Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع از گردآوری صدها موتر نظامی از نزد افراد غیر مسول خبر می‌دهد

وزارت دفاع امارت اسلامی می‌گوید که بیش از صدها موتر نظامی را از نزد افراد غیر مسوول در کشور گردآوری کرده است.

عنایت‌الله خوارزمی سخنگوی این وزارت، می‌گوید که روند گردآوری جنگ‌افزارهای دولتی نیز از نزد افراد غیر مسوول آغاز شده است.

عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع در این باره گفت: «این یک پروسه است که ادامه دارد و چندی قبل هم ما در هرات، در زون غرب قول‌اردوی ۲۰۷ تعداد زیادی از این نوع وسایط را از نوع رنجر و غیره را که در نزد افراد غیر مسوول بودند یا در جاهای مخروبه افتاده بودند جمع‌آوری کردیم و این پروسه ادامه دارد.»

سخنگوی وزارت دفاع می‌افزاید که تا اکنون نزدیک به دوصد جنگ‌افزار دولتی از نزد افراد غیر مسوول بدست آمده است.

آقای خوارزمی افزود: «اسلحه هم از نزد افراد و اشخاص غیر مسوول جمع‌آوری می‌شود. در چند روز پیش در قول اردوی ۲۰۱ خالد، در لغمان و ننگرهار ۱۰۰ تا ۲۰۰ میل اسلحه جمع‌آوری شده بود و به کمیسیون مربوطه تحویل داده شد.»

شماری از آگاهان نظامی گردآوری موترهای نظامی و جنگ‌افزارهای دولتی را از نزد افراد غیر مسوول در کاهش جرم‌های جنایی مهم می‌دانند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «بهتر است که یک تاریخ معین داده شود. در صورتی که افراد و گروه‌ها تا این تاریخ وسایط را تحویل و تسلیم ارگان‌های امنیتی نکنند مجازارت شوند.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل نیز از امارت اسلامی می‌خواهند که در حفظ و نگهداری موترهای نظامی تلاش کند.

محمد، باشنده کابل، گفت: «هر جا یک مشکل جدی رخ میدهد، ناشی از همین افراد است و این باید جمع شود.»

احمد، باشنده دیگر کابل، گفت: «نظامی و شخصی باید که از هم تفکیک شود. فقط افراد نظامی باید حق استفاده از تجهیزات نظامی را داشته باشند.»

پس از خروج نیروهای امریکایی از کشور و سقوط نظام جمهوری، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به کانگرس گزارش داده است که به ارزش بیش از هفت میلیارد دالر سازوبرگ نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان جا مانده‌اند.

وزارت دفاع از گردآوری صدها موتر نظامی از نزد افراد غیر مسول خبر می‌دهد

عنایت‌الله خوارزمی سخنگوی این وزارت، می‌گوید که روند گردآوری جنگ‌افزارهای دولتی نیز از نزد افراد غیر مسوول آغاز شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع امارت اسلامی می‌گوید که بیش از صدها موتر نظامی را از نزد افراد غیر مسوول در کشور گردآوری کرده است.

عنایت‌الله خوارزمی سخنگوی این وزارت، می‌گوید که روند گردآوری جنگ‌افزارهای دولتی نیز از نزد افراد غیر مسوول آغاز شده است.

عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع در این باره گفت: «این یک پروسه است که ادامه دارد و چندی قبل هم ما در هرات، در زون غرب قول‌اردوی ۲۰۷ تعداد زیادی از این نوع وسایط را از نوع رنجر و غیره را که در نزد افراد غیر مسوول بودند یا در جاهای مخروبه افتاده بودند جمع‌آوری کردیم و این پروسه ادامه دارد.»

سخنگوی وزارت دفاع می‌افزاید که تا اکنون نزدیک به دوصد جنگ‌افزار دولتی از نزد افراد غیر مسوول بدست آمده است.

آقای خوارزمی افزود: «اسلحه هم از نزد افراد و اشخاص غیر مسوول جمع‌آوری می‌شود. در چند روز پیش در قول اردوی ۲۰۱ خالد، در لغمان و ننگرهار ۱۰۰ تا ۲۰۰ میل اسلحه جمع‌آوری شده بود و به کمیسیون مربوطه تحویل داده شد.»

شماری از آگاهان نظامی گردآوری موترهای نظامی و جنگ‌افزارهای دولتی را از نزد افراد غیر مسوول در کاهش جرم‌های جنایی مهم می‌دانند.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «بهتر است که یک تاریخ معین داده شود. در صورتی که افراد و گروه‌ها تا این تاریخ وسایط را تحویل و تسلیم ارگان‌های امنیتی نکنند مجازارت شوند.»

از سویی هم، شماری از باشندگان کابل نیز از امارت اسلامی می‌خواهند که در حفظ و نگهداری موترهای نظامی تلاش کند.

محمد، باشنده کابل، گفت: «هر جا یک مشکل جدی رخ میدهد، ناشی از همین افراد است و این باید جمع شود.»

احمد، باشنده دیگر کابل، گفت: «نظامی و شخصی باید که از هم تفکیک شود. فقط افراد نظامی باید حق استفاده از تجهیزات نظامی را داشته باشند.»

پس از خروج نیروهای امریکایی از کشور و سقوط نظام جمهوری، وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به کانگرس گزارش داده است که به ارزش بیش از هفت میلیارد دالر سازوبرگ نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان جا مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره