Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان در جنوب آسیا بیشترین بیجاشده داخلی را داراست

بربنیاد گزارش تازه شورای پناهندگان ناروی، افغانستان از سال ۲۰۱۳ تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی با بیش از ۴ میلیون بیجاشده‌ی داخلی در جنوب آسیا جایگاه نخست را دارد.

بربنیاد این گزارش، ۷۱.۱ میلیون تن در سطح جهان به علت درگیری‌ها و رویداد‌های طبیعی در کشورهای‌شان بیجا شده‌اند.

در بخشی از گزارش کمیته ناروی در باره بیجاشدگان داخلی در جنوب آسیا آمده است:

در افغانستان ۴۳۹۴۰۰۰ تن در اثر درگیری و خشونت، و ۲۱۶۴۰۰۰ تن دیگر در اثر بلای طبیعی، در پاکستان۲۱۰۰۰ تن در اثر درگیری و خشونت و ۱۰۲۵۰۰۰ در اثر بلای طبیعی، در هند ۶۳۱۰۰۰ تن در اثر درگیری و خشونت و ۲۲۰۰۰ در اثر بلای طبیعی، در بنگلادیش ۴۲۷۰۰۰ تن دراثر درگیری و خشونت و ۸۶۰۰ تن دیگر در اثر بلای طبیعی و در نپال ۵۸۰۰۰ در اثر بلای طبیعی بیجا شده‌اند.

بربنیاد این گزارش، از سال ۲۰۱۳ تا پایان سال ۲۰۲۲پنج کشور به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگله دیش و نپال به علت درگیری‌ها و آفت‌های طبیعی بیش‌ترین شمار بیجا شدگان داخلی را داشته‌اند.

ماه گل بیجاشده هلمند که ۱۱ فرزندش را در اثر جنگ و خشونت از دست داده می‌گوید که از ۱۵ سال بدینسو در اوضاع بدی در کابل به سر می‌برد.

ماه گل به طلوع‌نیوز، گفت: «یازده عضو خانواده‌ی ما شهید شده است از مجبوری خود را این‌جا انداخته‌ایم، نه کسی با ما کمک می‌کند، نه زمین داریم نه جای.»

با این حال، برخی از بیجاشدگان داخلی در کابل، از حکومت سرپرست و نهاد‌های مدد‌رسان می‌خواهند تا به اوضاع آنان توجه جدی کنند.

خواجه محمد، بیجا شده هلمند، گفت: «از امارت اسلامی خواست ما این است که این‌جا افراد بی‌زمین به صدها و هزارها تن که در کابل بی‌زمین است باید برای ‌آن‌ها زمین و جای داده شود که ما برویم و به کار و غریبی خود برسیم.»

عبدالشکور، بیجا شده ازرگان، گفت: «در این وطن خوار و غریب خیلی است اولش خودم که توان خرید نان را ندارم باید با ما کمک شود.»

بخش دیگر این گزارش نشان می‌دهد که تنها در سال دوهزار و بیست و دو میلادی ۳۲ هزار تن به علت خشونت‌ها و درگیری‌ها و ۲۲ هزار تن دیگر به علت آفات طبیعی آواره شده‌اند.

بربنیاد این گزارش اوکرایین با داشتن بیش از ۶ میلیون بیجا شده داخلی بیش‌ترین سطح آوراگان داخلی را در جهان داشته است.

افغانستان در جنوب آسیا بیشترین بیجاشده داخلی را داراست

بربنیاد این گزارش، ۷۱.۱ میلیون تن در سطح جهان به علت درگیری‌ها و رویداد‌های طبیعی در کشورهای‌شان بیجا شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد گزارش تازه شورای پناهندگان ناروی، افغانستان از سال ۲۰۱۳ تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی با بیش از ۴ میلیون بیجاشده‌ی داخلی در جنوب آسیا جایگاه نخست را دارد.

بربنیاد این گزارش، ۷۱.۱ میلیون تن در سطح جهان به علت درگیری‌ها و رویداد‌های طبیعی در کشورهای‌شان بیجا شده‌اند.

در بخشی از گزارش کمیته ناروی در باره بیجاشدگان داخلی در جنوب آسیا آمده است:

در افغانستان ۴۳۹۴۰۰۰ تن در اثر درگیری و خشونت، و ۲۱۶۴۰۰۰ تن دیگر در اثر بلای طبیعی، در پاکستان۲۱۰۰۰ تن در اثر درگیری و خشونت و ۱۰۲۵۰۰۰ در اثر بلای طبیعی، در هند ۶۳۱۰۰۰ تن در اثر درگیری و خشونت و ۲۲۰۰۰ در اثر بلای طبیعی، در بنگلادیش ۴۲۷۰۰۰ تن دراثر درگیری و خشونت و ۸۶۰۰ تن دیگر در اثر بلای طبیعی و در نپال ۵۸۰۰۰ در اثر بلای طبیعی بیجا شده‌اند.

بربنیاد این گزارش، از سال ۲۰۱۳ تا پایان سال ۲۰۲۲پنج کشور به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگله دیش و نپال به علت درگیری‌ها و آفت‌های طبیعی بیش‌ترین شمار بیجا شدگان داخلی را داشته‌اند.

ماه گل بیجاشده هلمند که ۱۱ فرزندش را در اثر جنگ و خشونت از دست داده می‌گوید که از ۱۵ سال بدینسو در اوضاع بدی در کابل به سر می‌برد.

ماه گل به طلوع‌نیوز، گفت: «یازده عضو خانواده‌ی ما شهید شده است از مجبوری خود را این‌جا انداخته‌ایم، نه کسی با ما کمک می‌کند، نه زمین داریم نه جای.»

با این حال، برخی از بیجاشدگان داخلی در کابل، از حکومت سرپرست و نهاد‌های مدد‌رسان می‌خواهند تا به اوضاع آنان توجه جدی کنند.

خواجه محمد، بیجا شده هلمند، گفت: «از امارت اسلامی خواست ما این است که این‌جا افراد بی‌زمین به صدها و هزارها تن که در کابل بی‌زمین است باید برای ‌آن‌ها زمین و جای داده شود که ما برویم و به کار و غریبی خود برسیم.»

عبدالشکور، بیجا شده ازرگان، گفت: «در این وطن خوار و غریب خیلی است اولش خودم که توان خرید نان را ندارم باید با ما کمک شود.»

بخش دیگر این گزارش نشان می‌دهد که تنها در سال دوهزار و بیست و دو میلادی ۳۲ هزار تن به علت خشونت‌ها و درگیری‌ها و ۲۲ هزار تن دیگر به علت آفات طبیعی آواره شده‌اند.

بربنیاد این گزارش اوکرایین با داشتن بیش از ۶ میلیون بیجا شده داخلی بیش‌ترین سطح آوراگان داخلی را در جهان داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره