Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شورای امنیت خواهان ملغا شدن بی‌درنگ محدودیت‌ها در برابر بانوان شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی درباره افغانستان که ناوقت روز پنجشنبه برگزار شد، با اکثریت آرا قطعنامه‌یی را تصویب کرد و از امارت اسلامی خواست که محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان را بی‌درنگ ملغا بسازد.

برخی از اعضای این نشست، یگانه راه‌حل برای اوضاع کنونی افغانستان را تعامل و گفتمان می‌دانند.

به باور شرکت کنندگان این نشست، حضور بانوان در بخش‌های گونه‌گون جامعه یک نیاز جدی است.

واسیلی نبینزیا، نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد، گفت: «البته ما از تصمیم طالبان برای محدود ساختن حقوق زنان و دختران در افغانستان استقبال نمی‌کنیم و این محدودیت‌ها باید برچیده شوند.»

ایشیکان کیمی هیرو، نماینده دایمی جاپان در سازمان ملل متحد در این باره گفت: «اگر قراراست تا افغانستان آینده‌ی صلح‌آمیز و مرفه داشته باشد و امروز از توسعه بلندمدت برخوردار باشد، مشارکت کامل، معنادار و امن زنان و دختران در آن یک نیاز است.»

از سویی هم، لانا نسیبه، نماینده دایمی امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد، می‌گوید که جهان نباید نظاره‌گر حذف بانوان در افغانستان باشد.

او کار گیری از گزینه تعامل و گفتمان را برای حل این مساله مهم می‌داند.

لانا نسیبه می‌گوید: «از پیوستن بیش از ۹۰ کشوری که نه تنها از سوی شورای امنیت، بلکه از همسایگان نزدیک افغانستان، از جهان اسلام و از همه گوشه‌های جهان، به این قطعنامه، خرسند استیم. این حمایت منطقه‌ای پیام اساسی ما را مهم‌تر می‌سازد. جهان نمی‌تواند نظاره‌گر این باشد که زنان افغان از جامعه حذف شوند.»

همزمان با این، انس حقانی یک عضو برجسته امارت اسلامی، در واکنش به تصویب قطنامه نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گوید که این شورا نباید به سیاست‌های ناکام خود ادامه دهد.

آقای حقانی از ملل متحد می‌خواهد تا به جای تصویب قطع‌نامه‌ها، تحریم‌های سیاسی، مالی و بانکی را که به گفته او"مجازات جمعی مردم افغانستان» است ، از میان بردارد.

امارت اسلامی در واکنش به تصویب این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گوید که نهادهای جهانی و کشورها،  بجای مداخله در مسایل داخلی کشور، راه تعامل با امارت اسلامی را در پیش بگیرند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «یگانه راه‌حل که به تمام مشکلات افغانستان رسیدگی صورت می‌گیرد این است که تعامل، گفتمان، افهام و تفهیم وجود داشته باشد. راه تعامل و گفتمان را باید مسدود نسازند که بسیار زیانبار است.»

با این همه، سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتقاد از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت سرکوب زنان در افغانستان، می‌گوید که این قطعنامه فاقد اقدام‌های مشخص برای اعاده حقوق زنان در افغانستان است.

شورای امنیت خواهان ملغا شدن بی‌درنگ محدودیت‌ها در برابر بانوان شد

از سویی هم، لانا نسیبه، نماینده دایمی امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد، می‌گوید که جهان نباید نظاره‌گر حذف بانوان در افغانستان باشد.

Thumbnail

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی درباره افغانستان که ناوقت روز پنجشنبه برگزار شد، با اکثریت آرا قطعنامه‌یی را تصویب کرد و از امارت اسلامی خواست که محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان را بی‌درنگ ملغا بسازد.

برخی از اعضای این نشست، یگانه راه‌حل برای اوضاع کنونی افغانستان را تعامل و گفتمان می‌دانند.

به باور شرکت کنندگان این نشست، حضور بانوان در بخش‌های گونه‌گون جامعه یک نیاز جدی است.

واسیلی نبینزیا، نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد، گفت: «البته ما از تصمیم طالبان برای محدود ساختن حقوق زنان و دختران در افغانستان استقبال نمی‌کنیم و این محدودیت‌ها باید برچیده شوند.»

ایشیکان کیمی هیرو، نماینده دایمی جاپان در سازمان ملل متحد در این باره گفت: «اگر قراراست تا افغانستان آینده‌ی صلح‌آمیز و مرفه داشته باشد و امروز از توسعه بلندمدت برخوردار باشد، مشارکت کامل، معنادار و امن زنان و دختران در آن یک نیاز است.»

از سویی هم، لانا نسیبه، نماینده دایمی امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد، می‌گوید که جهان نباید نظاره‌گر حذف بانوان در افغانستان باشد.

او کار گیری از گزینه تعامل و گفتمان را برای حل این مساله مهم می‌داند.

لانا نسیبه می‌گوید: «از پیوستن بیش از ۹۰ کشوری که نه تنها از سوی شورای امنیت، بلکه از همسایگان نزدیک افغانستان، از جهان اسلام و از همه گوشه‌های جهان، به این قطعنامه، خرسند استیم. این حمایت منطقه‌ای پیام اساسی ما را مهم‌تر می‌سازد. جهان نمی‌تواند نظاره‌گر این باشد که زنان افغان از جامعه حذف شوند.»

همزمان با این، انس حقانی یک عضو برجسته امارت اسلامی، در واکنش به تصویب قطنامه نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گوید که این شورا نباید به سیاست‌های ناکام خود ادامه دهد.

آقای حقانی از ملل متحد می‌خواهد تا به جای تصویب قطع‌نامه‌ها، تحریم‌های سیاسی، مالی و بانکی را که به گفته او"مجازات جمعی مردم افغانستان» است ، از میان بردارد.

امارت اسلامی در واکنش به تصویب این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، می‌گوید که نهادهای جهانی و کشورها،  بجای مداخله در مسایل داخلی کشور، راه تعامل با امارت اسلامی را در پیش بگیرند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «یگانه راه‌حل که به تمام مشکلات افغانستان رسیدگی صورت می‌گیرد این است که تعامل، گفتمان، افهام و تفهیم وجود داشته باشد. راه تعامل و گفتمان را باید مسدود نسازند که بسیار زیانبار است.»

با این همه، سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتقاد از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت سرکوب زنان در افغانستان، می‌گوید که این قطعنامه فاقد اقدام‌های مشخص برای اعاده حقوق زنان در افغانستان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره