Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجلس نمایندگان امریکا و نگرانی از نرسیدن کمک به نیازمندان در افغانستان

برخی از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا به شمول رییس کمیته روابط خارجی این مجلس خواهان شفافیت درباره‌ی کمک‌های بشری امریکا به افغانستان شده‌اند.

آنان در نامه‌یی از آن‌چه که دست‌برد در کمک‌های بشری امریکا به افغانستان عنوان کردند، ابراز نگرانی کرده و این نامه را با مدیر آژانس توسعه‌ بین‌المللی امریکا شریک ساخته‌اند.

در این نامه آمده است: «ما نگران هستیم که کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای که از سوی ایالات متحده به افغانستان سرازیر می‌شودُ از سوی طالبان مورد سوءاستفاده و انحراف قرار گیرد. بحران بشردوستانه در افغانستان انکار ناپذیر است، بنابراین نیاز است تا کمک‌های ارائه شده از سوی ایالات متحده به جای طالبان، به افغان‌های آسیب‌دیده برسد.»

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که امارت اسلامی هیچ گونه مداخله در کمک‌های جهانی به افغانستان ندارد و می‌کوشد در این زمینه سهولت‌های بیش‌تری را به میان بیاورد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «ما نه تنها در ارتباط کمک‌های بین‌المللی مداخله نمی‌کنیم؛ بلکه تسهیلات بیش‌تر را برای آن‌ها فراهم آوردیم. تنها نظارت ما به این دلیل است که کمک‌ها به افراد مستحق برسد و با شفافیت این پروسه طی شود.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «یکی از علت‌های که تا اندازه‌ی به صورت کل این کمک‌ها به دسترس کسانی‌که زیاد ضرورت دارند نمی‌رسد، استفاده حاکمیت افغانستان از این پول‌ها به منظور تقویت حاکمیت خود شان است.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند تا هنگامی که کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های توسعه‌ای و کاریابی هزینه نشوند، نمی‌تواند چالش‌های اقتصادی شهروندان کشور را به گونه دایمی رفع سازد.

عبدالبصیر تره‌کی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «متاسفانه که چهل یا چهل و دو سال است که همرای ما کمک صورت می‌گیرد، ما هیچ نتیجه مثبت را ندیدم. طوری کمک صورت می‌گیرد که ما نتیجه‌اش را نمی‌بنیم. نتیجه‌اش وقت دیده می‌شود که کار بنیادی صورت بگیرد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «هزینه نمودن کمک‌های جامعه جهانی در قسمت تطبیق پروژه‌های کلان زیربنایی و اقتصادی باعث ایجاد شغل و همچنان افزایش سطح تولید کارخانه‌جات و در کل بلند رفتن سطح عاید اتباع کشور می‌گردد.»

این در حالی‌ست که جان ساپکو بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان حدود یک ماه پیش در مجلس نمایند‌گان آن کشور گفته بود که دسترسی طالبان به کمک‌های امریکا به افغانستان را به طور قطعی نمی‌توان رد کرد که در پی این نگرانی، وزارت خارجه امریکا این اظهارات را بی‌بنیاد خواند.  

مجلس نمایندگان امریکا و نگرانی از نرسیدن کمک به نیازمندان در افغانستان

وزارت اقتصاد می‌گوید که ا.ا هیچ گونه مداخله در کمک‌های جهانی به افغانستان ندارد و می‌کوشد در این زمینه سهولت‌ به میان بیاورد.

تصویر بندانگشتی

برخی از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا به شمول رییس کمیته روابط خارجی این مجلس خواهان شفافیت درباره‌ی کمک‌های بشری امریکا به افغانستان شده‌اند.

آنان در نامه‌یی از آن‌چه که دست‌برد در کمک‌های بشری امریکا به افغانستان عنوان کردند، ابراز نگرانی کرده و این نامه را با مدیر آژانس توسعه‌ بین‌المللی امریکا شریک ساخته‌اند.

در این نامه آمده است: «ما نگران هستیم که کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای که از سوی ایالات متحده به افغانستان سرازیر می‌شودُ از سوی طالبان مورد سوءاستفاده و انحراف قرار گیرد. بحران بشردوستانه در افغانستان انکار ناپذیر است، بنابراین نیاز است تا کمک‌های ارائه شده از سوی ایالات متحده به جای طالبان، به افغان‌های آسیب‌دیده برسد.»

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که امارت اسلامی هیچ گونه مداخله در کمک‌های جهانی به افغانستان ندارد و می‌کوشد در این زمینه سهولت‌های بیش‌تری را به میان بیاورد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «ما نه تنها در ارتباط کمک‌های بین‌المللی مداخله نمی‌کنیم؛ بلکه تسهیلات بیش‌تر را برای آن‌ها فراهم آوردیم. تنها نظارت ما به این دلیل است که کمک‌ها به افراد مستحق برسد و با شفافیت این پروسه طی شود.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «یکی از علت‌های که تا اندازه‌ی به صورت کل این کمک‌ها به دسترس کسانی‌که زیاد ضرورت دارند نمی‌رسد، استفاده حاکمیت افغانستان از این پول‌ها به منظور تقویت حاکمیت خود شان است.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند تا هنگامی که کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های توسعه‌ای و کاریابی هزینه نشوند، نمی‌تواند چالش‌های اقتصادی شهروندان کشور را به گونه دایمی رفع سازد.

عبدالبصیر تره‌کی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «متاسفانه که چهل یا چهل و دو سال است که همرای ما کمک صورت می‌گیرد، ما هیچ نتیجه مثبت را ندیدم. طوری کمک صورت می‌گیرد که ما نتیجه‌اش را نمی‌بنیم. نتیجه‌اش وقت دیده می‌شود که کار بنیادی صورت بگیرد.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «هزینه نمودن کمک‌های جامعه جهانی در قسمت تطبیق پروژه‌های کلان زیربنایی و اقتصادی باعث ایجاد شغل و همچنان افزایش سطح تولید کارخانه‌جات و در کل بلند رفتن سطح عاید اتباع کشور می‌گردد.»

این در حالی‌ست که جان ساپکو بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان حدود یک ماه پیش در مجلس نمایند‌گان آن کشور گفته بود که دسترسی طالبان به کمک‌های امریکا به افغانستان را به طور قطعی نمی‌توان رد کرد که در پی این نگرانی، وزارت خارجه امریکا این اظهارات را بی‌بنیاد خواند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره