Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا: ا.ا تا برطرف نشدن محدودیت‌ها به رسمیت شناخته نخواهد شد

وزارت خارجه امریکا گفته است تا هنگامی که محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان برطرف نشوند، واشنگتن حکومت سرپرست را به رسمیت نخواهد شناخت.

متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا از کابل خواسته است تا محدودیت‌ها بر بانوان را پایان ببخشد؛ زیرا به گفته‌ی او، دستیابی برای به رسمیت شناخته شدن بدون رفع محدودیت‌ها کار بسیار دشوار است.

متیو میلر در یک نشست خبری گفته است: «ما می‌دانیم که طالبان به دنبال این موضوع استند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند اما برای این‌که به رسمیت شناخته شوند، باید ابتدا مشروعیت داخلی بدست بیاورند و تا زمانی‌که آنان به سرکوب زنان و مردم کشور خود ادامه بدهند، دستیابی به این امر بسیار دشوار است.»

اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان در کشور تامین است و حکومت سرپرست خواهان روابط رسمی با تمامی کشورهای جهان است.

بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط نیک و رسمی با تمامی کشورهای جهان است؛ اما نه به بهای زیر پا گذاشتن ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور.

آقای کریمی گفت: «امارت اسلامی خواهان روابط خوب با تمام کشورها است. خواهان روابط رسمی و علنی با کشورها است؛ ولی این نه به این‌که ارزش‌های ما و منافع ملی کشور ما قربانی این روابط رسمی شود.»

آگاهان مسایل سیاسی هم معتقد اند که امارت اسلامی برای تحقق این هدف، باید خواسته‌های جامعه بین‌المللی را نادیده نگیرد.

نورالله راغی، آگاه روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «تشکیل حکومت همه‌شمول، تامین آزادی بیان و در نظر گرفتن حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان از جمله معیارهای جامعه جهانی استند که در این زمینه گامی برداشته نشده است.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «باید مردم افغانستان در نظام خود را حداقل ببینند و زنان کاملا از حضور اجتماعی حذف نشوند.»

نزدیک به دو سال از عمر حکومت سرپرست افغانستان می‌گذرد؛ اما از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

امریکا: ا.ا تا برطرف نشدن محدودیت‌ها به رسمیت شناخته نخواهد شد

اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان در کشور تامین است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امریکا گفته است تا هنگامی که محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان برطرف نشوند، واشنگتن حکومت سرپرست را به رسمیت نخواهد شناخت.

متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا از کابل خواسته است تا محدودیت‌ها بر بانوان را پایان ببخشد؛ زیرا به گفته‌ی او، دستیابی برای به رسمیت شناخته شدن بدون رفع محدودیت‌ها کار بسیار دشوار است.

متیو میلر در یک نشست خبری گفته است: «ما می‌دانیم که طالبان به دنبال این موضوع استند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند اما برای این‌که به رسمیت شناخته شوند، باید ابتدا مشروعیت داخلی بدست بیاورند و تا زمانی‌که آنان به سرکوب زنان و مردم کشور خود ادامه بدهند، دستیابی به این امر بسیار دشوار است.»

اما امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید که حقوق تمامی شهروندان در کشور تامین است و حکومت سرپرست خواهان روابط رسمی با تمامی کشورهای جهان است.

بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط نیک و رسمی با تمامی کشورهای جهان است؛ اما نه به بهای زیر پا گذاشتن ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور.

آقای کریمی گفت: «امارت اسلامی خواهان روابط خوب با تمام کشورها است. خواهان روابط رسمی و علنی با کشورها است؛ ولی این نه به این‌که ارزش‌های ما و منافع ملی کشور ما قربانی این روابط رسمی شود.»

آگاهان مسایل سیاسی هم معتقد اند که امارت اسلامی برای تحقق این هدف، باید خواسته‌های جامعه بین‌المللی را نادیده نگیرد.

نورالله راغی، آگاه روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «تشکیل حکومت همه‌شمول، تامین آزادی بیان و در نظر گرفتن حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان از جمله معیارهای جامعه جهانی استند که در این زمینه گامی برداشته نشده است.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «باید مردم افغانستان در نظام خود را حداقل ببینند و زنان کاملا از حضور اجتماعی حذف نشوند.»

نزدیک به دو سال از عمر حکومت سرپرست افغانستان می‌گذرد؛ اما از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره