Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال بخشی از دفتر سخنگوی امارت اسلامی به کندهار

بخشی از دفتر سخنگوی امارت اسلامی به ولایت کندهار انتقال یافته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که این کار به علت حضور رهبر امارت اسلامی در کندهار، بررسی دید و بازدیدها و اعلام موقف‌های حکومت سرپرست، انجام شده است.

اما آقای مجاهد می‌افزاید که معاونانش کارهای شان را از کابل پیش خواهند برد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «یک بخش دفتر را بخاطر کارها به قندهار انتقال دادیم. یک کار لازمی و ضروری بود و ان‌شاءالله در کابل هم یک بخشی اعظمی از دفتر ما هست، معاون صاحب‌ها خواهند بود. صرف شاید من زیادتر وقت در قندهار باشم. این همان نیاز رهبری بود که باید همرایش نزدیک باشیم.»

شماری از آگاهان سیاسی نیز ولایت کندهار را محل بنیادی تصمیم‌های حکومت سرپرست می‌دانند.

سلیم کارکر، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی از حمل ۱۴۰۱ به اینسو این را به نمایش گذاشت که مرکز قدرت و تصمیم‌گیری اصلا در قندهار است و کابینه‌ای که در کابل قرار دارد، بیش‌تر نقش اجرایی فرمانی که از قندهار صادر می‌شود را  بازی می‌کند.»

نجیب الله جامع، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «با آن‌که کندهار، کابل و پشاور از لحاظ تاریخی پایتخت‌های سیاسی افغانستان بودند؛ اما اکنون این انتقال سخنگویان امارت اسلامی به قندهار ممکن یک عمل موقتی باشد.»

هرچند پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، نشست‌های کابینه در ارگ برگزار می‌شود؛ اما به باور برخی آگاهان مسایل سیاسی، مهم‌ترین نشست‌ها، دید و بازدیدها و تصمیم‌های مهم در کندهار انجام می‌شوند.

انتقال بخشی از دفتر سخنگوی امارت اسلامی به کندهار

ذبیح الله مجاهد می‌گوید که این کار به علت حضور رهبر امارت اسلامی در کندهار، بررسی دیدوبازدیدها و اعلام موقف‌های حکومت سرپرست، انجام شده است.

تصویر بندانگشتی

بخشی از دفتر سخنگوی امارت اسلامی به ولایت کندهار انتقال یافته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که این کار به علت حضور رهبر امارت اسلامی در کندهار، بررسی دید و بازدیدها و اعلام موقف‌های حکومت سرپرست، انجام شده است.

اما آقای مجاهد می‌افزاید که معاونانش کارهای شان را از کابل پیش خواهند برد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «یک بخش دفتر را بخاطر کارها به قندهار انتقال دادیم. یک کار لازمی و ضروری بود و ان‌شاءالله در کابل هم یک بخشی اعظمی از دفتر ما هست، معاون صاحب‌ها خواهند بود. صرف شاید من زیادتر وقت در قندهار باشم. این همان نیاز رهبری بود که باید همرایش نزدیک باشیم.»

شماری از آگاهان سیاسی نیز ولایت کندهار را محل بنیادی تصمیم‌های حکومت سرپرست می‌دانند.

سلیم کارکر، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی از حمل ۱۴۰۱ به اینسو این را به نمایش گذاشت که مرکز قدرت و تصمیم‌گیری اصلا در قندهار است و کابینه‌ای که در کابل قرار دارد، بیش‌تر نقش اجرایی فرمانی که از قندهار صادر می‌شود را  بازی می‌کند.»

نجیب الله جامع، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «با آن‌که کندهار، کابل و پشاور از لحاظ تاریخی پایتخت‌های سیاسی افغانستان بودند؛ اما اکنون این انتقال سخنگویان امارت اسلامی به قندهار ممکن یک عمل موقتی باشد.»

هرچند پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، نشست‌های کابینه در ارگ برگزار می‌شود؛ اما به باور برخی آگاهان مسایل سیاسی، مهم‌ترین نشست‌ها، دید و بازدیدها و تصمیم‌های مهم در کندهار انجام می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره