Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اداره توسعه‌یی ایالات متحده خواهان لغو ممنوعیت بر کار زنان شده است

اداره توسعه‌یی ایالات متحده برای افغانستان بار دیگر خواهان به کار گماردن زنان در افغانستان شده است.

این نهاد اطمینان داده است که از بانوان در افغانستان به ویژه بانوان تجارت‌پیشه پشتیبانی می‌کند و بی حضور زنان، افغانستان نمی‌تواند پیشرفت‌های توسعه‌یی داشته باشد.

در همین حال، برخی از بانوان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که از آنان در بخش‌های گوناگون پشتیبانی کنند.

اقرا کارمند یکی از نهادهای خصوصی می‌گوید که پس از فرمان امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت زنان از کار، شغل‌اش را از دست داد و در حال حاضر با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو است.

او از امارت اسلامی می‌خواهد که زمینه کار را برای بانوان در افغانستان فراهم بسازند.

اقرا به طلوع‌نیوز گفت: «شمار زیادی از زنان سرپرست خانواده‌هایشان استند که می‌خواهند به وظایف شان برگردند تا برای کودکان شان نفقه پیدا کند بناً ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که به ما اجازه کار کردن را بدهد.»

از سویی هم، رییس اتحادیه زنان کشاورز می‌گوید که در حال حاضر برای رشد تجارت بانوان نیاز است تا از آنان پشتیبانی شود.

ممتاز یوسفزی، رییس اتحادیه زنان کشاورز، گفت: «هرقدر که سکتور خصوصی حمایت شود، در پهلوی این که به مردم زمینه کار را مساعد می‌سازد، یک منبع بسیار خوب و در اقتصاد کشور ما تاثیر مثبت دارد.»

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید تسهیلات لازم برای بانوان تجارت‌پیشه فراهم شده است و پس از روی کار آمدن امارت اسلامی شش‌صد جواز کار برای بانوان توزیع شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «از ابتدای امارت تا حال درحدود ۶۰۰ جواز برای بانوان متشبث توزیع کردیم و اتاق زنان تقریباً ۵۶۰ عضو فعال دارد و بیشتر از ۸ هزار زن عملا در تمام افغانستان در بخش سکتور خصوصی و در بخش تجارت فعالیت دارد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، در حال حاضر بانوان تجارت‌پیشه در بخش‌های صنایع دستی، کشاورزی، صحت، خدمات، صنعت و معدن فعالیت دارند.

اداره توسعه‌یی ایالات متحده خواهان لغو ممنوعیت بر کار زنان شده است

این نهاد اطمینان داده است که از بانوان در افغانستان به ویژه بانوان تجارت‌پیشه پشتیبانی می‌کند و بی حضور زنان، افغانستان نمی‌تواند پیشرفت‌های توسعه‌یی داشته باشد.

تصویر بندانگشتی

اداره توسعه‌یی ایالات متحده برای افغانستان بار دیگر خواهان به کار گماردن زنان در افغانستان شده است.

این نهاد اطمینان داده است که از بانوان در افغانستان به ویژه بانوان تجارت‌پیشه پشتیبانی می‌کند و بی حضور زنان، افغانستان نمی‌تواند پیشرفت‌های توسعه‌یی داشته باشد.

در همین حال، برخی از بانوان از نهادهای مددرسان می‌خواهند که از آنان در بخش‌های گوناگون پشتیبانی کنند.

اقرا کارمند یکی از نهادهای خصوصی می‌گوید که پس از فرمان امارت اسلامی مبنی بر ممنوعیت زنان از کار، شغل‌اش را از دست داد و در حال حاضر با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو است.

او از امارت اسلامی می‌خواهد که زمینه کار را برای بانوان در افغانستان فراهم بسازند.

اقرا به طلوع‌نیوز گفت: «شمار زیادی از زنان سرپرست خانواده‌هایشان استند که می‌خواهند به وظایف شان برگردند تا برای کودکان شان نفقه پیدا کند بناً ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که به ما اجازه کار کردن را بدهد.»

از سویی هم، رییس اتحادیه زنان کشاورز می‌گوید که در حال حاضر برای رشد تجارت بانوان نیاز است تا از آنان پشتیبانی شود.

ممتاز یوسفزی، رییس اتحادیه زنان کشاورز، گفت: «هرقدر که سکتور خصوصی حمایت شود، در پهلوی این که به مردم زمینه کار را مساعد می‌سازد، یک منبع بسیار خوب و در اقتصاد کشور ما تاثیر مثبت دارد.»

در همین حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید تسهیلات لازم برای بانوان تجارت‌پیشه فراهم شده است و پس از روی کار آمدن امارت اسلامی شش‌صد جواز کار برای بانوان توزیع شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «از ابتدای امارت تا حال درحدود ۶۰۰ جواز برای بانوان متشبث توزیع کردیم و اتاق زنان تقریباً ۵۶۰ عضو فعال دارد و بیشتر از ۸ هزار زن عملا در تمام افغانستان در بخش سکتور خصوصی و در بخش تجارت فعالیت دارد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، در حال حاضر بانوان تجارت‌پیشه در بخش‌های صنایع دستی، کشاورزی، صحت، خدمات، صنعت و معدن فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره