Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای امنیت در پی ممنوعیت کار بانوان در افغانستان، نشست برگزار می‌کند

لیندا توماس گرینفیلد، نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که شورای امنیت سازمان ملل پنج‌شنبه شب نشستی درباره‌ی کار زنان در افغانستان، برگزار می‌کند.

خانم گرینفیلد خبر برگزاری نشست شورای امنیت را در صفحه تویترش همگانی ساخته است.

نماینده دایمی ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد در این باره نوشته است: «ما با سایر اعضای شورا و همچنین با دبیرکل و سازمان ملل متحد برای پاسخ به این موضوع کار می‌کنیم. به آنان نمی‌توان اجازه داد که همچنان زنان را در پشتیبانی از زنان محدود کنند.»

لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد، نیز می‌گوید که یکجا با نماینده جاپان در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته‌اند تا رایزنی‌های غیرعلنی را درباره اوضاع افغانستان برگزار کند و از رییس یوناما درباره ممنوعیت کار کارمندان زن در دفتر سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار بشنوند.

لانا نسیبه در تویترش نوشته است: «با همکار ما نماینده جاپان در سازمان ملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته‌ایم تا فردا رایزنی‌های غیرعلنی را درباره وضعیت افغانستان برگزار کند تا از رزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان برای افغانستان درباره ممنوعیت گزارش شده کار زنان افغان برای سازمان ملل بشنویم.»

اما سودمندی و پیامدهای این نشست بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد چه خواهد بود؟

محمد زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «در شرایط فعلی حکومت امارت اسلامی که با انزوای سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی مواجه است، چنین اقدام‌ها می‌تواند ایجاد فاصله‌ها میان جامعه جهانی و حکومت امارت اسلامی را دامن بزند.»

سلیم کاکر، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم که نتایج نشست شورای امنیت بالای تصمیم امارت اسلامی کدام نتیجه ملموسی داشته باشد بخاطری‌که نه ملل متحد امارت را به رسمیت می‌شناسد و نه هم کرسی را برای‌شان سپرده.»

این در حالی‌ست که سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل ناوقت روز سه‌شنبه گفته است که سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه درباره‌ی اثرهای بد این تصمیم با وزارت خارجه افغانستان گفت‌وگو می‌کند.

شورای امنیت در پی ممنوعیت کار بانوان در افغانستان، نشست برگزار می‌کند

لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد، می‌گوید که از شورای امنیت خواسته‌ تا رایزنی‌های غیرعلنی را درباره اوضاع افغانستان برگزار کند.

تصویر بندانگشتی

لیندا توماس گرینفیلد، نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که شورای امنیت سازمان ملل پنج‌شنبه شب نشستی درباره‌ی کار زنان در افغانستان، برگزار می‌کند.

خانم گرینفیلد خبر برگزاری نشست شورای امنیت را در صفحه تویترش همگانی ساخته است.

نماینده دایمی ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد در این باره نوشته است: «ما با سایر اعضای شورا و همچنین با دبیرکل و سازمان ملل متحد برای پاسخ به این موضوع کار می‌کنیم. به آنان نمی‌توان اجازه داد که همچنان زنان را در پشتیبانی از زنان محدود کنند.»

لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد، نیز می‌گوید که یکجا با نماینده جاپان در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته‌اند تا رایزنی‌های غیرعلنی را درباره اوضاع افغانستان برگزار کند و از رییس یوناما درباره ممنوعیت کار کارمندان زن در دفتر سازمان ملل متحد در ولایت ننگرهار بشنوند.

لانا نسیبه در تویترش نوشته است: «با همکار ما نماینده جاپان در سازمان ملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته‌ایم تا فردا رایزنی‌های غیرعلنی را درباره وضعیت افغانستان برگزار کند تا از رزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان برای افغانستان درباره ممنوعیت گزارش شده کار زنان افغان برای سازمان ملل بشنویم.»

اما سودمندی و پیامدهای این نشست بر کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد چه خواهد بود؟

محمد زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «در شرایط فعلی حکومت امارت اسلامی که با انزوای سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی مواجه است، چنین اقدام‌ها می‌تواند ایجاد فاصله‌ها میان جامعه جهانی و حکومت امارت اسلامی را دامن بزند.»

سلیم کاکر، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم که نتایج نشست شورای امنیت بالای تصمیم امارت اسلامی کدام نتیجه ملموسی داشته باشد بخاطری‌که نه ملل متحد امارت را به رسمیت می‌شناسد و نه هم کرسی را برای‌شان سپرده.»

این در حالی‌ست که سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل ناوقت روز سه‌شنبه گفته است که سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه درباره‌ی اثرهای بد این تصمیم با وزارت خارجه افغانستان گفت‌وگو می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره