Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هیاتی از سازمان همکاری اسلامی به کابل خواهد آمد

قرار است هیاتی از سازمان همکاری اسلامی برای گفت‌وگو درباره‌ی مسایل گوناگون با امارت اسلامی از جمله رفع ممنوعیت کار بانوان، به کابل سفر کند.

سفیر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان با تاکید بر رفع ممنوعیت کار بانوان، می‌گوید که زمینه کار بانوان باید در چارچوب اسلام در این کشور، فراهم شود.

بربنیاد اطلاعات این سازمان، روند رساندن کمک‌ها به مردم افغانستان نیز از مسایل مورد بحث خواهد کرد.

محمد سعید العیاش، سفیر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان، گفته است: «نماینده ما در ملاقات‌هایش با مسوولان امارت اسلامی درباره موضوعات گونه‌گون از جمله بخش‌های توسعه‌ای، اقتصادی، صحت و آموزش بحث کرده است.»

او افزود: «‌دفتر سازمان همکاری اسلامی به گونه مسلسل این موضوع را با مقامات به بحث گرفته و دفتر ما این فرمان را نکوهش کرده و خواسته است که زمینه کار را به زنان چنان فراهم کنند که خلاف اسلام و ثقافت افغانی نباشد.»

از سوی‌هم، سازمان همکاری اسلامی دومین بسته کمک‌های بشردوستانه‌اش را برای ده هزار خانواده توزیع خواهد کرد. این کمک‌ها در شش ولایت و در هماهنگی با جمعیت هلال احمر افغانی توزیع می‌شوند.

توفیق احمد، مسوول بخش کمک‌های بشردوستانه در سازمان همکاری اسلامی، می‌گوید: «این مواد ۶۲ کیلوگرام وزن دارد که شامل آرد، برنج، لوبیا، بوره و خرما است و تلاش می‌کنیم که کمک‌های بیشتر را انجام دهیم.»

جمعیت هلال احمر افغانی آمار می‌دهد که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی، برای بیش از ۲۰۰هزار خانواده در کشور کمک شده است.

محمد صالح آخندزاده، رییس حوادث جمعیت هلال احمد افغانی، در این باره گفت: «اکثریت مطلق مردم نیاز به کمک دارد که باید همرای شان کمک شود و مطبوعات بیش‌تر می‌فهمد اوضاع را بررسی می‌کند. تجریه و تحلیل می‌کند. در سطح عموم گفته می‌توانیم نیازمندی در سطح بالای قرار دارد.»

پیش از این نیز، سازمان همکاری اسلامی برای ۲۸۰ هزار تن در پنج ولایت کشور مواد خوراکی کمک کرده است.

از سوی‌هم، این نهاد در نظر دارد برای ده هزار خانواده در شش ولایت، بسته های مواد خوراکی توزیع کند.

هیاتی از سازمان همکاری اسلامی به کابل خواهد آمد

بربنیاد اطلاعات این سازمان، روند رساندن کمک‌ها به مردم افغانستان نیز از مسایل مورد بحث خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

قرار است هیاتی از سازمان همکاری اسلامی برای گفت‌وگو درباره‌ی مسایل گوناگون با امارت اسلامی از جمله رفع ممنوعیت کار بانوان، به کابل سفر کند.

سفیر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان با تاکید بر رفع ممنوعیت کار بانوان، می‌گوید که زمینه کار بانوان باید در چارچوب اسلام در این کشور، فراهم شود.

بربنیاد اطلاعات این سازمان، روند رساندن کمک‌ها به مردم افغانستان نیز از مسایل مورد بحث خواهد کرد.

محمد سعید العیاش، سفیر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان، گفته است: «نماینده ما در ملاقات‌هایش با مسوولان امارت اسلامی درباره موضوعات گونه‌گون از جمله بخش‌های توسعه‌ای، اقتصادی، صحت و آموزش بحث کرده است.»

او افزود: «‌دفتر سازمان همکاری اسلامی به گونه مسلسل این موضوع را با مقامات به بحث گرفته و دفتر ما این فرمان را نکوهش کرده و خواسته است که زمینه کار را به زنان چنان فراهم کنند که خلاف اسلام و ثقافت افغانی نباشد.»

از سوی‌هم، سازمان همکاری اسلامی دومین بسته کمک‌های بشردوستانه‌اش را برای ده هزار خانواده توزیع خواهد کرد. این کمک‌ها در شش ولایت و در هماهنگی با جمعیت هلال احمر افغانی توزیع می‌شوند.

توفیق احمد، مسوول بخش کمک‌های بشردوستانه در سازمان همکاری اسلامی، می‌گوید: «این مواد ۶۲ کیلوگرام وزن دارد که شامل آرد، برنج، لوبیا، بوره و خرما است و تلاش می‌کنیم که کمک‌های بیشتر را انجام دهیم.»

جمعیت هلال احمر افغانی آمار می‌دهد که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی، برای بیش از ۲۰۰هزار خانواده در کشور کمک شده است.

محمد صالح آخندزاده، رییس حوادث جمعیت هلال احمد افغانی، در این باره گفت: «اکثریت مطلق مردم نیاز به کمک دارد که باید همرای شان کمک شود و مطبوعات بیش‌تر می‌فهمد اوضاع را بررسی می‌کند. تجریه و تحلیل می‌کند. در سطح عموم گفته می‌توانیم نیازمندی در سطح بالای قرار دارد.»

پیش از این نیز، سازمان همکاری اسلامی برای ۲۸۰ هزار تن در پنج ولایت کشور مواد خوراکی کمک کرده است.

از سوی‌هم، این نهاد در نظر دارد برای ده هزار خانواده در شش ولایت، بسته های مواد خوراکی توزیع کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره