Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتظار ا.ا از گزینش هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی برای افغانستان

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، فریدون سینیرلی اوغلو را به عنوان هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان، تعیین کرده است.

قرار است سینیرلی اوغلو ارزیابی‌های مستقل و توصیه‌های جامع و منسجم را درباره‌ی چالش‌های کنونی افغانستان ارائه کند.

استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که آقای سینیرلی اوغلو بربنیاد قطع‌نامه ۲۶۷۹ شورای امنیت، در این پست تعیین شده است.

آقای دوجاریک در این باره گفت: «امروز دبیرکل، فریدون سینیرلی اوغلو را بربنیاد قطع‌نامه ۲۶۷۹ شورای امنیت، هماهنگ کننده ویژه برای ارزیابی اوضاع افغانستان تعیین کرده است و دبیرکل از وی خواسته است که ارزیابی مستقل را برای رویکرد یکپارچه، منسجم و رسیدگی به چالش‌های کنونی در افغانستان رهبری کند.»

امارت اسلامی از نماینده تازه دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که گزارش‌هایش را بر بنیاد واقعیت‌های کشور تهیه و ارائه کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هر کس که میاید، واقعیت‎ها را مدنظر بگیرد. موقف ملل متحد بسیار مهم است. در مقابل افغانستان مسوولیت‌ها دارد، باید مسوولیت‌های خود را درک کند تا با حکومت و مردم افغانستان همکار باشد.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی، تعیین نماینده‌های سازمان ملل را برای گردآوری گزارش‌ از بخش‌های گوناگون کشور، مهم می‌دانند.

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «سازمان ملل برای ایجاد سهولت و در عین زمان در مورد به رسمیت شناختن با حکومت افغانستان باید چنان که کار می‌کردند، نکرده و در آن ناکام مانده‌اند.»

نجیب الرحمن شمال، یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی، چنین دیدگاه دارد: «این اقدام نیک است و مردم افغانستان هم امیدوار هستند تا سازمان ملل متحد به حیث یک سازمان بین‌المللی از اعتبار و حیثیت خود که در جهان دارد، بخاطر رفع مشکلات افغانستان اقدامات جدی را روی دست بگیرد.»

فریدون سینیرلی اوغلو از دیپلومات‌های وزارت خارجه ترکیه است که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به حیث نماینده دایمی ترکیه در سازمان ملل متحد انجام وظیفه کرده است.

انتظار ا.ا از گزینش هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی برای افغانستان

امارت اسلامی از نماینده تازه دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که گزارش‌هایش را بر بنیاد واقعیت‌های کشور تهیه و ارائه کند.

تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، فریدون سینیرلی اوغلو را به عنوان هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان، تعیین کرده است.

قرار است سینیرلی اوغلو ارزیابی‌های مستقل و توصیه‌های جامع و منسجم را درباره‌ی چالش‌های کنونی افغانستان ارائه کند.

استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که آقای سینیرلی اوغلو بربنیاد قطع‌نامه ۲۶۷۹ شورای امنیت، در این پست تعیین شده است.

آقای دوجاریک در این باره گفت: «امروز دبیرکل، فریدون سینیرلی اوغلو را بربنیاد قطع‌نامه ۲۶۷۹ شورای امنیت، هماهنگ کننده ویژه برای ارزیابی اوضاع افغانستان تعیین کرده است و دبیرکل از وی خواسته است که ارزیابی مستقل را برای رویکرد یکپارچه، منسجم و رسیدگی به چالش‌های کنونی در افغانستان رهبری کند.»

امارت اسلامی از نماینده تازه دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد که گزارش‌هایش را بر بنیاد واقعیت‌های کشور تهیه و ارائه کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هر کس که میاید، واقعیت‎ها را مدنظر بگیرد. موقف ملل متحد بسیار مهم است. در مقابل افغانستان مسوولیت‌ها دارد، باید مسوولیت‌های خود را درک کند تا با حکومت و مردم افغانستان همکار باشد.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی، تعیین نماینده‌های سازمان ملل را برای گردآوری گزارش‌ از بخش‌های گوناگون کشور، مهم می‌دانند.

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «سازمان ملل برای ایجاد سهولت و در عین زمان در مورد به رسمیت شناختن با حکومت افغانستان باید چنان که کار می‌کردند، نکرده و در آن ناکام مانده‌اند.»

نجیب الرحمن شمال، یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی، چنین دیدگاه دارد: «این اقدام نیک است و مردم افغانستان هم امیدوار هستند تا سازمان ملل متحد به حیث یک سازمان بین‌المللی از اعتبار و حیثیت خود که در جهان دارد، بخاطر رفع مشکلات افغانستان اقدامات جدی را روی دست بگیرد.»

فریدون سینیرلی اوغلو از دیپلومات‌های وزارت خارجه ترکیه است که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ به حیث نماینده دایمی ترکیه در سازمان ملل متحد انجام وظیفه کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره