Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس ستاد ارتش از "نقض" حریم هوایی کشور انتقاد می‌کند

فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش وزارت دفاع، از نقض حریم هوایی کشور از سوی امریکا انتقاد کرده است.

رییس ستاد ارتش در گفت‌وگو با تلویزیون ملی افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست در آینده به گونه‌ی بهتر حریم هوایی کشور را اداره خواهد کرد.

به باور آقای فطرت، حریم هوایی کشور بارها از سوی ایالات متحده امریکا نقض شده است.

فصیح الدین فطرت در این باره گفت: «با وجودی‌که یکی از موارد توافق‌نامه هم بود، بارها نقض شده. جانب امریکایی بازهم در جریان قرار داده شده، با وجود آن، بازهم بارها نقض می‌شود.»

همزمان با این، رییس ستاد ارتش می‌افزاید که شمار نیروهای ارتش از ۱۵۰‌هزار تا ۲۰۰‌هزار افزایش خواهد یافت و افزون بر این تلاش می‌شود تا این نیروها بیش‌تر از پیش مسلکی شوند.

فصیح الدین فطرت افزوده است: «تصیم داریم که نیروهای ارتش را از این هم بیشتر افزایش دهیم و ان‌شاءالله در همین سال پیش‌رو تصمیم داریم که از ‌۱۵۰هزار تا ۱۷۰هزار برسانیم و آهسته آهسته تا ۲۰۰هزار برسانیم.»

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان حداقل به تناسب همسایه‌های خود و به تناسب نفوس خود اردو داشته باشیم. اردوی که دارای قوای هوایی، قوای توپچی، قوای زمینی و قوای مدافع هوایی و سایر صنف مختلفی است که عسکری باشد.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «دفاع از حریم هوایی افغانستان یا حریم فضایی افغانستان به حکومت طالبان بسیار دشوار است چون که طیارات و پهپادهای که در فضای افغانستان می‌گردند از بعضی از کشورها بسیار پیشرفته استند.»

در بیش از دو دهه گذشته، آموزش‌های نظامی ارتش افغانستان یکی از پر هزینه‌ترین بخش‌ها به شمار می‌رفت؛ اما به دنبال سقوط نظام پیشین، ارتش ۳۵۰هزار نفری افغانستان ازهم پاشید.

افغانستان در دهه‌های پسین چندین بار گواه فروپاشی ارتش و از دست رفتن سازوبرگ‌های نظامی خود بوده است. 

رییس ستاد ارتش از "نقض" حریم هوایی کشور انتقاد می‌کند

رییس ستاد ارتش می‌افزاید که شمار نیروهای ارتش از ۱۵۰‌هزار تا ۲۰۰‌هزار افزایش خواهد یافت و تلاش می‌شود تا این نیروها بیش‌تر از پیش مسلکی شوند.

Thumbnail

فصیح الدین فطرت، رییس ستاد ارتش وزارت دفاع، از نقض حریم هوایی کشور از سوی امریکا انتقاد کرده است.

رییس ستاد ارتش در گفت‌وگو با تلویزیون ملی افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست در آینده به گونه‌ی بهتر حریم هوایی کشور را اداره خواهد کرد.

به باور آقای فطرت، حریم هوایی کشور بارها از سوی ایالات متحده امریکا نقض شده است.

فصیح الدین فطرت در این باره گفت: «با وجودی‌که یکی از موارد توافق‌نامه هم بود، بارها نقض شده. جانب امریکایی بازهم در جریان قرار داده شده، با وجود آن، بازهم بارها نقض می‌شود.»

همزمان با این، رییس ستاد ارتش می‌افزاید که شمار نیروهای ارتش از ۱۵۰‌هزار تا ۲۰۰‌هزار افزایش خواهد یافت و افزون بر این تلاش می‌شود تا این نیروها بیش‌تر از پیش مسلکی شوند.

فصیح الدین فطرت افزوده است: «تصیم داریم که نیروهای ارتش را از این هم بیشتر افزایش دهیم و ان‌شاءالله در همین سال پیش‌رو تصمیم داریم که از ‌۱۵۰هزار تا ۱۷۰هزار برسانیم و آهسته آهسته تا ۲۰۰هزار برسانیم.»

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان حداقل به تناسب همسایه‌های خود و به تناسب نفوس خود اردو داشته باشیم. اردوی که دارای قوای هوایی، قوای توپچی، قوای زمینی و قوای مدافع هوایی و سایر صنف مختلفی است که عسکری باشد.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «دفاع از حریم هوایی افغانستان یا حریم فضایی افغانستان به حکومت طالبان بسیار دشوار است چون که طیارات و پهپادهای که در فضای افغانستان می‌گردند از بعضی از کشورها بسیار پیشرفته استند.»

در بیش از دو دهه گذشته، آموزش‌های نظامی ارتش افغانستان یکی از پر هزینه‌ترین بخش‌ها به شمار می‌رفت؛ اما به دنبال سقوط نظام پیشین، ارتش ۳۵۰هزار نفری افغانستان ازهم پاشید.

افغانستان در دهه‌های پسین چندین بار گواه فروپاشی ارتش و از دست رفتن سازوبرگ‌های نظامی خود بوده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره