Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خرسندی باشندگان کابل از افزایش آب در بند قرغه

برخی از باشندگان کابل که در اطراف بند قرغه زندگی می‌کنند، از افزایش آب در این بند شادمان اند.

این باشندگان می‌گویند که کاهش آب بند قرغه سبب کم شدن بازدیدکنندگان نیز شده بود.

ملک محمد که بیش از دوازده سال می‌شود در بند قرغه کشتی‌رانی می‌کند، می‌گوید که کم شدن آب بند از شمار بازدیدکنندگان کاسته است.

ملک محمد به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «زیاد خوش هستیم آب قرغه زیاد شده کار الله است که زیادتر باران‌ها را زیادتر کند که خشک سالی از وطن ما گم شود.»

فضلی احمد، نماینده ریاست تصدی هوتل‌ها، می‌گوید: «حدود یک ماه می‌شود که آب بسیار زیاد شده مردم بسیار رفت و آمدش زیاد شده به همین خاطر آب مردم به تفریح گاه می‌اید هوتل‌ها یا کله گی شروع به فعالیت کرده.»

رحیم الله، بازدیدکننده، گفت: «قرغه سر همین آب است همین است که مردم می‌اید بخاطر آب همه گی می‌ایند امسال فضل خدا یک روشنی است بارنده گی است آب رو به زیاد شدن است.»

در همین حال، وزارت انرژی و آب از افزایش ۴۶ درصدی بارندگی‌ها در مقایسه با سال پار سخن می‌زند.

حبیب الرحمن حقپال، رییس حوزه عمومی دریایی کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «امسال باران‌ها زیاد شده نظر به سال گذشته تا حال تقریبا ما ۴۶ فیصد افزایش بارنده‌گی داشتیم امید است که ان‌شاالله امسال مشکلات آب در حد زیاد حل شود.»

 بخش‌های گوناگون کشور در ماه‌های اخیر گواه بارش باران بودند که بربنیاد گفته‌های مسوولان، میزان بارندگی در مقایسه با سال‌های پیش، بیش‌تر بوده است.

خرسندی باشندگان کابل از افزایش آب در بند قرغه

ملک محمد که بیش از دوازده سال می‌شود در بند قرغه کشتی‌رانی می‌کند، می‌گوید که کم شدن آب بند از شمار بازدیدکنندگان کاسته است.

تصویر بندانگشتی

برخی از باشندگان کابل که در اطراف بند قرغه زندگی می‌کنند، از افزایش آب در این بند شادمان اند.

این باشندگان می‌گویند که کاهش آب بند قرغه سبب کم شدن بازدیدکنندگان نیز شده بود.

ملک محمد که بیش از دوازده سال می‌شود در بند قرغه کشتی‌رانی می‌کند، می‌گوید که کم شدن آب بند از شمار بازدیدکنندگان کاسته است.

ملک محمد به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «زیاد خوش هستیم آب قرغه زیاد شده کار الله است که زیادتر باران‌ها را زیادتر کند که خشک سالی از وطن ما گم شود.»

فضلی احمد، نماینده ریاست تصدی هوتل‌ها، می‌گوید: «حدود یک ماه می‌شود که آب بسیار زیاد شده مردم بسیار رفت و آمدش زیاد شده به همین خاطر آب مردم به تفریح گاه می‌اید هوتل‌ها یا کله گی شروع به فعالیت کرده.»

رحیم الله، بازدیدکننده، گفت: «قرغه سر همین آب است همین است که مردم می‌اید بخاطر آب همه گی می‌ایند امسال فضل خدا یک روشنی است بارنده گی است آب رو به زیاد شدن است.»

در همین حال، وزارت انرژی و آب از افزایش ۴۶ درصدی بارندگی‌ها در مقایسه با سال پار سخن می‌زند.

حبیب الرحمن حقپال، رییس حوزه عمومی دریایی کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «امسال باران‌ها زیاد شده نظر به سال گذشته تا حال تقریبا ما ۴۶ فیصد افزایش بارنده‌گی داشتیم امید است که ان‌شاالله امسال مشکلات آب در حد زیاد حل شود.»

 بخش‌های گوناگون کشور در ماه‌های اخیر گواه بارش باران بودند که بربنیاد گفته‌های مسوولان، میزان بارندگی در مقایسه با سال‌های پیش، بیش‌تر بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره