Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اخراج بیش از سه هزار پناهجوی افغان در سه ماه گذشته از ترکیه

وزارت داخله ترکیه در خبرنامه‌ی از اخراج بیش از ده هزار و دوصد پناهجو در سه ماه سال روان میلادی، از این کشور خبر می‌دهد که از این میان، بیش از سه هزار تن آنان پناهجویان افغانستان استند.

به گفته وزارت داخله ترکیه، تنها در چهار روز گذشته، نزدیک به یک‌هزار پناهجوی افغان به افغانستان انتقال یافته اند.

در خبرنامه اداره مدیریت مهاجرت وزارت داخله ترکیه آمده است: «در بیست پرواز چارتر ۳۲۷۷ شهروند افغان و به شمول ۶۹۸۴ تن دیگر در پروازهای از قبل تعیین شده ۱۰۲۶۱ خارجی به کشورهای شان برگشتانده شده‌اند. به شمول تمامی شهروندان خارجی برگشت داده شده، تعداد مهاجران غیرقانونی به ۳۰۵۲۷ تن رسیده است که از این میان، کار روی پرونده ۱۸۰۲۰ تن از مهاجران غیرقانونی جریان دارد.»

از سویی هم، برخی از پناه‌جویان افغان که از ترکیه به کشور آمده‌اند، از بدرفتاری نظامیان تُرک نیز شکایت دارند.

عزت‌الله سادات، رییس فدراسیون انجمن‌های افغانستان در ترکیه گفت: «کسانی که در حکومت پیشین افغانستان قبلا کار کرده باشند و یا کارمند ملکی و یا ژورنالیست و از طرف اداره مهاجرت ترکیه اسناد آنان بررسی می‌شود آن‌ها دیپورت نمی‌شوند البته افراد عادی بطور عادی دیپورت می‌شوند.»

معاذالله سلطان اوغلو، خبرنگار افغان در ترکیه، گفت: «اخراج مهاجرین افغانستان هر روز افزایش یافته است هر روز صدها مهاجر افغان از این کشور اخراج می‌شوند و مهاجرین که اکنون در اینجا زندگی می‌کنند در یک وضعیت رقت‌باری زندگی می‌کنند.»

با این حال، امارت اسلامی از شیوه اخراج پناهجویان افغان انتقاد می‌کند و می‌گوید که روند اخراج پناه‌جویان باید بی‌اذیت و آزار انجام شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «در اخراج شان هم باید همکاری صورت بگیرد که به طریقه باشد که آن‌ها بیشتر با زیان مواجه نشوند ولی باز هم اگر به کشور عودت می‌کنند امارت اسلامی را پس در کشور خود آمدن شان را بهتر می‌دانند.»

نبود زمینه کار و اوضاع بد اقتصادی از علت‌های شمرده می‌شوند که سبب رفتن برخی از جوانان به بیرون از کشور می‌شود.

آصفه ستانکزی، آگاه امور مهاجران گفت: «ایجاد روابط دیپلماتیکی حسنه از جمله عوامل مهم و ‌موثر برای بهبود اوضاع مهاجرین می‌باشد که در این زمینه می‌طلبد تا طرفین با اجرای طرح‌های مناسب برای بهبود اوضاع مهاجرین‌گام‌های عملی بردارند.»

وزارت داخله ترکیه می‌افزاید که، بیش از سی هزار و پنجصد پناهجوی غیرقانونی در ترکیه شناسایی شده و از این میان، پرونده‌های هژده هزار پناهجو برای انتقال به کشورهای شان زیر کار است.

اخراج بیش از سه هزار پناهجوی افغان در سه ماه گذشته از ترکیه

با این حال، امارت اسلامی از شیوه اخراج پناهجویان افغان انتقاد می‌کند و می‌گوید که روند اخراج پناه‌جویان باید بی‌اذیت و آزار انجام شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله ترکیه در خبرنامه‌ی از اخراج بیش از ده هزار و دوصد پناهجو در سه ماه سال روان میلادی، از این کشور خبر می‌دهد که از این میان، بیش از سه هزار تن آنان پناهجویان افغانستان استند.

به گفته وزارت داخله ترکیه، تنها در چهار روز گذشته، نزدیک به یک‌هزار پناهجوی افغان به افغانستان انتقال یافته اند.

در خبرنامه اداره مدیریت مهاجرت وزارت داخله ترکیه آمده است: «در بیست پرواز چارتر ۳۲۷۷ شهروند افغان و به شمول ۶۹۸۴ تن دیگر در پروازهای از قبل تعیین شده ۱۰۲۶۱ خارجی به کشورهای شان برگشتانده شده‌اند. به شمول تمامی شهروندان خارجی برگشت داده شده، تعداد مهاجران غیرقانونی به ۳۰۵۲۷ تن رسیده است که از این میان، کار روی پرونده ۱۸۰۲۰ تن از مهاجران غیرقانونی جریان دارد.»

از سویی هم، برخی از پناه‌جویان افغان که از ترکیه به کشور آمده‌اند، از بدرفتاری نظامیان تُرک نیز شکایت دارند.

عزت‌الله سادات، رییس فدراسیون انجمن‌های افغانستان در ترکیه گفت: «کسانی که در حکومت پیشین افغانستان قبلا کار کرده باشند و یا کارمند ملکی و یا ژورنالیست و از طرف اداره مهاجرت ترکیه اسناد آنان بررسی می‌شود آن‌ها دیپورت نمی‌شوند البته افراد عادی بطور عادی دیپورت می‌شوند.»

معاذالله سلطان اوغلو، خبرنگار افغان در ترکیه، گفت: «اخراج مهاجرین افغانستان هر روز افزایش یافته است هر روز صدها مهاجر افغان از این کشور اخراج می‌شوند و مهاجرین که اکنون در اینجا زندگی می‌کنند در یک وضعیت رقت‌باری زندگی می‌کنند.»

با این حال، امارت اسلامی از شیوه اخراج پناهجویان افغان انتقاد می‌کند و می‌گوید که روند اخراج پناه‌جویان باید بی‌اذیت و آزار انجام شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «در اخراج شان هم باید همکاری صورت بگیرد که به طریقه باشد که آن‌ها بیشتر با زیان مواجه نشوند ولی باز هم اگر به کشور عودت می‌کنند امارت اسلامی را پس در کشور خود آمدن شان را بهتر می‌دانند.»

نبود زمینه کار و اوضاع بد اقتصادی از علت‌های شمرده می‌شوند که سبب رفتن برخی از جوانان به بیرون از کشور می‌شود.

آصفه ستانکزی، آگاه امور مهاجران گفت: «ایجاد روابط دیپلماتیکی حسنه از جمله عوامل مهم و ‌موثر برای بهبود اوضاع مهاجرین می‌باشد که در این زمینه می‌طلبد تا طرفین با اجرای طرح‌های مناسب برای بهبود اوضاع مهاجرین‌گام‌های عملی بردارند.»

وزارت داخله ترکیه می‌افزاید که، بیش از سی هزار و پنجصد پناهجوی غیرقانونی در ترکیه شناسایی شده و از این میان، پرونده‌های هژده هزار پناهجو برای انتقال به کشورهای شان زیر کار است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره