Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد هانا نیومن از وضع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان

هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، تاکید ورزیده است که مشارکت زنان در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان مهم است.

خانم نیومن به این باور است که وضع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان، زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته و فرصت‌های اقتصادی را از میان برده است.

این عضو پارلمان اروپا به طلوع‌نیوز گفت: «آنان زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته‌اند. زندگی نیمی از جمعیت را محدودتر کرده و همچنان با این همه فرمان‌ها و ممنوعیت‌ها، فرصت‌های اقتصادی را برای شهروندان کشور نابود ساخته‌اند.»

خانم نیومن از حکومت سرپرست می‌خواهد تا به مشارکت عملی زنان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پابند بماند و محدودیت‌های وضع شده را بردارد.

هانا نیومن، در بخش تعامل جهان با امارت اسلامی نیز خوشبین است. هانا نیومن گفت: «فکر می‌کنم که در حال حاضر تعامل در سطح ملی شکل میگیرد، چون به طور مثال ما نمایندگی اتحادیه اروپا را در اینجا داریم. نماینده ما برخی اوقات با آنان دیدار می‌کند.»

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «در افغانستان فشارها و محدودیت‌ها راه‌حل نیست؛ بلکه اتحادیه اروپا، امریکا و کشورهای منطقه به گونه مشترک یک راهکار مثبت و سازنده با امارت اسلامی در پیش گیرند.»

این عضو پارلمان اروپا در حالی از محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند.

امارت اسلامی همواره گفته است که به حقوق زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی متعهد است و بانوان با تامین شرایط مناسب، به کار و تحصیل بر خواهند گشت.  

انتقاد هانا نیومن از وضع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان

خانم نیومن از حکومت سرپرست می‌خواهد تا به مشارکت عملی زنان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پابند بماند و محدودیت‌های وضع شده را بردارد.

تصویر بندانگشتی

هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، تاکید ورزیده است که مشارکت زنان در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان مهم است.

خانم نیومن به این باور است که وضع محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان، زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته و فرصت‌های اقتصادی را از میان برده است.

این عضو پارلمان اروپا به طلوع‌نیوز گفت: «آنان زندگی اجتماعی را تنگ‌تر ساخته‌اند. زندگی نیمی از جمعیت را محدودتر کرده و همچنان با این همه فرمان‌ها و ممنوعیت‌ها، فرصت‌های اقتصادی را برای شهروندان کشور نابود ساخته‌اند.»

خانم نیومن از حکومت سرپرست می‌خواهد تا به مشارکت عملی زنان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پابند بماند و محدودیت‌های وضع شده را بردارد.

هانا نیومن، در بخش تعامل جهان با امارت اسلامی نیز خوشبین است. هانا نیومن گفت: «فکر می‌کنم که در حال حاضر تعامل در سطح ملی شکل میگیرد، چون به طور مثال ما نمایندگی اتحادیه اروپا را در اینجا داریم. نماینده ما برخی اوقات با آنان دیدار می‌کند.»

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «در افغانستان فشارها و محدودیت‌ها راه‌حل نیست؛ بلکه اتحادیه اروپا، امریکا و کشورهای منطقه به گونه مشترک یک راهکار مثبت و سازنده با امارت اسلامی در پیش گیرند.»

این عضو پارلمان اروپا در حالی از محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند.

امارت اسلامی همواره گفته است که به حقوق زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی متعهد است و بانوان با تامین شرایط مناسب، به کار و تحصیل بر خواهند گشت.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره