Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برخی معتادان درمان‌شده دوباره به مواد مخدر رو آوردند

شماری از معتادان مواد مخدر در کابل که اخیرا درمان شده‌اند، دوباره به اعتیاد رو آورده‌اند.

این معتادان می‌گویند که نبود ‌کار و خریدوفروشِ بی‌رویه‌ی مواد مخدر در کشور به ویژه در پایتخت سبب شده تا آنان دوباره به مواد مخدر آلوده شوند.

محمد نعیم ۵۲ ساله که پدر سه فرزند است، در مرکز درمانی فینکس درماند شد و دوباره به مواد مخدر رو آورده است.

محمد نعیم به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «این عمل در بیست روز پاک نمی‌شود. حتا در شش ماه هم پاک نمی‌شود. اگر واقیعت آدم  بخواهد صحت‌یاب شود، در یک سال آدم سالم جور می‌شود.»

علی، معتاد، می‌گوید: «خواست ما از دولت همین است، وقتی‌که ما را می‌برد تداوی درست کند. بیست و چهار ساعت داکتر بالای سر ما باشد.»

پل خشک در دشت برچی کابل به محل تازه معتادان مواد مخدر تبدیل شده است. آنان می‌گویند که اگر سرگرم کار شوند، می‌توانند اعتیاد را ترک کنند.

علی حیدری، معتاد، می‌گوید: «بی‌کار هستیم. این طرف وسوسه مواد است که پس دوباره به مواد مخدر روی آوردیم. مگر بسیار به مشکلات سخت زندگی خود را به پیش می‌بریم.»

برخی از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که پس از گردآوری و درمان معتادان، زمینه کار باید به آنان فراهم شود.

در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که برای درمان معتادان بیش‌تر و فراهم شدن زمینه‌ی کار برای آنان، به کمک‌ جامعه‌ی جهانی نیاز است.

حسیب الله احمد، رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفت: «بسیار نیاز است. اکنون مادر زون‌ها مراکز ترک اعتیاد داریم. برای فعال کردن این زون‌ها ما نیازهای داریم به ویژ در بخش لوژستیک و بخش‌های دیگر به ویژه فراهم شدن زمینه کار.»

خالد زردان، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، در این باره گفت: «قاچاق‌بران و کسانی‌که مواد را بر دیگران به فروش می‌رسانند، برای سرکوب آن‌ها عملیات قوی جریان دارد. ما در سه روز گذشته در شهر کابل ۱۳ تن را بازداشت کردیم که آن‌ها مواد را به دیگران به فروش می‌رساندند.»

وزارت داخله آمار می‌دهد که تا اکنون ۹۰ تا ۹۳ هزار معتاد را در کشور درمان کرده است. بربنیاد اطلاعات این وزارت، بیش از شش هزار تن در پیوند به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر در کشور بازداشت شده‌اند.

برخی معتادان درمان‌شده دوباره به مواد مخدر رو آوردند

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که برای درمان معتادان بیش‌تر و فراهم شدن زمینه‌ی کار برای آنان، به کمک‌ جامعه‌ی جهانی نیاز است.

تصویر بندانگشتی

شماری از معتادان مواد مخدر در کابل که اخیرا درمان شده‌اند، دوباره به اعتیاد رو آورده‌اند.

این معتادان می‌گویند که نبود ‌کار و خریدوفروشِ بی‌رویه‌ی مواد مخدر در کشور به ویژه در پایتخت سبب شده تا آنان دوباره به مواد مخدر آلوده شوند.

محمد نعیم ۵۲ ساله که پدر سه فرزند است، در مرکز درمانی فینکس درماند شد و دوباره به مواد مخدر رو آورده است.

محمد نعیم به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «این عمل در بیست روز پاک نمی‌شود. حتا در شش ماه هم پاک نمی‌شود. اگر واقیعت آدم  بخواهد صحت‌یاب شود، در یک سال آدم سالم جور می‌شود.»

علی، معتاد، می‌گوید: «خواست ما از دولت همین است، وقتی‌که ما را می‌برد تداوی درست کند. بیست و چهار ساعت داکتر بالای سر ما باشد.»

پل خشک در دشت برچی کابل به محل تازه معتادان مواد مخدر تبدیل شده است. آنان می‌گویند که اگر سرگرم کار شوند، می‌توانند اعتیاد را ترک کنند.

علی حیدری، معتاد، می‌گوید: «بی‌کار هستیم. این طرف وسوسه مواد است که پس دوباره به مواد مخدر روی آوردیم. مگر بسیار به مشکلات سخت زندگی خود را به پیش می‌بریم.»

برخی از باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که پس از گردآوری و درمان معتادان، زمینه کار باید به آنان فراهم شود.

در همین حال، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که برای درمان معتادان بیش‌تر و فراهم شدن زمینه‌ی کار برای آنان، به کمک‌ جامعه‌ی جهانی نیاز است.

حسیب الله احمد، رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، گفت: «بسیار نیاز است. اکنون مادر زون‌ها مراکز ترک اعتیاد داریم. برای فعال کردن این زون‌ها ما نیازهای داریم به ویژ در بخش لوژستیک و بخش‌های دیگر به ویژه فراهم شدن زمینه کار.»

خالد زردان، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، در این باره گفت: «قاچاق‌بران و کسانی‌که مواد را بر دیگران به فروش می‌رسانند، برای سرکوب آن‌ها عملیات قوی جریان دارد. ما در سه روز گذشته در شهر کابل ۱۳ تن را بازداشت کردیم که آن‌ها مواد را به دیگران به فروش می‌رساندند.»

وزارت داخله آمار می‌دهد که تا اکنون ۹۰ تا ۹۳ هزار معتاد را در کشور درمان کرده است. بربنیاد اطلاعات این وزارت، بیش از شش هزار تن در پیوند به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر در کشور بازداشت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره