Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک: در افغانستان به ۸۰۰ میلیون دالر نیاز فوری داریم

برنامه جهانی خوراک اعلام کرده است که در شش ماه آینده برای کمک به نیازمندان در افغانستان به ۸۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.

وحید امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان، می‌گوید که در تلاش اند تا مشکل ممنوعیت کار بانوان در این نهاد را حل بسازند.

وحیدالله امانی به طلوع‌نیوز گفت: «پروگرام جهانی غذا به هشت صد میلیون دار نیاز فوری دارد تا بتوانند در شش ماه آینده در سراسر کشور به نیازمندترین خانواده‌ها به کمک‌های خود ادامه دهند. اگر این کمک‌ها به موقع دریافت نشود، وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد شد.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد بر ادامه کمک‌های بشری از سوی جامعه جهانی به شهروندان کشور تاکید می‌ورزد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، چنین می‌گوید: «تقاضای ما از جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد این است که کمک‌ها به مردم افغانستان همچنان تداوم داشته باشد و این کمک‌ها صرفا جنبه بشردوستانه بلکه کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی را هم باید در بر بگیرد.»

در سوی دیگر، برخی شهروندان از چگونگی توزیع کمک‌های بشری در کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که از کمک هیچ نهادی تاکنون بهره‌مند نشده‌اند.

فریبا که مادر هشت فرزند و تنها نان‌آور خانواده‌اش است، به طلوع‌نیوز گفت: «کل مشکلات زندگی در سر خودم است. نان‌آور خانه خودم استم. اگر پای شان را پت کنم، سرش لچ می‌شود، اگر شکم شان را سیر کنیم، سر شان لچ می‌شود.»

محمد نذیر، باشنده قلعه زمان خان – کابل، گفت: «سه ماه می‌شود که در این منطقه هیچ چیز نیامده است و اگر آمده، کمکی که در ۲۰ خانه و ۳۰ خانه مثلا سه یا چهار نفر را گرفته، که این کفایت نمی‌کند.»

ارزیابی برنامه جهانی خوراک نشان می‌دهد که شش میلیون تن در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند و بیست میلیون تن دیگر نمی‌توانند در یک روز سه وعده غذایی را فراهم بسازند.

برنامه جهانی خوراک: در افغانستان به ۸۰۰ میلیون دالر نیاز فوری داریم

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد بر ادامه کمک‌های بشری از سوی جامعه جهانی به شهروندان کشور تاکید می‌ورزد.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک اعلام کرده است که در شش ماه آینده برای کمک به نیازمندان در افغانستان به ۸۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.

وحید امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان، می‌گوید که در تلاش اند تا مشکل ممنوعیت کار بانوان در این نهاد را حل بسازند.

وحیدالله امانی به طلوع‌نیوز گفت: «پروگرام جهانی غذا به هشت صد میلیون دار نیاز فوری دارد تا بتوانند در شش ماه آینده در سراسر کشور به نیازمندترین خانواده‌ها به کمک‌های خود ادامه دهند. اگر این کمک‌ها به موقع دریافت نشود، وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد شد.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد بر ادامه کمک‌های بشری از سوی جامعه جهانی به شهروندان کشور تاکید می‌ورزد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، چنین می‌گوید: «تقاضای ما از جامعه بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد این است که کمک‌ها به مردم افغانستان همچنان تداوم داشته باشد و این کمک‌ها صرفا جنبه بشردوستانه بلکه کمک‌های انکشافی و توسعه‌یی را هم باید در بر بگیرد.»

در سوی دیگر، برخی شهروندان از چگونگی توزیع کمک‌های بشری در کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که از کمک هیچ نهادی تاکنون بهره‌مند نشده‌اند.

فریبا که مادر هشت فرزند و تنها نان‌آور خانواده‌اش است، به طلوع‌نیوز گفت: «کل مشکلات زندگی در سر خودم است. نان‌آور خانه خودم استم. اگر پای شان را پت کنم، سرش لچ می‌شود، اگر شکم شان را سیر کنیم، سر شان لچ می‌شود.»

محمد نذیر، باشنده قلعه زمان خان – کابل، گفت: «سه ماه می‌شود که در این منطقه هیچ چیز نیامده است و اگر آمده، کمکی که در ۲۰ خانه و ۳۰ خانه مثلا سه یا چهار نفر را گرفته، که این کفایت نمی‌کند.»

ارزیابی برنامه جهانی خوراک نشان می‌دهد که شش میلیون تن در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند و بیست میلیون تن دیگر نمی‌توانند در یک روز سه وعده غذایی را فراهم بسازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره