Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی: حکومت سرپرست فراگیر است

امیرخان متقی پس از نشست سه‌جانبه وزیران خارجه پاکستان، چین و افغانستان، در مراسمی در سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفته است که حکومت سرپرست فراگیر است و تمامی اقوام افغانستان در آن سهم دارند.

سرپرست وزارت خارجه در این مراسم افزوده است که در نشست سه‌جانبه میان این سه کشور، بر اهمیت تعامل با حکومت کنونی افغانستان نیز گفت‌وگو شده است.

امیرخان متقی از جهان خواسته است که به مسایل افغانستان اولویت دهند.

آقای متقی در این مراسم گفت: «اگر همه‌شمول به این معناست که یک وزیر به فرمایش فرانسه باشد و دیگری به فرمایش امریکا و دیگری به فرمایش حکومت دیگر، این گونه همه‌شمول را به واقعیت ما انجام داده نمی‌توانیم و اگر همه‌شمول به این معنا باشد که افغان‌ها از تمام نقاط نمایندگی کنند، آن است.»

امیرخان متقی از اسلام‌آباد نیز خواسته است تا سهولت‌هایی در رفت و آمد شهروندان افغانستان، فراهم بسازد.

او در این مراسم بر عملی سازی پروژه‌های زیربنایی منطقه‌ای تاکید ورزیده است.

سرپرست وزارت خارجه افزود: «ما توانسیم که در چند ماه گذشته تنها از زندان سند بیش‌تر از دو هزار زندانی را آزاد کنیم و مصارف سفر آنان را از بودجه خود بپردازیم.»

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، در این باره می‌گوید: «وقتی که ما از تنوع سیاسی از حکومت و نطام همه‌شمول حرف می‌زنیم، مقصد ما حضور جناح‌های مختلف و یا تقسیم میان جریان‌های مختلف نیست؛ بلکه حضور مردم و اقشار مختلف جامعه در نظام و حاکمیت است.»

با این حال، در خبرنامه پایانی نشست سه‌جانبه پاکستان، چین و افغانستان آمده است که کشورهای شرکت کننده درباره‌ی مسایل امنیتی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر گفت‌وگو کرده‌اند.

در خبرنامه‌ی مشترک این نشست همچنان آمده است که پشتیبانی بشردوستانه از مردم افغانستان باید از هرگونه ملاحظات سیاسی جدا بماند و این سه کشور روی همکاری‌های مشترک در زمینه‌های کشاورزی، تجارت، انرژی، ظرفیت سازی، مدیریت مرزی و ... به توافق رسیده‌اند. 

امیرخان متقی: حکومت سرپرست فراگیر است

امیرخان متقی از اسلام‌آباد نیز خواسته است تا سهولت‌هایی در رفت و آمد شهروندان افغانستان، فراهم بسازد.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی پس از نشست سه‌جانبه وزیران خارجه پاکستان، چین و افغانستان، در مراسمی در سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفته است که حکومت سرپرست فراگیر است و تمامی اقوام افغانستان در آن سهم دارند.

سرپرست وزارت خارجه در این مراسم افزوده است که در نشست سه‌جانبه میان این سه کشور، بر اهمیت تعامل با حکومت کنونی افغانستان نیز گفت‌وگو شده است.

امیرخان متقی از جهان خواسته است که به مسایل افغانستان اولویت دهند.

آقای متقی در این مراسم گفت: «اگر همه‌شمول به این معناست که یک وزیر به فرمایش فرانسه باشد و دیگری به فرمایش امریکا و دیگری به فرمایش حکومت دیگر، این گونه همه‌شمول را به واقعیت ما انجام داده نمی‌توانیم و اگر همه‌شمول به این معنا باشد که افغان‌ها از تمام نقاط نمایندگی کنند، آن است.»

امیرخان متقی از اسلام‌آباد نیز خواسته است تا سهولت‌هایی در رفت و آمد شهروندان افغانستان، فراهم بسازد.

او در این مراسم بر عملی سازی پروژه‌های زیربنایی منطقه‌ای تاکید ورزیده است.

سرپرست وزارت خارجه افزود: «ما توانسیم که در چند ماه گذشته تنها از زندان سند بیش‌تر از دو هزار زندانی را آزاد کنیم و مصارف سفر آنان را از بودجه خود بپردازیم.»

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، در این باره می‌گوید: «وقتی که ما از تنوع سیاسی از حکومت و نطام همه‌شمول حرف می‌زنیم، مقصد ما حضور جناح‌های مختلف و یا تقسیم میان جریان‌های مختلف نیست؛ بلکه حضور مردم و اقشار مختلف جامعه در نظام و حاکمیت است.»

با این حال، در خبرنامه پایانی نشست سه‌جانبه پاکستان، چین و افغانستان آمده است که کشورهای شرکت کننده درباره‌ی مسایل امنیتی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر گفت‌وگو کرده‌اند.

در خبرنامه‌ی مشترک این نشست همچنان آمده است که پشتیبانی بشردوستانه از مردم افغانستان باید از هرگونه ملاحظات سیاسی جدا بماند و این سه کشور روی همکاری‌های مشترک در زمینه‌های کشاورزی، تجارت، انرژی، ظرفیت سازی، مدیریت مرزی و ... به توافق رسیده‌اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره