Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم: نصاب آموزشی دانشگاه‌ها به زودی همگانی می‌شود

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید که کار روی نصاب آموزشی دانشگاه‌ها پایان یافته و در آینده‌ی‌ نزدیک همگانی خواهد شد.

آقای ندیم که به ولایت پروان رفته است، در نشستی می‌گوید که زمینه آموزش برای استادان دانشگاه‌ها تا مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در داخل کشور فراهم خواهد شد.

ندا محمد ندیم گفت: «در مورد نصاب، شما استادان خبر دارید، تقریباً تا بیش از ۷۰ نصاب کار شده و نهایی شده است. در روزهای کوتاه این نصاب به تمامی دانشگاه‌ها ارائه خواهد شد.»

آقای ندیم، اما در‌باره‌ی اجازه یافتن دختران به دانشگاه‌ها، اشاره‌ی نداشت.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این نشست افزود: «یکی از دلایل در این مورد این بود، افغان‌های ما که به خارج می‌روند، خدا می‌داند با کدام ذهن بر می‌گردند. اگر این‌جا تربیه شوند، هم کار شان آسان خواهد بود، هم پیش‌رفت خواهند کرد.»

محمد ادریس انوری، معاون والی پروان، می‌گوید: «افرادی با ارزش و متعهد به اسلام، که به وطن و دین خود متعهد خواهند بود، به جامعه تقدیم خواهد شد. از لحاظ ظاهری و معنوی از هر لحاظ تربیه شان را خواهیم کرد.»

میرعبدالقدیر هاشمی، رییس دانشکده شرعیات دانشگاه پروان، می‌گوید: «تعمیرهایی که کاراش آغاز شده و نیمه کار مانده، اگر توجه بیشتر به همین صورت بگیرد که کار شان تکمیل شود.»

با این حال، شماری از دانش‌جویان در پروان، آموزش برای دختران در شرایط کنونی را یک نیاز اساسی می‌دانند و از رهبری امارت اسلامی می‌خواهند که برای دختران اجازه دهد تا به دانشگاه بروند.

عبدالسلیم رسا، دانش‌جو- پروان، گفت: «به هر نحوی که لازم می‌بینند، دانشگاه‌ها را باز کنند که از طبقه اناث ما به تحصیل خود ادامه بدهند.»

نظیف الله توکل‌یار، دانش‌جو – پروان، گفت: «تقریباً نیمی از قشر جامعه را طبقه اناث تشکیل می‌دهد و حضور آن‌ها در دانشگاه‌ها خیلی مهم است.»

با این حال، وزیر تحصلات عالی با انتقاد از توزیع مدرک‌های جعلی و خیالی از سوی برخی از دانشگاه‌های خصوصی در کشور گفته است که دانشگاه‌های خصوصی باید مانند دانشگاه‌های دولتی، با معیارهای وزارت تحصلات عالی برابر شوند. 

ندا محمد ندیم: نصاب آموزشی دانشگاه‌ها به زودی همگانی می‌شود

آقای ندیم که به ولایت پروان رفته، می‌گوید که زمینه آموزش برای استادان دانشگاه‌ها را تا مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در داخل کشور فراهم خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید که کار روی نصاب آموزشی دانشگاه‌ها پایان یافته و در آینده‌ی‌ نزدیک همگانی خواهد شد.

آقای ندیم که به ولایت پروان رفته است، در نشستی می‌گوید که زمینه آموزش برای استادان دانشگاه‌ها تا مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در داخل کشور فراهم خواهد شد.

ندا محمد ندیم گفت: «در مورد نصاب، شما استادان خبر دارید، تقریباً تا بیش از ۷۰ نصاب کار شده و نهایی شده است. در روزهای کوتاه این نصاب به تمامی دانشگاه‌ها ارائه خواهد شد.»

آقای ندیم، اما در‌باره‌ی اجازه یافتن دختران به دانشگاه‌ها، اشاره‌ی نداشت.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این نشست افزود: «یکی از دلایل در این مورد این بود، افغان‌های ما که به خارج می‌روند، خدا می‌داند با کدام ذهن بر می‌گردند. اگر این‌جا تربیه شوند، هم کار شان آسان خواهد بود، هم پیش‌رفت خواهند کرد.»

محمد ادریس انوری، معاون والی پروان، می‌گوید: «افرادی با ارزش و متعهد به اسلام، که به وطن و دین خود متعهد خواهند بود، به جامعه تقدیم خواهد شد. از لحاظ ظاهری و معنوی از هر لحاظ تربیه شان را خواهیم کرد.»

میرعبدالقدیر هاشمی، رییس دانشکده شرعیات دانشگاه پروان، می‌گوید: «تعمیرهایی که کاراش آغاز شده و نیمه کار مانده، اگر توجه بیشتر به همین صورت بگیرد که کار شان تکمیل شود.»

با این حال، شماری از دانش‌جویان در پروان، آموزش برای دختران در شرایط کنونی را یک نیاز اساسی می‌دانند و از رهبری امارت اسلامی می‌خواهند که برای دختران اجازه دهد تا به دانشگاه بروند.

عبدالسلیم رسا، دانش‌جو- پروان، گفت: «به هر نحوی که لازم می‌بینند، دانشگاه‌ها را باز کنند که از طبقه اناث ما به تحصیل خود ادامه بدهند.»

نظیف الله توکل‌یار، دانش‌جو – پروان، گفت: «تقریباً نیمی از قشر جامعه را طبقه اناث تشکیل می‌دهد و حضور آن‌ها در دانشگاه‌ها خیلی مهم است.»

با این حال، وزیر تحصلات عالی با انتقاد از توزیع مدرک‌های جعلی و خیالی از سوی برخی از دانشگاه‌های خصوصی در کشور گفته است که دانشگاه‌های خصوصی باید مانند دانشگاه‌های دولتی، با معیارهای وزارت تحصلات عالی برابر شوند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره