Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله نزدیک به ۲۰۰هزار تن را در قطعات پولیس گماشته است

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌گوید که شمار نیروهای پولیس در کشور نزدیک به ۲۰۰هزار تن رسیده است.

آقای تکور می‌افزاید که هدف از افزایش این نیروها، تامین نظم عامه، پیکار با مواد مخدر و پیکار با جرایم جنایی است. 

سخنگوی وزارت داخله می‌گوید: «وزارت داخله برای تامین نظم عامه، مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم جنایی نزدیک به دوصد هزار تن را در قطعات پولیس به وظیفه گماشته است.»

به گفته‌ی عبدالنافع تکور، شمار نیروهای پولیس در صورت نیاز بیش‌تر خواهد شد.

در این میان، برخی از آگاهان مسایل نظامی، مسلکی بودن نیروهای پولیس را در یک کشور مهم می‌دانند. 

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «من فکر می‌کنم از به جای کمیت، بالای کیفیت نیروهای امنیتی ما فکر بکنند. سلاح و تجهیزات و یونیفورم و مسایل تعلیم و تربیه و سایر مسایلی که است به این توجه بکنند، بهتر خواهد بود.»

محمد زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «در شرایط فعلی باید سرمایه‌گذاری اضافه‌تر از طرف وزارت داخله بالای مسلکی سازی پولیس انجام شود؛ چرا که رویه و برخورد افراد و اشخاصی که ایفای وظیفه می‌کنند، مهم‌ترین اصل است.»

این در حالی‌ست که رییس ستاد ارتش وزارت دفاع به تلویزیون ملی افغانستان گفته است که شمار نیروهای ارتش در آینده از ۱۵۰هزار به ۲۰۰هزار خواهد رسید.

وزارت داخله نزدیک به ۲۰۰هزار تن را در قطعات پولیس گماشته است

در این میان، برخی از آگاهان مسایل نظامی، مسلکی بودن نیروهای پولیس را در یک کشور مهم می‌دانند. 

تصویر بندانگشتی

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، می‌گوید که شمار نیروهای پولیس در کشور نزدیک به ۲۰۰هزار تن رسیده است.

آقای تکور می‌افزاید که هدف از افزایش این نیروها، تامین نظم عامه، پیکار با مواد مخدر و پیکار با جرایم جنایی است. 

سخنگوی وزارت داخله می‌گوید: «وزارت داخله برای تامین نظم عامه، مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم جنایی نزدیک به دوصد هزار تن را در قطعات پولیس به وظیفه گماشته است.»

به گفته‌ی عبدالنافع تکور، شمار نیروهای پولیس در صورت نیاز بیش‌تر خواهد شد.

در این میان، برخی از آگاهان مسایل نظامی، مسلکی بودن نیروهای پولیس را در یک کشور مهم می‌دانند. 

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «من فکر می‌کنم از به جای کمیت، بالای کیفیت نیروهای امنیتی ما فکر بکنند. سلاح و تجهیزات و یونیفورم و مسایل تعلیم و تربیه و سایر مسایلی که است به این توجه بکنند، بهتر خواهد بود.»

محمد زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «در شرایط فعلی باید سرمایه‌گذاری اضافه‌تر از طرف وزارت داخله بالای مسلکی سازی پولیس انجام شود؛ چرا که رویه و برخورد افراد و اشخاصی که ایفای وظیفه می‌کنند، مهم‌ترین اصل است.»

این در حالی‌ست که رییس ستاد ارتش وزارت دفاع به تلویزیون ملی افغانستان گفته است که شمار نیروهای ارتش در آینده از ۱۵۰هزار به ۲۰۰هزار خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره