Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع بیش از ۵۰۰هزار جلد پاسپورت در ۱۴۰۱ در افغانستان

ریاست عمومی پاسپورت می‌گوید که بیش از ۵۰۰‌هزار جلد پاسپورت در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی در کشور توزیع شده است.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت، به طلوع‌نیوز گفته است که روند توزیع پاسپورت به گونه عادی جریان دارد.

نورالله پتمن گفت: «در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، بیش از ۵۰۰هزار جلد پاسپورت توزیع کرده‌ایم و این سلسله همچنان ادامه دارد. ما روزانه تا ده هزار پاسپورت به شمول کابل در تمام ولایات، توزیع می‌کنیم.»

آقای پتمن افزوده است که روند توزیع پاسپورت به گونه‌ی شفاف جریان دارد و در سال گذشته بیش از ۲۰۰ کمیشن‌کار و جعل‌کار بازداشت و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

او به طلوع‌نیوز افزود: «در این سال، بیش از ۲۰۰ کمیشن‌کار، جعل‌کار و مفسد را دستگیر کرده‌ایم و افرادی که می‌خواهند فساد کنند، تحت تعقیب قرار دارند و بازداشت می‌شوند.»

اما برخی از متقاضیان پاسپورت انتقاد دارند که روند توزیع پاسپورت به کندی پیش می‌رود و از ماه‌ها به اینسو موفق به دریافت پاسپورت نشده‌اند.

ثمرگل که برای مادرش پاسپورت می‌گیرد، می‌گوید که نزدیک به یک سال است که تلاش می‌کند؛ اما موفق به دریافت پاسپورت نشده است.

ثمرگل به طلوع‌نیوز گفت: «مادرم در وضعیت بدی قرار دارد و ما او را اینجا ریاست پاسپورت آوردیم تا برایش پاسپورت بگیریم که امروز توانستیم، اما پاسپورت بیماردار دریافت نشده است.»

شماری از پایتخت‌نشینان از مسوولان ریاست پاسپورت می‌خواهند که روند توزیع پاسپورت را سرعت ببخشند.

روح الله، متقاضی پاسپورت، گفت: «کسی که مشکل نداشته باشد، پاسپورت را چه می‌کند. حتمآ پاسپورت ضرورت دارد که اینجا میاید. بعضی مردم بیمار دارند و نباید به امروز و فردا فریب داده شوند.»

بربنیاد اطلاعات ریاست عمومی پاسپورت، بیش از پنج میلیارد افغانی در یک‌سال گذشته از رهگذر توزیع پاسپورت، درآمد بدست آمده است.

توزیع بیش از ۵۰۰هزار جلد پاسپورت در ۱۴۰۱ در افغانستان

اما اما برخی از متقاضیان پاسپورت انتقاد دارند که روند توزیع پاسپورت به کندی پیش می‌رود و از ماه‌ها به اینسو موفق به دریافت پاسپورت نشده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی پاسپورت می‌گوید که بیش از ۵۰۰‌هزار جلد پاسپورت در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی در کشور توزیع شده است.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت، به طلوع‌نیوز گفته است که روند توزیع پاسپورت به گونه عادی جریان دارد.

نورالله پتمن گفت: «در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، بیش از ۵۰۰هزار جلد پاسپورت توزیع کرده‌ایم و این سلسله همچنان ادامه دارد. ما روزانه تا ده هزار پاسپورت به شمول کابل در تمام ولایات، توزیع می‌کنیم.»

آقای پتمن افزوده است که روند توزیع پاسپورت به گونه‌ی شفاف جریان دارد و در سال گذشته بیش از ۲۰۰ کمیشن‌کار و جعل‌کار بازداشت و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

او به طلوع‌نیوز افزود: «در این سال، بیش از ۲۰۰ کمیشن‌کار، جعل‌کار و مفسد را دستگیر کرده‌ایم و افرادی که می‌خواهند فساد کنند، تحت تعقیب قرار دارند و بازداشت می‌شوند.»

اما برخی از متقاضیان پاسپورت انتقاد دارند که روند توزیع پاسپورت به کندی پیش می‌رود و از ماه‌ها به اینسو موفق به دریافت پاسپورت نشده‌اند.

ثمرگل که برای مادرش پاسپورت می‌گیرد، می‌گوید که نزدیک به یک سال است که تلاش می‌کند؛ اما موفق به دریافت پاسپورت نشده است.

ثمرگل به طلوع‌نیوز گفت: «مادرم در وضعیت بدی قرار دارد و ما او را اینجا ریاست پاسپورت آوردیم تا برایش پاسپورت بگیریم که امروز توانستیم، اما پاسپورت بیماردار دریافت نشده است.»

شماری از پایتخت‌نشینان از مسوولان ریاست پاسپورت می‌خواهند که روند توزیع پاسپورت را سرعت ببخشند.

روح الله، متقاضی پاسپورت، گفت: «کسی که مشکل نداشته باشد، پاسپورت را چه می‌کند. حتمآ پاسپورت ضرورت دارد که اینجا میاید. بعضی مردم بیمار دارند و نباید به امروز و فردا فریب داده شوند.»

بربنیاد اطلاعات ریاست عمومی پاسپورت، بیش از پنج میلیارد افغانی در یک‌سال گذشته از رهگذر توزیع پاسپورت، درآمد بدست آمده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره