Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگاهی به هشت ثور؛ سی و یکمین سال‌روز پیروزی مجاهدین در افغانستان

امروز (جمعه) هشتم ثور برابر است با سی و یکمین سال‌روز پیروزی مجاهدین در افغانستان.

دراین روز مجاهدین که شامل احزاب گونه‌گون می‌شدند پس از چهارده سال پیکار سرانجام، به روز هشتم ماه ثور سال ۱۳۷۱ هجری خورشیدی، توانستند که آخرین نظام کمونیستی را که از سوی داکتر نجیب رهبری می‌شد، سرنگون بسازند و قدرت را به دست بگیرند.

سیداکبرآغا، رییس شورای عالی راه نجات افغانستان در این باره گفت: «مردم افغانستان از آن‌ها خوش نبودند، یک چند نفر از کمونیستان در اریکه قدرت نشسته بودند. عامل دوم آن این بود که جهانیان همه خواستار این بودند که کمونیست‌ها در قدرت نمانند.»

هرچند پیروزی مجاهدین ثمرۀ جهاد مردم افغانستان گفته می‌شود، اما پس از به قدرت رسیدن مجاهدین، جنگ‌های داخلی در کشور آغاز شدند، که در نتیجه آن هزاران تن کشته و زخمی شدند و میلیون‌ها تن دیگر مجبور شدند که به کشورهای دیگر پناه ببرند.

اما پیامدهای هشت ثور در افغانستان چه بوده است.؟

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی در این باره گفت: «از روز اول به قدرت رسیدن شان علایم آغاز جنگ هویدا بود و سرانجام پس از گذشت چند ماه محدود جنگ ذات‌البینی، جنگ‌های ویرانگر در کابل آغاز شد و حوادث بسیار تلخ به اساس این رویداد در افغانستان اتفاق افتاد.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، گفت: «عدم اتحاد، تخاصم و تقابلی که بین تنظیم‌ها بعد از پیروزی هشتم ثور به وجود آمد منجر به تصاحب قدرت و جنگ‌های داخلی گردید.»

امارت اسلامی نیز در اعلامیه‌ای هفت ثور را روز سیاه و هشت ثور را روز پیروزی، آزادی و نجات ملت افغانستان می‌داند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هفت ثور روز تاریخ سیاه در کشور است که ما آنرا نکوهش می‌کنیم و ابدا تکرار آنرا نمی‌خواهیم، و دیکی تاریخ هشت ثور است که روز نجات و پیروزی افغانستان است و روزی است که مفکوره کمونیستی در افغانستان با شکست مواجه شد.»

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین، در توییتی گفته است که «این روز نتیجه و محصول فداکاری کم‌نظیر یک ملت آزاده و سرفراز است.»

هرچند سی‌ویک سال از روز پیروزی مجاهدین در کشور می‌گذرد اما هنوز هم به گفته برخی از آگاهان اختلافات درونی در کشور به گونه‌ی کامل ریشه کن نشده‌اند.

نگاهی به هشت ثور؛ سی و یکمین سال‌روز پیروزی مجاهدین در افغانستان

هرچند سی‌ویک سال از روز پیروزی مجاهدین در کشور می‌گذرد اما هنوز هم به گفته برخی از آگاهان اختلافات درونی در کشور به گونه‌ی کامل ریشه کن نشده‌اند.

تصویر بندانگشتی

امروز (جمعه) هشتم ثور برابر است با سی و یکمین سال‌روز پیروزی مجاهدین در افغانستان.

دراین روز مجاهدین که شامل احزاب گونه‌گون می‌شدند پس از چهارده سال پیکار سرانجام، به روز هشتم ماه ثور سال ۱۳۷۱ هجری خورشیدی، توانستند که آخرین نظام کمونیستی را که از سوی داکتر نجیب رهبری می‌شد، سرنگون بسازند و قدرت را به دست بگیرند.

سیداکبرآغا، رییس شورای عالی راه نجات افغانستان در این باره گفت: «مردم افغانستان از آن‌ها خوش نبودند، یک چند نفر از کمونیستان در اریکه قدرت نشسته بودند. عامل دوم آن این بود که جهانیان همه خواستار این بودند که کمونیست‌ها در قدرت نمانند.»

هرچند پیروزی مجاهدین ثمرۀ جهاد مردم افغانستان گفته می‌شود، اما پس از به قدرت رسیدن مجاهدین، جنگ‌های داخلی در کشور آغاز شدند، که در نتیجه آن هزاران تن کشته و زخمی شدند و میلیون‌ها تن دیگر مجبور شدند که به کشورهای دیگر پناه ببرند.

اما پیامدهای هشت ثور در افغانستان چه بوده است.؟

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی در این باره گفت: «از روز اول به قدرت رسیدن شان علایم آغاز جنگ هویدا بود و سرانجام پس از گذشت چند ماه محدود جنگ ذات‌البینی، جنگ‌های ویرانگر در کابل آغاز شد و حوادث بسیار تلخ به اساس این رویداد در افغانستان اتفاق افتاد.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، گفت: «عدم اتحاد، تخاصم و تقابلی که بین تنظیم‌ها بعد از پیروزی هشتم ثور به وجود آمد منجر به تصاحب قدرت و جنگ‌های داخلی گردید.»

امارت اسلامی نیز در اعلامیه‌ای هفت ثور را روز سیاه و هشت ثور را روز پیروزی، آزادی و نجات ملت افغانستان می‌داند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هفت ثور روز تاریخ سیاه در کشور است که ما آنرا نکوهش می‌کنیم و ابدا تکرار آنرا نمی‌خواهیم، و دیکی تاریخ هشت ثور است که روز نجات و پیروزی افغانستان است و روزی است که مفکوره کمونیستی در افغانستان با شکست مواجه شد.»

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین، در توییتی گفته است که «این روز نتیجه و محصول فداکاری کم‌نظیر یک ملت آزاده و سرفراز است.»

هرچند سی‌ویک سال از روز پیروزی مجاهدین در کشور می‌گذرد اما هنوز هم به گفته برخی از آگاهان اختلافات درونی در کشور به گونه‌ی کامل ریشه کن نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره