Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کار ساخت بخش نخست "بند بخش‌آباد" فراه آغاز شد

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا در مراسم گشایش آغاز کار بخش نخست بند بخش‌آباد ولایت فراه اطمینان داده است که حکومت سرپرست هرچه زودتر کار ساخت این بند آب‌گردان و برق را به پایان خواهد رساند.

کار ساخت بند بخش‌آباد ولایت فراه پس از سال‌ها انتظار آغاز شد.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا در مراسم آغاز کار این بند گفت: «ما باید تلاش می‌کردیم که به گونه عاجل کار این بند را امسال تکمیل می‌کردیم. آب‌های که از پیش ما ضایع شد، امسال باید مهار می‌شد.»

از سویی‌هم، ملا عبدالغنی برادر بی‌آنکه جزییات دهد، افزوده است که در افغانستان برخی‌ها به سود امریکا کار می‌کنند.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «امریکا اگر از افغانستان بیرون شده، اما هنوز هم برخی‌ها است که برای آن کشور کار، خدمت و فعالیت می‌کنند.»

در همین حال، وزارت انرژی و آب گفته است که ساخت بند بخش‌آباد ۴۳۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد و حکومت سرپرست برای تامین این بودجه به همکاری مالی مردم نیازمند است.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، گفت: «حال حساب بانکی را برای شما باز کردیم. حال شما پول‌های خود را بپردازید. کمپنی کار خود را می‌کند، ان‌شاءالله که ما و شما در یک سال این بند را خواهیم ساخت.»

حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی ریاست اطلاعات و فرهنگ، در این مراسم گفت: «به این نباید اکتفا کنیم. بند پنج، شش و هفت فاز دارد؛ هم اکنون مرحله کار تونل‌ها، کاسه، قیریزی سرک و کانال‌ها است.»

بند بخش‌آباد در چند مرحله با هزینه ۴۳۰ میلیون دالر ساخته می‌شود. این پروژه از سوی یک شرکت ساختمانی داخلی به همکاری فنی شرکت‌های آلمانی و ترکیه‌یی پیش برده خواهد شد.

میرزا محمد کتوازی، مسوول شرکت پیمان‌کار بند بخش‌آباد، گفت: «چندین فاز است که فاز اول تونل‌ها است. کار دو تونل به شکل معیاری عملا جریان دارد و این تونل‌ها تقریبا تا ده ماه تکمیل خواهد شد.»

بند بخش‌آباد بر فراز فراه‌رود در ولسوالی بالابلوک فراه ساخته می‌شود. این بند ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۳۶۰ میلیون مترمکعب آب و تولید ۲۷ میگاوات برق را خواهد داشت.

افزون بر آن، انتظار می‌رود که با بهره‌برداری این بند، ۱۰۰هزار هکتار زمین کشاورزی آب‌یاری شود.

کار ساخت بخش نخست "بند بخش‌آباد" فراه آغاز شد

در همین حال، وزارت انرژی و آب گفته است که ساخت بند بخش‌آباد ۴۳۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد و حکومت به همکاری مالی مردم نیازمند است.

تصویر بندانگشتی

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا در مراسم گشایش آغاز کار بخش نخست بند بخش‌آباد ولایت فراه اطمینان داده است که حکومت سرپرست هرچه زودتر کار ساخت این بند آب‌گردان و برق را به پایان خواهد رساند.

کار ساخت بند بخش‌آباد ولایت فراه پس از سال‌ها انتظار آغاز شد.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا در مراسم آغاز کار این بند گفت: «ما باید تلاش می‌کردیم که به گونه عاجل کار این بند را امسال تکمیل می‌کردیم. آب‌های که از پیش ما ضایع شد، امسال باید مهار می‌شد.»

از سویی‌هم، ملا عبدالغنی برادر بی‌آنکه جزییات دهد، افزوده است که در افغانستان برخی‌ها به سود امریکا کار می‌کنند.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «امریکا اگر از افغانستان بیرون شده، اما هنوز هم برخی‌ها است که برای آن کشور کار، خدمت و فعالیت می‌کنند.»

در همین حال، وزارت انرژی و آب گفته است که ساخت بند بخش‌آباد ۴۳۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد و حکومت سرپرست برای تامین این بودجه به همکاری مالی مردم نیازمند است.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، گفت: «حال حساب بانکی را برای شما باز کردیم. حال شما پول‌های خود را بپردازید. کمپنی کار خود را می‌کند، ان‌شاءالله که ما و شما در یک سال این بند را خواهیم ساخت.»

حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی ریاست اطلاعات و فرهنگ، در این مراسم گفت: «به این نباید اکتفا کنیم. بند پنج، شش و هفت فاز دارد؛ هم اکنون مرحله کار تونل‌ها، کاسه، قیریزی سرک و کانال‌ها است.»

بند بخش‌آباد در چند مرحله با هزینه ۴۳۰ میلیون دالر ساخته می‌شود. این پروژه از سوی یک شرکت ساختمانی داخلی به همکاری فنی شرکت‌های آلمانی و ترکیه‌یی پیش برده خواهد شد.

میرزا محمد کتوازی، مسوول شرکت پیمان‌کار بند بخش‌آباد، گفت: «چندین فاز است که فاز اول تونل‌ها است. کار دو تونل به شکل معیاری عملا جریان دارد و این تونل‌ها تقریبا تا ده ماه تکمیل خواهد شد.»

بند بخش‌آباد بر فراز فراه‌رود در ولسوالی بالابلوک فراه ساخته می‌شود. این بند ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۳۶۰ میلیون مترمکعب آب و تولید ۲۷ میگاوات برق را خواهد داشت.

افزون بر آن، انتظار می‌رود که با بهره‌برداری این بند، ۱۰۰هزار هکتار زمین کشاورزی آب‌یاری شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره