Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی: افغانی در مقایسه با پول کشورهای دیگر با ثبات‌تر بوده است

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که پول افغانستان در مقایسه با پول کشورهای منطقه با ثبات‌تر بوده است.

آقای متقی در نشستی در این وزارت می‌افزاید، در حالی‌که ارزش پول کشورهای منطقه در برابر دالر امریکایی کاهش یافته است؛ اما ارزش افغانی در برابر دالر با گذشت هر روز افزایش می‌یابد.

سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفت: «این هم برای ما و شما افتخار است که امروز در صف حکومت‌های سیال و  برابر هستیم الحمدالله که حیثیت پول ما و شما شاید به سطح دنیا اولین پول است که مقابل دالر بالا می‌رود پایین نمی‌آید.»

در همین حال، بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که به علت افزایش صادرات، آغاز کار برخی از پروژه‌ها و تطبیق بهتر سیاست پولی توانسته است از کاهش ارزش افغانی جلوگیری کند.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، به طلوع‌نیوز گفت: «در کشور بعضی از پروژه‌های ملی و بین‌المللی آغاز، جلوگیری از قاچاق اسعار خارجی و افزایش صادرات از عواملی است که در ثبات ارزش افغانی اثرگذار است.»

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به این باور است که برای حفظ ثبات ارزش افغانی، بانک مرکزی باید به گونه دومدار دالر به بازارهای کشور عرضه کند و از کارگیری از اسعار خارجی در داد وستد جلوگیری کند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، می‌گوید: «بانک مرکزی افغانستان در تمام کشور باید اقدامات را در استفاده اسعار خارجی به ویژه کلدار پاکستانی و تومان ایرانی روی دست گیرد و جلوگیری کند.»

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید کمک‌های نقدی که به افغانستان می‌آیند در حفظ ثبات افغانی اثرگذار بوده‌اند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این باره گفت: «پول‌های نقدی که به افغانستان منتقل می‌شود، به خاطر تقویت ارزش پول ملی و و در موارد به منظور احیا و اعمار زیرساخت‌های افغانستان برای رسیدن به خودکفایی مدنظر قرار می‌گیرد.»

پیش از این بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده است که واحد پولی افغانستان در یک سال گذشته در میان واحدهای پولی نُه کشوری قرار گرفته است که ارزش آن از ثبات خوب برخوردار بوده است.

متقی: افغانی در مقایسه با پول کشورهای دیگر با ثبات‌تر بوده است

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید کمک‌های نقدی که به افغانستان می‌آیند در حفظ ثبات افغانی اثرگذار بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که پول افغانستان در مقایسه با پول کشورهای منطقه با ثبات‌تر بوده است.

آقای متقی در نشستی در این وزارت می‌افزاید، در حالی‌که ارزش پول کشورهای منطقه در برابر دالر امریکایی کاهش یافته است؛ اما ارزش افغانی در برابر دالر با گذشت هر روز افزایش می‌یابد.

سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفت: «این هم برای ما و شما افتخار است که امروز در صف حکومت‌های سیال و  برابر هستیم الحمدالله که حیثیت پول ما و شما شاید به سطح دنیا اولین پول است که مقابل دالر بالا می‌رود پایین نمی‌آید.»

در همین حال، بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که به علت افزایش صادرات، آغاز کار برخی از پروژه‌ها و تطبیق بهتر سیاست پولی توانسته است از کاهش ارزش افغانی جلوگیری کند.

حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی، به طلوع‌نیوز گفت: «در کشور بعضی از پروژه‌های ملی و بین‌المللی آغاز، جلوگیری از قاچاق اسعار خارجی و افزایش صادرات از عواملی است که در ثبات ارزش افغانی اثرگذار است.»

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل به این باور است که برای حفظ ثبات ارزش افغانی، بانک مرکزی باید به گونه دومدار دالر به بازارهای کشور عرضه کند و از کارگیری از اسعار خارجی در داد وستد جلوگیری کند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل، می‌گوید: «بانک مرکزی افغانستان در تمام کشور باید اقدامات را در استفاده اسعار خارجی به ویژه کلدار پاکستانی و تومان ایرانی روی دست گیرد و جلوگیری کند.»

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید کمک‌های نقدی که به افغانستان می‌آیند در حفظ ثبات افغانی اثرگذار بوده‌اند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این باره گفت: «پول‌های نقدی که به افغانستان منتقل می‌شود، به خاطر تقویت ارزش پول ملی و و در موارد به منظور احیا و اعمار زیرساخت‌های افغانستان برای رسیدن به خودکفایی مدنظر قرار می‌گیرد.»

پیش از این بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده است که واحد پولی افغانستان در یک سال گذشته در میان واحدهای پولی نُه کشوری قرار گرفته است که ارزش آن از ثبات خوب برخوردار بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره