Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار ماین‌ها از آغاز ۲۰۲۳ تا حال ۱۷۰ کشته و زخمی بر جای گذاشته

ریاست هماهنگی و ماین‌روبی می‌گوید که ۱۷۰ تن از آغاز سال روان میلادی تا کنون در انفجار ماین‌ها در سراسر کشور جان باخته‌ و یا زخمی شده‌اند.

نورالدین رستم‌خیل، رییس هماهنگی و ماین روبی، می‌گوید که در مجموع ۸۵ رویداد رخ داده که بیش‌تر قربانیان در این رویدادها، کودکان بوده‌اند.

آقای رستم‌خیل به طلوع‌نیوز گفت: «تاکنون شاهد ۸۵ رویداد بودیم که ۱۷۰ تن قربانی داریم. ۴۶ مرد کشته و ۷۹ مرد دیگر زخم شدند و ۱۸ زن کشته و ۲۷ زن دیگر زخم برداشته. در میان این ۱۷۰ تن، ۱۲۳ کودک وجود دارند.»

برخی ماین‌روبان می‌گویند که به هدف نابودی ماین‌های منفجرنشده در کشور تلاش می‌کنند.

محمد انور، ماین‌روب، به طلوع‌نیوز گفت: «هدف ما این است که مواد منفجرنشده و ماین‌ها پاک کنیم تا همه هموطنان بتوانند در فضای آزاد زندگی کنند.»

نبردهای چند دهه‌ای در کشور هزاران تن به کام مرگ برده و هزاران تن دیگر را معلول ساخته است.

قدرت الله، عضو خانواده یکی از قربانیان، گفت: «دو پسرم که یکی ۹ ساله و دومی ۶ ساله بود، شهید شدند. یک برادرزاده‌ام همچنان ۹ ساله بود و یک نواسه‌ام شش ساله بود که شهید شدند.»

بربنیاد اطلاعات این نهاد، هنوزهم بیش از ۱۲۰۰ کیلومترمربع زمین در افغانستان با ماین‌های منفجرنشده آلوده است که نیاز به پاک‌سازی دارد.

انفجار ماین‌ها از آغاز ۲۰۲۳ تا حال ۱۷۰ کشته و زخمی بر جای گذاشته

بربنیاد اطلاعات این نهاد، هنوزهم بیش از ۱۲۰۰ کیلومترمربع زمین در افغانستان با ماین‌های منفجرنشده آلوده است که نیاز به پاک‌سازی دارد.

تصویر بندانگشتی

ریاست هماهنگی و ماین‌روبی می‌گوید که ۱۷۰ تن از آغاز سال روان میلادی تا کنون در انفجار ماین‌ها در سراسر کشور جان باخته‌ و یا زخمی شده‌اند.

نورالدین رستم‌خیل، رییس هماهنگی و ماین روبی، می‌گوید که در مجموع ۸۵ رویداد رخ داده که بیش‌تر قربانیان در این رویدادها، کودکان بوده‌اند.

آقای رستم‌خیل به طلوع‌نیوز گفت: «تاکنون شاهد ۸۵ رویداد بودیم که ۱۷۰ تن قربانی داریم. ۴۶ مرد کشته و ۷۹ مرد دیگر زخم شدند و ۱۸ زن کشته و ۲۷ زن دیگر زخم برداشته. در میان این ۱۷۰ تن، ۱۲۳ کودک وجود دارند.»

برخی ماین‌روبان می‌گویند که به هدف نابودی ماین‌های منفجرنشده در کشور تلاش می‌کنند.

محمد انور، ماین‌روب، به طلوع‌نیوز گفت: «هدف ما این است که مواد منفجرنشده و ماین‌ها پاک کنیم تا همه هموطنان بتوانند در فضای آزاد زندگی کنند.»

نبردهای چند دهه‌ای در کشور هزاران تن به کام مرگ برده و هزاران تن دیگر را معلول ساخته است.

قدرت الله، عضو خانواده یکی از قربانیان، گفت: «دو پسرم که یکی ۹ ساله و دومی ۶ ساله بود، شهید شدند. یک برادرزاده‌ام همچنان ۹ ساله بود و یک نواسه‌ام شش ساله بود که شهید شدند.»

بربنیاد اطلاعات این نهاد، هنوزهم بیش از ۱۲۰۰ کیلومترمربع زمین در افغانستان با ماین‌های منفجرنشده آلوده است که نیاز به پاک‌سازی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره