Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منیر اکرم: اقتصاد افغانستان باید با آزادسازی دارایی‌ها احیا شود

منیر اکرم نماینده دایمی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که تحریم‌های کنونی در برابر افغانستان باید برداشته شوند تا اقتصاد این کشور بازسازی گردد.

آقای اکرم همچنان گفته است که بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان با فقر روبه‌رو اند و جهان نباید اجازه دهد تا شهروندان این کشور بیش‌تر در اوضاع بد اقتصادی بسر ببرند.

به باور این مقام پاکستانی، اقتصاد افغانستان می‌تواند با آزاد ساختن دارای‌های این کشور به سرعت بازسازی شود.

منیر اکرم در این باره گفته است: «تقریبا ۹۵ درصد از جمعیت افغانستان در فقر شدید بسر می‌برند. حتی زمانی‌که ما به دنبال تضمین حقوق زنان و پایان دادن به هراس‌افگنی در داخل و خارج از افغانستان هستیم، جهان نمی‌تواند اجازه دهد که مردم افغانستان به فقر طولانی مدت دچار شوند. اقتصاد افغانستان باید به سرعت از طریق آزادسازی دارایی‌های این کشور احیا شود.»

در این میان، وزارت اقتصاد می‌گوید که اگر پول‌های منجمد شده کشور آزاد ساخته شوند، میزان فقر در کشور نیز کاهش خواهد یافت.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «یکی از عوامل اصلی فقر در افغانستان، منجمد ماندن دارایی‌های مردم افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا است. تقاضای ما از جامعه جهانی این است که کمک‌های انکشافی در افغانستان مورد توجه قرار بگیرد.»

اما علت‌های ادامه تحریم‌ها بر افغانستان کدام‌ها اند؟

استاد مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی موارد دیگری هم از جانب دولت افغانستان سر می‌زند که باعث می‌شود کمک‌های دنیا به افغانستان نیاید و فقر دامن بکشد و از ۹۷ [درصد] هم به بالا برود مثلا رویه ناشایسته که دولت افغانستان در مقابل زنان انجام می‌دهد.»

به تازه‌گی، دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفته است برای کمک به نیازمندان در سال روان میلادی در افغانستان به ۱۷۰ میلیون دالر نیاز دارد.

منیر اکرم: اقتصاد افغانستان باید با آزادسازی دارایی‌ها احیا شود

او گفته است که بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان با فقر روبه‌رو اند و جهان نباید اجازه دهد تا شهروندان این کشور در اوضاع بد اقتصادی بسر ببرند.

تصویر بندانگشتی

منیر اکرم نماینده دایمی پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که تحریم‌های کنونی در برابر افغانستان باید برداشته شوند تا اقتصاد این کشور بازسازی گردد.

آقای اکرم همچنان گفته است که بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان با فقر روبه‌رو اند و جهان نباید اجازه دهد تا شهروندان این کشور بیش‌تر در اوضاع بد اقتصادی بسر ببرند.

به باور این مقام پاکستانی، اقتصاد افغانستان می‌تواند با آزاد ساختن دارای‌های این کشور به سرعت بازسازی شود.

منیر اکرم در این باره گفته است: «تقریبا ۹۵ درصد از جمعیت افغانستان در فقر شدید بسر می‌برند. حتی زمانی‌که ما به دنبال تضمین حقوق زنان و پایان دادن به هراس‌افگنی در داخل و خارج از افغانستان هستیم، جهان نمی‌تواند اجازه دهد که مردم افغانستان به فقر طولانی مدت دچار شوند. اقتصاد افغانستان باید به سرعت از طریق آزادسازی دارایی‌های این کشور احیا شود.»

در این میان، وزارت اقتصاد می‌گوید که اگر پول‌های منجمد شده کشور آزاد ساخته شوند، میزان فقر در کشور نیز کاهش خواهد یافت.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «یکی از عوامل اصلی فقر در افغانستان، منجمد ماندن دارایی‌های مردم افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا است. تقاضای ما از جامعه جهانی این است که کمک‌های انکشافی در افغانستان مورد توجه قرار بگیرد.»

اما علت‌های ادامه تحریم‌ها بر افغانستان کدام‌ها اند؟

استاد مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی موارد دیگری هم از جانب دولت افغانستان سر می‌زند که باعث می‌شود کمک‌های دنیا به افغانستان نیاید و فقر دامن بکشد و از ۹۷ [درصد] هم به بالا برود مثلا رویه ناشایسته که دولت افغانستان در مقابل زنان انجام می‌دهد.»

به تازه‌گی، دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفته است برای کمک به نیازمندان در سال روان میلادی در افغانستان به ۱۷۰ میلیون دالر نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره