Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تخریب ۴هزار هکتار کشت‌زار کوکنار در سراسر کشور

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که تاکنون ۴هزار هکتار کشت‌زار کوکنار در کشور تخریب شده است.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که روند تخریب کشت‌زارهای کوکنار هم اکنون در پنج ولایت جریان دارد.

آقای احمدی گفت: «در مرکز و ولایت‌های کشور در حدود ۴ هزار هکتار زمین از کشت مواد مخدر پاک‌سازی شده است.»

همزمان با این، فرماندهی امنیه کابل آمار می‌دهد که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، بیش از یک‌هزار تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «در کابل ۱۰۰۰ مظنون بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شده‌اند. اینان کسانی بودند که مواد مخدر را قاچاق و می‌فروختند.»

از سویی‌هم، شماری از کشاورزان که کشت‌زارهای مواد مخدرشان تخریب شده، از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کشت بدیل را برای شان فراهم کند.

ولی محمد، باشنده ارزگان، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از دولت همین است که بدیل کشت تریاک را برای ما فراهم کند و همراه ما کمک کند چون اولادهای ما از گرسنه‌گی می‌میرند.»

معنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌افزاید که بربنیاد بررسی سال‌های گذشته، سه‌ونیم تا چهار میلیون معتاد در سراسر کشور وجود دارند و وزارت داخله به تازگی سروی جدید در این باره را آغاز کرده است.

تخریب ۴هزار هکتار کشت‌زار کوکنار در سراسر کشور

از سویی‌هم، شماری از کشاورزان که کشت‌زارهای مواد مخدرشان تخریب شده، از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کشت بدیل را برای‌شان فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که تاکنون ۴هزار هکتار کشت‌زار کوکنار در کشور تخریب شده است.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که روند تخریب کشت‌زارهای کوکنار هم اکنون در پنج ولایت جریان دارد.

آقای احمدی گفت: «در مرکز و ولایت‌های کشور در حدود ۴ هزار هکتار زمین از کشت مواد مخدر پاک‌سازی شده است.»

همزمان با این، فرماندهی امنیه کابل آمار می‌دهد که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، بیش از یک‌هزار تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «در کابل ۱۰۰۰ مظنون بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شده‌اند. اینان کسانی بودند که مواد مخدر را قاچاق و می‌فروختند.»

از سویی‌هم، شماری از کشاورزان که کشت‌زارهای مواد مخدرشان تخریب شده، از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کشت بدیل را برای شان فراهم کند.

ولی محمد، باشنده ارزگان، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما از دولت همین است که بدیل کشت تریاک را برای ما فراهم کند و همراه ما کمک کند چون اولادهای ما از گرسنه‌گی می‌میرند.»

معنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌افزاید که بربنیاد بررسی سال‌های گذشته، سه‌ونیم تا چهار میلیون معتاد در سراسر کشور وجود دارند و وزارت داخله به تازگی سروی جدید در این باره را آغاز کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره