Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیلاب‌ها در یک هفته جان ده تن را گرفت

دست‌کم ده تن در سرازیر شدن سیلاب‌های پسین در ۲۳ ولایت کشور در یک هفته گذشته جان باخته و نزدیک به هشتاد تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که نزدیک به دوهزار خانه و صدها جریب زمین کشاوزی در بیش از یک هفته پسین در سراسر کشور ویران شده‌اند.

شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، گفت: «در اثر بارندگی‌ها، سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله از اول حمل ۱۴۰۲ الی اکنون در ۲۳ ولایت کشور به تعداد ۱۰ تن شهید، ۷۶ تن مجروح و ۱۷۷۹ منزل تخریب کلی و قسمی و حاصلات بیش‌تر ۲۲هزار زمین زراعتی تخریب شده است.»

بیش‌تر تلفات و زیان‌ها از ولایت‌های پروان، ارزگان و بلخ گزارش شده است.

باشندگان پروان می‌گویند که بارش باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها سبب زیان‌های هنگفت مالی برای آنان شده است.

نورالله، باشنده پروان، به طلوع‌نیوز گفت: «شاید که سیل هم بیش‌تر بیاید. مردم در حال ترک خانه‌های خود اند. راه بسته شده و وضعیت خراب است.»

فردین صدیقی، یکی دیگر از باشندگان پروان، گفت: «پیشنهاد کردیم. پیشنهاد ما به شکل جدی در نظر گرفته نشد. امروز بار دیگر ما آسیب دیدیم.»

محمد ادریس انوری، معاون والی پروان، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما در ساحه استیم. کوشش می‌کنیم ارقام را جمع کنیم. مشکلات مردم را به کسی که آسیب رسیده و متضرر استند، اعداد را جمع می‌کنیم و به مشکلات شان رسیدگی می‌کنیم.»

سیلاب‌های ویران‌گر باشندگان ولایت ارزگان را نیز زیانمند ساخته و آنان خواهان کمک‌های نهادهای مددرسان و امارت اسلامی استند.

سلام جان، باشنده ارزگان، به طلوع‌نیوز گفت: « سیلاب به زمین‌های مردم زیان‌های سختی وارد کرده است. سیل باغ‌ها را برده، زمین‌ها را خراب کرده، حتی در منطقه رود جوی‌هایی که وجود داشت را نیز برده است.»

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها نزدیک به ۶۴۵ خانواده را در ۷ ولایت افغانستان زیامند ساخته است.

این درحالی‌ست که اداره هواشناسی از بارند‌گی‌های شدید و خطرهای برخاسته از جاری شدن سیلاب‌ها در ۲۶ ولایت کشور نیز هشدار داده است.  

سیلاب‌ها در یک هفته جان ده تن را گرفت

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها نزدیک به ۶۴۵ خانواده را در ۷ ولایت زیامند ساخته است.

تصویر بندانگشتی

دست‌کم ده تن در سرازیر شدن سیلاب‌های پسین در ۲۳ ولایت کشور در یک هفته گذشته جان باخته و نزدیک به هشتاد تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که نزدیک به دوهزار خانه و صدها جریب زمین کشاوزی در بیش از یک هفته پسین در سراسر کشور ویران شده‌اند.

شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی، گفت: «در اثر بارندگی‌ها، سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله از اول حمل ۱۴۰۲ الی اکنون در ۲۳ ولایت کشور به تعداد ۱۰ تن شهید، ۷۶ تن مجروح و ۱۷۷۹ منزل تخریب کلی و قسمی و حاصلات بیش‌تر ۲۲هزار زمین زراعتی تخریب شده است.»

بیش‌تر تلفات و زیان‌ها از ولایت‌های پروان، ارزگان و بلخ گزارش شده است.

باشندگان پروان می‌گویند که بارش باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها سبب زیان‌های هنگفت مالی برای آنان شده است.

نورالله، باشنده پروان، به طلوع‌نیوز گفت: «شاید که سیل هم بیش‌تر بیاید. مردم در حال ترک خانه‌های خود اند. راه بسته شده و وضعیت خراب است.»

فردین صدیقی، یکی دیگر از باشندگان پروان، گفت: «پیشنهاد کردیم. پیشنهاد ما به شکل جدی در نظر گرفته نشد. امروز بار دیگر ما آسیب دیدیم.»

محمد ادریس انوری، معاون والی پروان، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما در ساحه استیم. کوشش می‌کنیم ارقام را جمع کنیم. مشکلات مردم را به کسی که آسیب رسیده و متضرر استند، اعداد را جمع می‌کنیم و به مشکلات شان رسیدگی می‌کنیم.»

سیلاب‌های ویران‌گر باشندگان ولایت ارزگان را نیز زیانمند ساخته و آنان خواهان کمک‌های نهادهای مددرسان و امارت اسلامی استند.

سلام جان، باشنده ارزگان، به طلوع‌نیوز گفت: « سیلاب به زمین‌های مردم زیان‌های سختی وارد کرده است. سیل باغ‌ها را برده، زمین‌ها را خراب کرده، حتی در منطقه رود جوی‌هایی که وجود داشت را نیز برده است.»

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها نزدیک به ۶۴۵ خانواده را در ۷ ولایت افغانستان زیامند ساخته است.

این درحالی‌ست که اداره هواشناسی از بارند‌گی‌های شدید و خطرهای برخاسته از جاری شدن سیلاب‌ها در ۲۶ ولایت کشور نیز هشدار داده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره