Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیل الرحمن حقانی: کشورهای مرتکب جنایت‌های جنگی در افغانستان محاکمه شوند

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید، کشورهای که در چهار دهه‌ی پسین، در افغانستان جنایت‌های جنگی انجام داده اند و افغان‌ها را به نام‌های گونه‌گون کشته اند، باید به دادگاه کیفری جهانی معرفی شوند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان که در یک مراسم توزیع کمک در پکتیا سخن می‌زد افزود، هنوز هم برخی کشورها، می‌کوشند به افغانستان مشکل ایجاد کنند.

آقای حقانی در این باره گفت: «حکومت پیشین شوروی و تمام غلامان او چه در داخل کشور و یا در بیرون از کشور استند، ناتوی امریکا به شمول کشورها که افغانستان مان را ویران کرده این‌ها امروز مسوول این استند، باید به افغان‌ها حساب بدهند و به محکمه بین‌المللی کشانیده شوند.»
 
به گفته او، اگر این‌بار دست به تجاوز بزنند، با واکنش سختی روبه‌رو خواهند شد.

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در این باره چنین می‌گوید: «به هر اندازه که جهانیان می‌خواهند تحت نام‌های گونه‌گون، الحمدلله افغان‌ها متوجه استند.»
 
در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی نیز، تحقیق بی‌طرفانه‌ی جنایات جنگی در افغانستان را، یک نیاز می‌دانند.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «محکمه‌های بین‌المللی می‌توانند آن کشورهای را که جنایت‌های جنگی انجام داده اند عاملین آن را محاکمه کند، اما اکثر کشورهای که در افغانستان دست‌اندازی کرده اند و برای اشغال آمده بودند آن‌ها بعضی از اسنادهای دارند که با دولت‌های وقت پروتوکول کرده اند و بر بنیاد پروتوکول آمده اند.»

حامد عزیز مجددی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «متاسفانه که افغانستان در طول چهل سال گذشته دست‌خوش تجاوز کشورهای منطقه و فرا منطقه شده. کشورهای که عضویت سازمان ملل را دارند، محکمه بین‌المللی جنایات جنگی صلاحیت بررسی پرونده‌های جنایات جنگی آن‌ها را در سطح بین‌المللی دارند.»

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، وحدت میان شهروندان کشور را از بهر پشتیبانی از از نظام کنونی مهم می‌داند.

خلیل الرحمن حقانی: کشورهای مرتکب جنایت‌های جنگی در افغانستان محاکمه شوند

خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان که در یک مراسم توزیع کمک در پکتیا سخن می‌زد افزود، هنوز هم برخی کشورها، می‌کوشند به افغانستان مشکل ایجاد کنند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید، کشورهای که در چهار دهه‌ی پسین، در افغانستان جنایت‌های جنگی انجام داده اند و افغان‌ها را به نام‌های گونه‌گون کشته اند، باید به دادگاه کیفری جهانی معرفی شوند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان که در یک مراسم توزیع کمک در پکتیا سخن می‌زد افزود، هنوز هم برخی کشورها، می‌کوشند به افغانستان مشکل ایجاد کنند.

آقای حقانی در این باره گفت: «حکومت پیشین شوروی و تمام غلامان او چه در داخل کشور و یا در بیرون از کشور استند، ناتوی امریکا به شمول کشورها که افغانستان مان را ویران کرده این‌ها امروز مسوول این استند، باید به افغان‌ها حساب بدهند و به محکمه بین‌المللی کشانیده شوند.»
 
به گفته او، اگر این‌بار دست به تجاوز بزنند، با واکنش سختی روبه‌رو خواهند شد.

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در این باره چنین می‌گوید: «به هر اندازه که جهانیان می‌خواهند تحت نام‌های گونه‌گون، الحمدلله افغان‌ها متوجه استند.»
 
در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی نیز، تحقیق بی‌طرفانه‌ی جنایات جنگی در افغانستان را، یک نیاز می‌دانند.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «محکمه‌های بین‌المللی می‌توانند آن کشورهای را که جنایت‌های جنگی انجام داده اند عاملین آن را محاکمه کند، اما اکثر کشورهای که در افغانستان دست‌اندازی کرده اند و برای اشغال آمده بودند آن‌ها بعضی از اسنادهای دارند که با دولت‌های وقت پروتوکول کرده اند و بر بنیاد پروتوکول آمده اند.»

حامد عزیز مجددی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «متاسفانه که افغانستان در طول چهل سال گذشته دست‌خوش تجاوز کشورهای منطقه و فرا منطقه شده. کشورهای که عضویت سازمان ملل را دارند، محکمه بین‌المللی جنایات جنگی صلاحیت بررسی پرونده‌های جنایات جنگی آن‌ها را در سطح بین‌المللی دارند.»

سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، وحدت میان شهروندان کشور را از بهر پشتیبانی از از نظام کنونی مهم می‌داند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره