Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سازمان ملل از محدودیت کار بانوان؛ ادامه وضعیت کار را دشوار می‌سازد

دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در خبرنامه‌ای گفته است که از وضع محدودیت‌ها در برابر کار بانوان در افغانستان متاثر شده و با توجه به این محدودیت‌ها، ادامه کار در این کشور دشوار خواهد بود.

این نهاد سازمان ملل افزوده است که ۷۰ درصد کارمندان‌اش در افغانستان زنان استند و از این میان، ۵۵ درصد آنان را زنان افغان تشکیل می‌دهند.

بخش زنان سازمان ملل تعهد کرده که از از زنان و دختران در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

در خبرنامه این نهاد آمده است: «مهم‌ترین سوالی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، این است که چگونه به شیوه‌های اصولی در شدیدترین بحران بشردوستانه و حقوق زنان در جهان پیش برویم. از چهارم اپریل، تمام کارمندان افغان ما (زن و مرد) از خانه کار می‌کنند. هفتاد درصد کارمندان ما زن هستند که از آن جمله پنجاه‌وپنج درصد آن، زنان افغان هستند. سازمان ملل برای زنان از محدودیت‌ها و تهدیدهای که به طور خاص در برابر زنان وجود دارد، شديداً تحت تأثیر قرار گرفته است و خاطر نشان کرده که ما تنها با تیم‌های مردانه کار نخواهیم کرد.»

ثریا پیکان، فعال حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «ما حمایت بیرونی را در سطح افغانستان شاهد هستیم که از زنان افغان حمایت می‌کنند؛ اما در بعد داخلی موفق به حمایت حکومت سرپرست در مورد حقوق زنان نشده‌ایم.»

شماری از بانوان، نقش زنان در فعالیت‌های اجتماعی را مهم و حیاتی می‌خوانند و از امارت اسلامی می‌خواهند که فرمان ممنوعیت کار بانوان را بردارد.

سمیه، کارمند یکی از نهادهای غیردولتی، گفت: «بدون حضور زنان در جامعه، پیش‌رفت و ترقی یک جامعه ناممکن خواهد بود. خواست ما از امارت اسلامی این است که هرچه زودتر امر ممنوعیت کار بر زنان و دختران را لغو کنند.»

با این حال، عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید که نقش بانوان در عرصه‌های صحی و تجارت در کشور با اهمیت است.

آقای نظری به طلوع‌نیوز گفت: «در حال حاضر نقش بانوان در سکتورهای صحت و تجارت قابل توجه و حایز اهمیت است، البته در صنایع کوچک و متوسط این حضور بیش‌تر ملموس و مشاهده‌پذیر است.»

بیش از پنج ماه می‌شود که کار بانوان در نهادهای غیردولتی منع شده است و این مساله سبب شده تا تمامی کارمندان دفترهای سازمان ملل از خانه کار کنند.

انتقاد سازمان ملل از محدودیت کار بانوان؛ ادامه وضعیت کار را دشوار می‌سازد

با این حال، عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید که نقش بانوان در عرصه‌های صحی و تجارت در کشور با اهمیت است.

تصویر بندانگشتی

دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در خبرنامه‌ای گفته است که از وضع محدودیت‌ها در برابر کار بانوان در افغانستان متاثر شده و با توجه به این محدودیت‌ها، ادامه کار در این کشور دشوار خواهد بود.

این نهاد سازمان ملل افزوده است که ۷۰ درصد کارمندان‌اش در افغانستان زنان استند و از این میان، ۵۵ درصد آنان را زنان افغان تشکیل می‌دهند.

بخش زنان سازمان ملل تعهد کرده که از از زنان و دختران در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

در خبرنامه این نهاد آمده است: «مهم‌ترین سوالی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، این است که چگونه به شیوه‌های اصولی در شدیدترین بحران بشردوستانه و حقوق زنان در جهان پیش برویم. از چهارم اپریل، تمام کارمندان افغان ما (زن و مرد) از خانه کار می‌کنند. هفتاد درصد کارمندان ما زن هستند که از آن جمله پنجاه‌وپنج درصد آن، زنان افغان هستند. سازمان ملل برای زنان از محدودیت‌ها و تهدیدهای که به طور خاص در برابر زنان وجود دارد، شديداً تحت تأثیر قرار گرفته است و خاطر نشان کرده که ما تنها با تیم‌های مردانه کار نخواهیم کرد.»

ثریا پیکان، فعال حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «ما حمایت بیرونی را در سطح افغانستان شاهد هستیم که از زنان افغان حمایت می‌کنند؛ اما در بعد داخلی موفق به حمایت حکومت سرپرست در مورد حقوق زنان نشده‌ایم.»

شماری از بانوان، نقش زنان در فعالیت‌های اجتماعی را مهم و حیاتی می‌خوانند و از امارت اسلامی می‌خواهند که فرمان ممنوعیت کار بانوان را بردارد.

سمیه، کارمند یکی از نهادهای غیردولتی، گفت: «بدون حضور زنان در جامعه، پیش‌رفت و ترقی یک جامعه ناممکن خواهد بود. خواست ما از امارت اسلامی این است که هرچه زودتر امر ممنوعیت کار بر زنان و دختران را لغو کنند.»

با این حال، عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید که نقش بانوان در عرصه‌های صحی و تجارت در کشور با اهمیت است.

آقای نظری به طلوع‌نیوز گفت: «در حال حاضر نقش بانوان در سکتورهای صحت و تجارت قابل توجه و حایز اهمیت است، البته در صنایع کوچک و متوسط این حضور بیش‌تر ملموس و مشاهده‌پذیر است.»

بیش از پنج ماه می‌شود که کار بانوان در نهادهای غیردولتی منع شده است و این مساله سبب شده تا تمامی کارمندان دفترهای سازمان ملل از خانه کار کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره