Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف فعالیت نهادهای آموزشی غیردولتی در قندهار و هلمند

فعالیت تمامی نهادهای آموزشی غیردولتی در ولایت‌های قندهار و هلمند تا اطلاع بعدی از سوی وزارت معارف به حالت تعلیق درآمد.

وکیل احمد متوکل سخنگوی ریاست معارف ولایت قندهار به طلوع‌نیوز می‌گوید که این تصمیم به هدف بررسی پروژه‌ها و فعالیت‌های نهادهای آموزشی گرفته شده است.

وکیل احمد متوکل به طلوع‌نیوز گفت: «حرف قابل تشویش نیست. باز هم درباره این مساله در مرکز‌ گفت‌وگوها جریان دارد تا مشکلات در این بخش حل شود. حرف قابل تشویش نیست چون که نزدیک به ۴۵۰ تا ۵۰۰ صنف درسی است.»

فضل صابری، مسوول یکی از نهادهای آموزشی در قندهار، می‌گوید: «فعالیت ما در عرصه آموزش و‌ پرورش و تعلیم کودکان متاسفانه پس از این‌که ملل متحد و یا نهادهای که حمایت می‌کردند، در بخش تعلیم و تربیه و پرورش کودکان، فعالیت‌های ما توقف پیدا کرده است.»

برخی از منابع می‌گویند که موسسات، صنف‌های محلی آموزشی را برای دختران و پسران محروم که در بخش‌های دوردست کشور بودوباش دارند، ایجاد کرده است.

در این میان، وزارت اقتصاد می‌گوید که ۱۷۸ نهاد به شمول نهادهای خارجی در بخش آموزش و پرورش در کشور فعال اند.

به گفته‌ی مسوولان در این وزارت، ۶۰ نهاد از ۱۷۸ نهاد فعال، خارجی استند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «جمعا به تعداد ۴۹۳ موسسه داخلی و خارجی برای سال ۲۰۲۳ در هفت سکتور بودجوی واحد پروژه‌های مربوط شان را ثبت سیستم وزارت اقتصاد نموده که از جمله ۱۷۸ موسسه غیردولتی و ۱۱۸ آن موسسه داخلی و ۶۰ موسسه خارجی می‌باشد در سکتور تعلیم و تربیه در ۳۴ ولایت کشور فعالیت دارند.»

از سویی‌هم، رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی می‌گوید که در جریان نزدیک به دو سال، فعالیت بیش از ۳۵۰ مکتب خصوصی در کشور متوقف شده است.

با این حال، دختران دانش‌آموز از رهبران امارت اسلامی می‌خواهد که دروازه‌ مکتب‌ها را به روی دختران باز کنند.

دینا، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «ما تقاضا می‌کنیم که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب را باز کنند. چرا که ما درس بخوانیم و علم باعث این می‌شود که کشور ما هم ترقی کند و پیشرفت کند.»

پیش از این صندق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که بیش از ۵هزار صنف محلی را در سراسر افغانستان برای آموزش ۴میلیون کودک که پنجاه درصد آن دختران اند، ایجاد کرده است.

توقف فعالیت نهادهای آموزشی غیردولتی در قندهار و هلمند

در این میان، وزارت اقتصاد می‌گوید که ۱۷۸ نهاد به شمول نهادهای خارجی در بخش آموزش و پرورش در کشور فعال اند.

تصویر بندانگشتی

فعالیت تمامی نهادهای آموزشی غیردولتی در ولایت‌های قندهار و هلمند تا اطلاع بعدی از سوی وزارت معارف به حالت تعلیق درآمد.

وکیل احمد متوکل سخنگوی ریاست معارف ولایت قندهار به طلوع‌نیوز می‌گوید که این تصمیم به هدف بررسی پروژه‌ها و فعالیت‌های نهادهای آموزشی گرفته شده است.

وکیل احمد متوکل به طلوع‌نیوز گفت: «حرف قابل تشویش نیست. باز هم درباره این مساله در مرکز‌ گفت‌وگوها جریان دارد تا مشکلات در این بخش حل شود. حرف قابل تشویش نیست چون که نزدیک به ۴۵۰ تا ۵۰۰ صنف درسی است.»

فضل صابری، مسوول یکی از نهادهای آموزشی در قندهار، می‌گوید: «فعالیت ما در عرصه آموزش و‌ پرورش و تعلیم کودکان متاسفانه پس از این‌که ملل متحد و یا نهادهای که حمایت می‌کردند، در بخش تعلیم و تربیه و پرورش کودکان، فعالیت‌های ما توقف پیدا کرده است.»

برخی از منابع می‌گویند که موسسات، صنف‌های محلی آموزشی را برای دختران و پسران محروم که در بخش‌های دوردست کشور بودوباش دارند، ایجاد کرده است.

در این میان، وزارت اقتصاد می‌گوید که ۱۷۸ نهاد به شمول نهادهای خارجی در بخش آموزش و پرورش در کشور فعال اند.

به گفته‌ی مسوولان در این وزارت، ۶۰ نهاد از ۱۷۸ نهاد فعال، خارجی استند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «جمعا به تعداد ۴۹۳ موسسه داخلی و خارجی برای سال ۲۰۲۳ در هفت سکتور بودجوی واحد پروژه‌های مربوط شان را ثبت سیستم وزارت اقتصاد نموده که از جمله ۱۷۸ موسسه غیردولتی و ۱۱۸ آن موسسه داخلی و ۶۰ موسسه خارجی می‌باشد در سکتور تعلیم و تربیه در ۳۴ ولایت کشور فعالیت دارند.»

از سویی‌هم، رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی می‌گوید که در جریان نزدیک به دو سال، فعالیت بیش از ۳۵۰ مکتب خصوصی در کشور متوقف شده است.

با این حال، دختران دانش‌آموز از رهبران امارت اسلامی می‌خواهد که دروازه‌ مکتب‌ها را به روی دختران باز کنند.

دینا، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «ما تقاضا می‌کنیم که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب را باز کنند. چرا که ما درس بخوانیم و علم باعث این می‌شود که کشور ما هم ترقی کند و پیشرفت کند.»

پیش از این صندق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که بیش از ۵هزار صنف محلی را در سراسر افغانستان برای آموزش ۴میلیون کودک که پنجاه درصد آن دختران اند، ایجاد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره