Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به بازداشت مطیع الله ویسا فعال آموزش دختران و پسران

بازداشت مطیع الله ویسا فعال عرصه آموزش دختران و پسران در کشور، به گونه‌ی گسترده واکنش برانگیز شده است.

وزارت خارجه فرانسه، سفارت امریکا برای افغانستان و نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بازداشت مطیع الله ویسا را نگران کننده خواندند و خواهان آزادی  بی‌درنگ وی شده‌اند.

رینا امیری گفته است: «حمایت از آموزش دختران نباید جرم باشد. امنیت و احترام به حقوق شان برای ما در اولویت قرار دارد. محل نگهداری شان به گونه فوری باید مشخص شود.»

کرن دیکر کاردار سفارت امریکا برای افغانستان نیز از مقام‌های حکومت سرپرست خواسته است که به فعالان عرصه حقوق بشر و آموزش اجازه فعالیت بدهد.

خانم دیکر گفته است: «گزارش‌های متعددی از افغان‌های که به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز و حمایت از خواسته‌های افغان‌ها بازداشت شده‌اند، وجود دارد. اجازه بدهید مطیع الله ویسا و سایر افراد بی موانع کار کنند. آنان را زندانی نکنید و با آنان مشوره کنید. صدای آن‌ها بازتاب دهنده صدای بسیاری از مردم افغانستان است.»

وزارت خارجه فرانسه نیز خواهان رهایی بی‌درنگ آقای ویسا شده است.

وزارت خارجه فرانسه در یک خبرنامه گفته است: «فرانسه بازداشت آقای مطیع الله ویسا رییس سازمان "راه قلم" و مدافع آموزش دختران را در ۲۷ مارچ توسط طالبان محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری وی است. فرانسه به تعهد همیشگی‌اش به آزادی بیان، حق جهانی برای آموزش و دفاع از حقوق دختران و زنان تاکید می‌کند.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «بازداشت آقای ویسا به معنای نقض ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و به معنای محدودیت برای فعالیت‌های مدنی است.»

در این میان، سازمان ملل متحد خواهان وضاحت درباره‌ی بازداشت مطیع الله ویسا شده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است: «ما از حکومت سرپرست می‌خواهیم تا موقعیت و دلایل بازداشت وی را واضح سازد تا از دسترسی‌اش برای نمایندگی حقوقی و تماس با خانواده‌اش اطمینان حاصل شود. نمایندگی سازمان ملل همچنان گفته است که با حکومت سرپرست در زمینه پرونده آقای ویسا، دیگر فعالان و خبرنگاران بازداشت شده، در تماس است.»

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور نیز فعالیت نهاد "راه قلم" را به سود کشور دانسته است و از امارت اسلامی خواسته است که مطیع الله ویسا را از بند آزاد کند.

حامد کرزی‌ گفته است: «فعالیت‌های مطیع الله ویسا و نهاد راه قلم را به خیر کشور می‌دانم و از حکومت سرپرست امارت اسلامی می‌خواهم که از هیچ گونه تلاشی برای رهایی وی دریغ نورزد، بلکه برعکس برای گسترش و توسعه فعالیت‌های آنان با آن‌ها کمک و همکاری لازم را انجام دهند.»

بسته‌گان مطیع الله ویسا می‌گویند که ویسا تلاش می‌کرد از این طریق به دختران و پسران محروم از آموزش در کشور کمک کند.

عطا الله ویسا، برادر مطیع الله ویسا، گفت: «بازداشت شدن برادرم گنگ است و هیچ قابل توضیح نیست. من برادر خود را می‌شناسم من و او یکجا مبارزه کرده‌ایم. او یک شخصیت بسیار عالی، پاک و پرهیزگار است و من از کلان‌های امارت اسلامی می‌خواهم که هرچه زودتر برادر ما را رها کند و به سلامتی و احترام به خانه برساند.»

از سویی‌هم، عبدالحق حماد رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در تویتی نگاشته است که حکومت حق دارد افراد مشکوک را برای بازجویی فرا بخواند.

آقای حماد گفته است: «نظام حق دارد از چنین افرادی توضیح بخواهد و این معلوم است که بازداشت یک فرد که به این اندازه واکنش‌های گسترده در پی داشت، معلوم می‌شود که از چنین توطئه گسترده‌ای جلوگیری شده است.»

برادر مطیع الله ویسا روز دوشنبه از بازداشت وی از سوی نیروهای امارت اسلامی در حوزه پنجم شهر کابل خبر داد. مطیع الله وییسا از آغاز فعالیت‌اش تا کنون، ده‌ها مکتب خانگی را بنیاد نهاده است.
 

واکنش‌ها به بازداشت مطیع الله ویسا فعال آموزش دختران و پسران

وزارت خارجه فرانسه، سفارت امریکا برای افغانستان و نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بازداشت مطیع الله ویسا را نگران کننده خواندند.

تصویر بندانگشتی

بازداشت مطیع الله ویسا فعال عرصه آموزش دختران و پسران در کشور، به گونه‌ی گسترده واکنش برانگیز شده است.

وزارت خارجه فرانسه، سفارت امریکا برای افغانستان و نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بازداشت مطیع الله ویسا را نگران کننده خواندند و خواهان آزادی  بی‌درنگ وی شده‌اند.

رینا امیری گفته است: «حمایت از آموزش دختران نباید جرم باشد. امنیت و احترام به حقوق شان برای ما در اولویت قرار دارد. محل نگهداری شان به گونه فوری باید مشخص شود.»

کرن دیکر کاردار سفارت امریکا برای افغانستان نیز از مقام‌های حکومت سرپرست خواسته است که به فعالان عرصه حقوق بشر و آموزش اجازه فعالیت بدهد.

خانم دیکر گفته است: «گزارش‌های متعددی از افغان‌های که به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیز و حمایت از خواسته‌های افغان‌ها بازداشت شده‌اند، وجود دارد. اجازه بدهید مطیع الله ویسا و سایر افراد بی موانع کار کنند. آنان را زندانی نکنید و با آنان مشوره کنید. صدای آن‌ها بازتاب دهنده صدای بسیاری از مردم افغانستان است.»

وزارت خارجه فرانسه نیز خواهان رهایی بی‌درنگ آقای ویسا شده است.

وزارت خارجه فرانسه در یک خبرنامه گفته است: «فرانسه بازداشت آقای مطیع الله ویسا رییس سازمان "راه قلم" و مدافع آموزش دختران را در ۲۷ مارچ توسط طالبان محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری وی است. فرانسه به تعهد همیشگی‌اش به آزادی بیان، حق جهانی برای آموزش و دفاع از حقوق دختران و زنان تاکید می‌کند.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «بازداشت آقای ویسا به معنای نقض ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و به معنای محدودیت برای فعالیت‌های مدنی است.»

در این میان، سازمان ملل متحد خواهان وضاحت درباره‌ی بازداشت مطیع الله ویسا شده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است: «ما از حکومت سرپرست می‌خواهیم تا موقعیت و دلایل بازداشت وی را واضح سازد تا از دسترسی‌اش برای نمایندگی حقوقی و تماس با خانواده‌اش اطمینان حاصل شود. نمایندگی سازمان ملل همچنان گفته است که با حکومت سرپرست در زمینه پرونده آقای ویسا، دیگر فعالان و خبرنگاران بازداشت شده، در تماس است.»

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور نیز فعالیت نهاد "راه قلم" را به سود کشور دانسته است و از امارت اسلامی خواسته است که مطیع الله ویسا را از بند آزاد کند.

حامد کرزی‌ گفته است: «فعالیت‌های مطیع الله ویسا و نهاد راه قلم را به خیر کشور می‌دانم و از حکومت سرپرست امارت اسلامی می‌خواهم که از هیچ گونه تلاشی برای رهایی وی دریغ نورزد، بلکه برعکس برای گسترش و توسعه فعالیت‌های آنان با آن‌ها کمک و همکاری لازم را انجام دهند.»

بسته‌گان مطیع الله ویسا می‌گویند که ویسا تلاش می‌کرد از این طریق به دختران و پسران محروم از آموزش در کشور کمک کند.

عطا الله ویسا، برادر مطیع الله ویسا، گفت: «بازداشت شدن برادرم گنگ است و هیچ قابل توضیح نیست. من برادر خود را می‌شناسم من و او یکجا مبارزه کرده‌ایم. او یک شخصیت بسیار عالی، پاک و پرهیزگار است و من از کلان‌های امارت اسلامی می‌خواهم که هرچه زودتر برادر ما را رها کند و به سلامتی و احترام به خانه برساند.»

از سویی‌هم، عبدالحق حماد رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در تویتی نگاشته است که حکومت حق دارد افراد مشکوک را برای بازجویی فرا بخواند.

آقای حماد گفته است: «نظام حق دارد از چنین افرادی توضیح بخواهد و این معلوم است که بازداشت یک فرد که به این اندازه واکنش‌های گسترده در پی داشت، معلوم می‌شود که از چنین توطئه گسترده‌ای جلوگیری شده است.»

برادر مطیع الله ویسا روز دوشنبه از بازداشت وی از سوی نیروهای امارت اسلامی در حوزه پنجم شهر کابل خبر داد. مطیع الله وییسا از آغاز فعالیت‌اش تا کنون، ده‌ها مکتب خانگی را بنیاد نهاده است.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره