Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش ا.ا به نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی؛ امنیت مرزها تامین است

خبرگزاری "تاس" روسیه گزارش داده است که دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از گسترش نفوذ گروه‌های هراس‌افگن از خاک افغانستان به کشورهای عضو این پیمان، نگرانی کرده است.

ایمان‌قلی تاسماگامبتوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، در نشستی با مقام‌های دبیرخانه و ستاد مشترک این پیمان گفته است که خطر گسترش نفوذ گروه‌های هراس‌افگن به مرزهای اعضای این سازمان شدت یافته است.

ایمان‌قلی تاسماگامبتوف در این نشست گفته است: «خطر فزاینده‌ی وجود دارد که گروه‌های تروریستی و ایده‌های افراطی به مناطق متحدان ما در سازمان پیمان امنیت جمعی نفوذ خواهند کرد. یک نگرانی خاصی هم از تهدیدهای پیچیده‌ی که از افغانستان متوجه است، وجود دارد.»

اما وزارت دفاع امارت اسلامی، حضور گروه‌های هراس‌افگن در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی را رد می‌کند و می‌گوید که مرزهای کشور زیر اداره این وزارت است.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، به طلوع‌نیوز گفت: «سرحدات ما از صفر تا صد تحت کنترول ما می‌باشند. لواهای سرحدی، کندک‌های سرحدی و پوسته‌های سرحدی فعال می‌باشد. مجاهدین شب و روز از سرحدات خود حفاظت و حراست می‌کنند و ما بارها ملاحظات و نگرانی‌های که کشورهای منطقه و سازمان‌های منطقه دارند، را رد کردیم. بازهم رد می‌کنیم.»

در سوی دیگر، وزارت خارجه تاجیکستان در خبرنامه‌ای گفته است که معاون وزیر خارجه تاجیکستان در دیدار با معاون پارلمانی وزیر خارجه انگلستان در امور اروپا در‌باره‌ی اوضاع کنونی افغانستان و نگه‌داری از مرزها و برخی مسایل دیگر گفت‌وگو کرده‌اند.

واحد فقیری، آگاه سیاسی، می‌گوید: «باید همکاری مردم افغان جلب شود و باید به این آگاه شوند که مبارزه علیه تروریزم به نفع آن‌ها است. همکاری با پولیس این هم یک همکاری بزرگ و کار خوب می‌تواند باشد.»

افزون بر این‌ها، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از نیرومند شدن مواضع نیروهای تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هشدار داده و افزوده است که این بخش نیز در افغانستان در حال فعال شدن است.

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر، نزدیک به ۶هزار تن به اتهام قاچاق و تولید مواد مخدر در جریان نزدیک به ۵هزار عملیات نظامی در مرزها در ولایت‌های گوناگون کشور بازداشت شده‌اند.

واکنش ا.ا به نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی؛ امنیت مرزها تامین است

وزارت دفاع امارت اسلامی، حضور گروه‌های هراس‌افگن در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی را رد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

خبرگزاری "تاس" روسیه گزارش داده است که دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از گسترش نفوذ گروه‌های هراس‌افگن از خاک افغانستان به کشورهای عضو این پیمان، نگرانی کرده است.

ایمان‌قلی تاسماگامبتوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، در نشستی با مقام‌های دبیرخانه و ستاد مشترک این پیمان گفته است که خطر گسترش نفوذ گروه‌های هراس‌افگن به مرزهای اعضای این سازمان شدت یافته است.

ایمان‌قلی تاسماگامبتوف در این نشست گفته است: «خطر فزاینده‌ی وجود دارد که گروه‌های تروریستی و ایده‌های افراطی به مناطق متحدان ما در سازمان پیمان امنیت جمعی نفوذ خواهند کرد. یک نگرانی خاصی هم از تهدیدهای پیچیده‌ی که از افغانستان متوجه است، وجود دارد.»

اما وزارت دفاع امارت اسلامی، حضور گروه‌های هراس‌افگن در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی را رد می‌کند و می‌گوید که مرزهای کشور زیر اداره این وزارت است.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، به طلوع‌نیوز گفت: «سرحدات ما از صفر تا صد تحت کنترول ما می‌باشند. لواهای سرحدی، کندک‌های سرحدی و پوسته‌های سرحدی فعال می‌باشد. مجاهدین شب و روز از سرحدات خود حفاظت و حراست می‌کنند و ما بارها ملاحظات و نگرانی‌های که کشورهای منطقه و سازمان‌های منطقه دارند، را رد کردیم. بازهم رد می‌کنیم.»

در سوی دیگر، وزارت خارجه تاجیکستان در خبرنامه‌ای گفته است که معاون وزیر خارجه تاجیکستان در دیدار با معاون پارلمانی وزیر خارجه انگلستان در امور اروپا در‌باره‌ی اوضاع کنونی افغانستان و نگه‌داری از مرزها و برخی مسایل دیگر گفت‌وگو کرده‌اند.

واحد فقیری، آگاه سیاسی، می‌گوید: «باید همکاری مردم افغان جلب شود و باید به این آگاه شوند که مبارزه علیه تروریزم به نفع آن‌ها است. همکاری با پولیس این هم یک همکاری بزرگ و کار خوب می‌تواند باشد.»

افزون بر این‌ها، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از نیرومند شدن مواضع نیروهای تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هشدار داده و افزوده است که این بخش نیز در افغانستان در حال فعال شدن است.

بربنیاد اطلاعات معینیت مبارزه با مواد مخدر، نزدیک به ۶هزار تن به اتهام قاچاق و تولید مواد مخدر در جریان نزدیک به ۵هزار عملیات نظامی در مرزها در ولایت‌های گوناگون کشور بازداشت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره