Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری: از کاهش مالیات استقبال می‌کنیم

پس از کاهش مالیات از سوی وزارت مالیه بر سکتور خصوصی، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که کاهش مالیات به سود صنعت و تجارت در کشور است و امارت اسلامی باید در کنار آن، در سیستم مالیاتی اصلاحات بیاورد.

محمد یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید که مالیات باید در گمرکات از بازرگانان گردآوری شود.

آقای مومند در این باره گفت: «مالیات باید به اساس وضعیت فعلی شهروندان کشور وضع شود، یعنی قسمی که شرایط است در کشور ما باید تمامی سیستم مالیاتی و تکس باید بربنیاد کاروبار مردم ترتیب شود.»

در همین حال، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید که بازرگانان به ارزش بیش از ۵ تا ۶ میلیارد دالر در سال کالا وارد می‌کند و نیاز است تا تعرفه‌های گمرکی کاهش یابد.

آقای الکوزی افزود: «مواد زیادی در افغانستان وجود دارد که هیچ کارخانه‌ی ندارند، اما تعرفه آن بالاست، کمیسیون دیگری برای تعرفه تشکیل می‌شود و دوستان ما انشاالله در این باره صحبت خواهند کرد.»

از سویی هم، برخی از بازرگانان بسته‌شدن برخی گذرگاه‌ها در فصل صادرات و مشکلات ویزه را از چالش‌های بنیادی سکتور خصوصی می دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که در بخش تعرفه‌های گمرکی و ویزه به بازرگانان سهولت‌های بیش‌تر فراهم کند.

امید حیدری، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «مشکل ویزه یک مشکل اساسی برای تاجران پیش شده است. در این اوآخر ما نمی‌توانیم که به راحتی ویزه را بدست آوریم و به کشورهای مختلف و کشورهای همجوار سفر کنیم و این مشکل جدی مانع رشد صادرات ما به کشورهای دیگر شده است.»

اسماعیل دانش، بازرگان دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «کوشش کنند که موضوعات سیاسی با موضوعات اقتصادی یکجا نشود و سایه منفی نیافگند، چون که سکتور تجارت ما بی‌اندازه آسیب‌پذیر است.»

پیش از این، معاون اداری ریاست‌الوزرا، گفته است که حکومت سرپرست کمیسیونی را ایجاد کرده تا به چالش‌های بازرگانان و صنعت‌کاران در بخش‌های مختلف رسیدگی کند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری: از کاهش مالیات استقبال می‌کنیم

محمد یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید که مالیات باید در گمرکات از بازرگانان گردآوری شود.

تصویر بندانگشتی

پس از کاهش مالیات از سوی وزارت مالیه بر سکتور خصوصی، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که کاهش مالیات به سود صنعت و تجارت در کشور است و امارت اسلامی باید در کنار آن، در سیستم مالیاتی اصلاحات بیاورد.

محمد یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید که مالیات باید در گمرکات از بازرگانان گردآوری شود.

آقای مومند در این باره گفت: «مالیات باید به اساس وضعیت فعلی شهروندان کشور وضع شود، یعنی قسمی که شرایط است در کشور ما باید تمامی سیستم مالیاتی و تکس باید بربنیاد کاروبار مردم ترتیب شود.»

در همین حال، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید که بازرگانان به ارزش بیش از ۵ تا ۶ میلیارد دالر در سال کالا وارد می‌کند و نیاز است تا تعرفه‌های گمرکی کاهش یابد.

آقای الکوزی افزود: «مواد زیادی در افغانستان وجود دارد که هیچ کارخانه‌ی ندارند، اما تعرفه آن بالاست، کمیسیون دیگری برای تعرفه تشکیل می‌شود و دوستان ما انشاالله در این باره صحبت خواهند کرد.»

از سویی هم، برخی از بازرگانان بسته‌شدن برخی گذرگاه‌ها در فصل صادرات و مشکلات ویزه را از چالش‌های بنیادی سکتور خصوصی می دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که در بخش تعرفه‌های گمرکی و ویزه به بازرگانان سهولت‌های بیش‌تر فراهم کند.

امید حیدری، بازرگان به طلوع‌نیوز گفت: «مشکل ویزه یک مشکل اساسی برای تاجران پیش شده است. در این اوآخر ما نمی‌توانیم که به راحتی ویزه را بدست آوریم و به کشورهای مختلف و کشورهای همجوار سفر کنیم و این مشکل جدی مانع رشد صادرات ما به کشورهای دیگر شده است.»

اسماعیل دانش، بازرگان دیگر به طلوع‌نیوز گفت: «کوشش کنند که موضوعات سیاسی با موضوعات اقتصادی یکجا نشود و سایه منفی نیافگند، چون که سکتور تجارت ما بی‌اندازه آسیب‌پذیر است.»

پیش از این، معاون اداری ریاست‌الوزرا، گفته است که حکومت سرپرست کمیسیونی را ایجاد کرده تا به چالش‌های بازرگانان و صنعت‌کاران در بخش‌های مختلف رسیدگی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره