Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اسلام‌آباد: تعامل ما با کابل مشروط است

اسلام‌آباد تعامل‌اش را با کابل، مشروط به مصوونیت خاک افغانستان در برابر پاکستان می‌داند.

حنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان، در گفت‌وگو با جیو نیوز پاکستان، می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان باید در عمل ثابت بسازد تا تحریک طالبان پاکستانی هیچ تهدیدی را به این کشور به بار نمی‌آورد.

وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در این باره گفت: «تعامل ما با حکومت سرپرست که اکنون در افغانستان است، بر مبانی این پیش شرط است. از سوی آنان به ما گفته می‌شود که ما به این باوریم که خون هیچ کسی در پاکستان نریزد، اما این تنها در حد سخن است، آنان باید برخی چیزها را ثابت بسازند، زیرا ما نیز توانایی پیکار با تحریک طالبان پاکستانی را داریم.»

از سوی دیگر، امارت اسلامی حضور تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان، بی‌بنیاد می‌داند و می‌افزاید که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نمی‌شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «از خاک افغانستان به هیچ عنصری، به هیچ کسی اجازه  داده نمی‌شود که کشورهای دیگر از خاک افغانستان متضرر شود یا تهدید ببیند و همچون عناصر و همچون گروه در کشور ما وجود ندارد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باوراند که حکومت سرپرست می‌تواند برای حل چالش‌های کنونی پاکستان، نقش مهمی را بازی کند.

نجیب الرحمان شمال، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «از آنجایی که رهبری گروه تی‌تی‌پی با رهبری دولت فعلی افغانستان تماس‌های مستقیم و ارتباطات خاص دارد، می‌تواند که دولت فعلی افغانستان هم به حیث میانجی و هم به حیث همسایه افغانستان در حل چالش‌ها میان دو طرف نقش مهمی را بازی کند.»

سید مقدم امین، آگاه دیگر مسایل سیاسی، گفت: «تی‌تی‌پی به عنوان یک قدرت تشکیلاتی در پاکستان مطرح است. ضمنا سیاست پاکستان و افغانستان روی منافع مشترک و شفاف متمرکز نیست، بناء امارت اسلامی شاید کمتر در این مورد علاقه‌مندی نشان بدهد.»

این در حالی‌ست که سرپرست وزارت خارجه در سفراش به اسلام‌آباد، در دیدار با عاصم منیر رییس ستاد ارتش پاکستان، درباره امنیت منطقه‌یی‌، مدیریت مرزها و تهدیدهای برخاسته از تحریک طالبان پاکستانی گفت‌وگو کرده‌اند.

اسلام‌آباد: تعامل ما با کابل مشروط است

از سوی دیگر، امارت اسلامی حضور تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان، بی‌بنیاد می‌داند و می‌افزاید که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نمی‌شود.

تصویر بندانگشتی

اسلام‌آباد تعامل‌اش را با کابل، مشروط به مصوونیت خاک افغانستان در برابر پاکستان می‌داند.

حنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان، در گفت‌وگو با جیو نیوز پاکستان، می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان باید در عمل ثابت بسازد تا تحریک طالبان پاکستانی هیچ تهدیدی را به این کشور به بار نمی‌آورد.

وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در این باره گفت: «تعامل ما با حکومت سرپرست که اکنون در افغانستان است، بر مبانی این پیش شرط است. از سوی آنان به ما گفته می‌شود که ما به این باوریم که خون هیچ کسی در پاکستان نریزد، اما این تنها در حد سخن است، آنان باید برخی چیزها را ثابت بسازند، زیرا ما نیز توانایی پیکار با تحریک طالبان پاکستانی را داریم.»

از سوی دیگر، امارت اسلامی حضور تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان، بی‌بنیاد می‌داند و می‌افزاید که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نمی‌شود.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «از خاک افغانستان به هیچ عنصری، به هیچ کسی اجازه  داده نمی‌شود که کشورهای دیگر از خاک افغانستان متضرر شود یا تهدید ببیند و همچون عناصر و همچون گروه در کشور ما وجود ندارد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باوراند که حکومت سرپرست می‌تواند برای حل چالش‌های کنونی پاکستان، نقش مهمی را بازی کند.

نجیب الرحمان شمال، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «از آنجایی که رهبری گروه تی‌تی‌پی با رهبری دولت فعلی افغانستان تماس‌های مستقیم و ارتباطات خاص دارد، می‌تواند که دولت فعلی افغانستان هم به حیث میانجی و هم به حیث همسایه افغانستان در حل چالش‌ها میان دو طرف نقش مهمی را بازی کند.»

سید مقدم امین، آگاه دیگر مسایل سیاسی، گفت: «تی‌تی‌پی به عنوان یک قدرت تشکیلاتی در پاکستان مطرح است. ضمنا سیاست پاکستان و افغانستان روی منافع مشترک و شفاف متمرکز نیست، بناء امارت اسلامی شاید کمتر در این مورد علاقه‌مندی نشان بدهد.»

این در حالی‌ست که سرپرست وزارت خارجه در سفراش به اسلام‌آباد، در دیدار با عاصم منیر رییس ستاد ارتش پاکستان، درباره امنیت منطقه‌یی‌، مدیریت مرزها و تهدیدهای برخاسته از تحریک طالبان پاکستانی گفت‌وگو کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره