Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌های تازه در پیوند به وضعیت سفارت افغانستان در هند

نماینده دفتر مهاجران افغان‌ در هند ادعا می‌کند که احتمال می‌رود شماری از دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت افغانستان در هند که متهم به فساد و اختلاس استند، هند را ترک کنند.

به گفته‌ی شمس قاری‌زاده نماینده دفتر مهاجران افغان در هند، این دیپلمات‌ها در حال گرفتن ویزای کشورهای خارجی استند.

شمس قاری‌زاده، نماینده دفتر مهاجران افغان در هند، به طلوع‌نیوز گفت: «بی‌باوری‌های را در بین افغان‌ها به وجود آورده است که مبادا سفیر و کارمندانی که در اختلاس دست دارند فرار کنند. تا جایی که اطلاعات داریم اکثراً در صدد اخذ ویزه‌های کشورهای خارجی استند که من معتقدم که این کشمش‌ها به سود مهاجرین  و مردم افغانستان نبوده و یک جفا در حق مهاجران خواهد بود.»

این در حالی‌ست که سفیر افغانستان در هند روز دوشنبه گفته است که کارهای این سفارت به گونه عادی جریان دارد.

فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند، گفت: «در جریان ماموریت من به هر گونه مرجع اعتبار و اراده مردم خود برای حسابدهی آماده استم.»

در همین حال، برخی رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که با تعیین سرپرست جدید از سوی امارت اسلامی در سفارت افغانستان در هند، هنوز اختلافات درونی این سفارت برطرف نشده است.

از سویی‌هم، مهاجران افغان در هند خواهان پایان اختلاف‌ها در سفارت افغانستان در هند استند. آنان می‌گویند که به چالش‌های مهاجران افغان در آن کشور باید رسیدگی شود.

محمد قیس ملک‌زاده، معاون کمیته انسجام پناهندگان و پناهجویان افغان در هند، گفت: «اطفال مهاجر افغان در هندوستان مشکلات زیادی دارند. تحصیلات ابتدایی خود را به آرامی می‌توانند به پیش ببرند ولی متاسفانه تحصیلات عالی خود را به پیش برده نمی‌توانند تا اسناد هندی و مدارک هندی در دست نداشته باشند.»

برخی از آگاهان سیاسی بر این باورند که دوام این اوضاع سبب افزایش چالش‌ها و کاهش خدمات قونسلی خواهد شد.

عزیز معارج، دیپلمات پیشین، به طلوع‌نیوز گفت: «نه تنها این که هویت و عزت افغانستان صدمه خواهد دید، از طرف هم مهاجرین افغان مقیم هندوستان که برای شان سهولت ایجاد می‌شد، به ویژه برای محصلین این هم یک مشکل برای آن‌ها یا یک سکته‌گی در روند کار ایجاد خواهد شد.»

عبدالملک افغان، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «افرادی به سفارت‌خانه‌ها فرستاده شدند که اصلاً اهل کار نبودند. پس این روشن است که این روزها ما خیلی چالش داریم.»

همزمان با این، وزارت خارجه امارت اسلامی تایید می‌کند که به دلیل فساد و اختلاس، قادرشاه را که مشاور بخش تجارت این سفارت است به جای فرید ماموندزی تعیین کرده است.

پیش از این سندهای رسیده به طلوع‌نیوز نشان داده‌اند که سفارت افغانستان در دهلی در چند مورد به ویژه به اجاره دادن بخشی از زمین سفارت به یک شرکت هندی به مقاصد شخصی، دست داشته است.

نگرانی‌های تازه در پیوند به وضعیت سفارت افغانستان در هند

برخی رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که با تعیین سرپرست جدید از سوی امارت اسلامی در سفارت افغانستان در هند، هنوز اختلافات درونی این سفارت برطرف نشده است.

تصویر بندانگشتی

نماینده دفتر مهاجران افغان‌ در هند ادعا می‌کند که احتمال می‌رود شماری از دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت افغانستان در هند که متهم به فساد و اختلاس استند، هند را ترک کنند.

به گفته‌ی شمس قاری‌زاده نماینده دفتر مهاجران افغان در هند، این دیپلمات‌ها در حال گرفتن ویزای کشورهای خارجی استند.

شمس قاری‌زاده، نماینده دفتر مهاجران افغان در هند، به طلوع‌نیوز گفت: «بی‌باوری‌های را در بین افغان‌ها به وجود آورده است که مبادا سفیر و کارمندانی که در اختلاس دست دارند فرار کنند. تا جایی که اطلاعات داریم اکثراً در صدد اخذ ویزه‌های کشورهای خارجی استند که من معتقدم که این کشمش‌ها به سود مهاجرین  و مردم افغانستان نبوده و یک جفا در حق مهاجران خواهد بود.»

این در حالی‌ست که سفیر افغانستان در هند روز دوشنبه گفته است که کارهای این سفارت به گونه عادی جریان دارد.

فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند، گفت: «در جریان ماموریت من به هر گونه مرجع اعتبار و اراده مردم خود برای حسابدهی آماده استم.»

در همین حال، برخی رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که با تعیین سرپرست جدید از سوی امارت اسلامی در سفارت افغانستان در هند، هنوز اختلافات درونی این سفارت برطرف نشده است.

از سویی‌هم، مهاجران افغان در هند خواهان پایان اختلاف‌ها در سفارت افغانستان در هند استند. آنان می‌گویند که به چالش‌های مهاجران افغان در آن کشور باید رسیدگی شود.

محمد قیس ملک‌زاده، معاون کمیته انسجام پناهندگان و پناهجویان افغان در هند، گفت: «اطفال مهاجر افغان در هندوستان مشکلات زیادی دارند. تحصیلات ابتدایی خود را به آرامی می‌توانند به پیش ببرند ولی متاسفانه تحصیلات عالی خود را به پیش برده نمی‌توانند تا اسناد هندی و مدارک هندی در دست نداشته باشند.»

برخی از آگاهان سیاسی بر این باورند که دوام این اوضاع سبب افزایش چالش‌ها و کاهش خدمات قونسلی خواهد شد.

عزیز معارج، دیپلمات پیشین، به طلوع‌نیوز گفت: «نه تنها این که هویت و عزت افغانستان صدمه خواهد دید، از طرف هم مهاجرین افغان مقیم هندوستان که برای شان سهولت ایجاد می‌شد، به ویژه برای محصلین این هم یک مشکل برای آن‌ها یا یک سکته‌گی در روند کار ایجاد خواهد شد.»

عبدالملک افغان، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «افرادی به سفارت‌خانه‌ها فرستاده شدند که اصلاً اهل کار نبودند. پس این روشن است که این روزها ما خیلی چالش داریم.»

همزمان با این، وزارت خارجه امارت اسلامی تایید می‌کند که به دلیل فساد و اختلاس، قادرشاه را که مشاور بخش تجارت این سفارت است به جای فرید ماموندزی تعیین کرده است.

پیش از این سندهای رسیده به طلوع‌نیوز نشان داده‌اند که سفارت افغانستان در دهلی در چند مورد به ویژه به اجاره دادن بخشی از زمین سفارت به یک شرکت هندی به مقاصد شخصی، دست داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره