Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش میزان بی‌کاری؛ برخی از باشندگان کابل به قالین بافی رو آورده‌اند

برخی از باشندگان کابل در ماه‌های پسین به علت بلند رفتن نرخ بی‌کاری در کشور، به قالین بافی روآورده‌اند.

آنان می‌گویند، برای این‌که چرخ روزگار شان را به چرخش درآورند، ناگزیرند راهی را جستجو کنند.

مصطفی که باشنده کابل است ماه‌ها می‌شود که به قالین بافی رو آورده و با کودک‌اش قالین می‌بافد.

مصطفی به طلوع‌نیوز گفت: «کارها کم شده، حالا کار هیچ نیست، قبلا هم قالین بافی می‌کردم و حالا گفتم یک قالین بانم رمضان هم تیر شود و چند افغانی عاید هم شود.»

مهدی، باشنده دیگر کابل، گفت: «چهار پنج سال می‌شود که در نانوایی کار می‌کردم و فامیل‌ام در قالین بافی کار می‌کرد حالا خودم هم کار می‌کنم.»

در این میان، برخی از کارخانه‌داران قالین می‌گویند که در نزدیک به دو سال گذشته، درخواست کنندگان برای قالین بافی در کشور بیش‌تر شده است.

محمد حسن، مسوول یکی از کارگاه‌های قالین بافی، گفت: «از وقتی دوره امارت اسلامی شده است مردم قالین زیاد می‌بافند و در زمستان توقع مردم بسیار بالا می‌شود.»

همزمان، اتحادیه تولید و صادرکنندگان قالین افغانستان می‌گوید که با افزایش تولید قالین، صادرات آن نیز به کشورهای جهان افزایش خواهد یافت.

نوراحمد نوری، معاون اتحادیه تولید و صادر کنندگان قالین افغانستان، گفت: «وقتی قالین زیاد شود صادرات قالین هم افزایش یافته یعنی که ۹۵ درصد قالین افغانستان به بیرون از کشور صادر میشود و ۵ فیصد آن در افغانستان به فروش می‌رسد.»

این در حالی‌ست که شماری از کارخانه‌داران از چالش‌های شان در بخش واردات مواد خام به افغانستان و قاچاق قالین افغانستان به سایر کشورهای همسایه شکایت داشته‌اند.

افزایش میزان بی‌کاری؛ برخی از باشندگان کابل به قالین بافی رو آورده‌اند

این در حالی‌ست که شماری از کارخانه‌داران از چالش‌های شان در بخش واردات مواد خام به افغانستان و قاچاق قالین افغانستان به سایر کشورهای همسایه شکایت داشته‌اند.

Thumbnail

برخی از باشندگان کابل در ماه‌های پسین به علت بلند رفتن نرخ بی‌کاری در کشور، به قالین بافی روآورده‌اند.

آنان می‌گویند، برای این‌که چرخ روزگار شان را به چرخش درآورند، ناگزیرند راهی را جستجو کنند.

مصطفی که باشنده کابل است ماه‌ها می‌شود که به قالین بافی رو آورده و با کودک‌اش قالین می‌بافد.

مصطفی به طلوع‌نیوز گفت: «کارها کم شده، حالا کار هیچ نیست، قبلا هم قالین بافی می‌کردم و حالا گفتم یک قالین بانم رمضان هم تیر شود و چند افغانی عاید هم شود.»

مهدی، باشنده دیگر کابل، گفت: «چهار پنج سال می‌شود که در نانوایی کار می‌کردم و فامیل‌ام در قالین بافی کار می‌کرد حالا خودم هم کار می‌کنم.»

در این میان، برخی از کارخانه‌داران قالین می‌گویند که در نزدیک به دو سال گذشته، درخواست کنندگان برای قالین بافی در کشور بیش‌تر شده است.

محمد حسن، مسوول یکی از کارگاه‌های قالین بافی، گفت: «از وقتی دوره امارت اسلامی شده است مردم قالین زیاد می‌بافند و در زمستان توقع مردم بسیار بالا می‌شود.»

همزمان، اتحادیه تولید و صادرکنندگان قالین افغانستان می‌گوید که با افزایش تولید قالین، صادرات آن نیز به کشورهای جهان افزایش خواهد یافت.

نوراحمد نوری، معاون اتحادیه تولید و صادر کنندگان قالین افغانستان، گفت: «وقتی قالین زیاد شود صادرات قالین هم افزایش یافته یعنی که ۹۵ درصد قالین افغانستان به بیرون از کشور صادر میشود و ۵ فیصد آن در افغانستان به فروش می‌رسد.»

این در حالی‌ست که شماری از کارخانه‌داران از چالش‌های شان در بخش واردات مواد خام به افغانستان و قاچاق قالین افغانستان به سایر کشورهای همسایه شکایت داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره