Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار از کاهش کمک‌های مالی در پی ممنوعیت کار زنان در افغانستان

دفتر سازمان ملل متحد برای زنان و اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش‌های جداگانه گفته‌اند که ممنوعیت زنان از کار سبب کاهش کمک‌های مالی به افغانستان می‌شود.

این نهادها به این باوراند که کاهش کمک‌های سازمان ملل متحد به افغانستان، زنان و دختران این کشور را بیش‌تر از دیگران آسیب می‌زند.

 میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، در پیوند اثرهای محدودیت‌ها گفت: «منع کار زنان متاسفانه تاثیرات خیلی نامطلوب را بالای رشد اقتصادی و همچنان افزایش فقر در کشور بجا گذاشته است.»

از سوی دیگر، یان اگلند مسوول شورای پناهندگان ناروی که با برخی از مقام‌های امارت اسلامی در قندهار دیدار کرده، گفته است که رهنمودهای کار زنان در نهادهای غیردولتی به زودی نهایی نخواهد شد.

آقای اگلند به نقل از امارت اسلامی افزوده است که راه‌کارهایی وجود خواهد داشت که کار و آموزش بانوان را در کشور امکان‌پذیر می‌کند.

یان اگلند گفته است: «ما در ابتدا توافق کردیم که به دنبال راه‌حل‌های موقت باشیم که زنان حرفه‌ای و شجاع ما بتوانند دوباره به کار خود بازگردند. وقتی ما تنها با مردان کار می‌کنیم، پس نمی‌توانیم به آسیب‌پذیرترین مردم افغانستان از جمله زنانی که سرپرستی خانواده‌های شان را به عهده دارند، رسیدگی کنیم.»

امارت اسلامی از جهان می‌خواهد که در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکند و زنان در حال حاضر در بخش‌های که نیازمندی وجود دارد، سرگرم کار استند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «در عرصه کار خانم‌ها باید بگویم که در تمام ادارات که نیاز به استخدام آنان است، نیاز به کار آنان است، آنان کار می‌کنند و مصروف هستند. شما در جریان استید که در وزارت صحت، وزارت معارف همچنان در وزارت مالیه، ریاست پاسپورت و در میدان‌های هوایی و در بخش‌های دیگر.»

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، به طلوع‌نیوز گفت: «نقش زنان در تولید در آموزش در تربیه در طبابت و همچنان در سایر عرصه‌های اقتصادی بسیار مهم است.»

پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد در یک نامه خطاب به زنان و دختران در افغانستان گفته است که از مجموع ۷۰ درصد کارمند زن این سازمان، ۵۵ درصد آن زنان افغانستان هستند و این سازمان متعهد به پشتیبانی از زنان و دختران در این کشور است.

هشدار از کاهش کمک‌های مالی در پی ممنوعیت کار زنان در افغانستان

یان اگلند مسوول شورای پناهندگان ناروی که با برخی مقام‌های ا.ا در قندهار دیدار کرده، گفته است که رهنمودهای کار زنان به زودی نهایی نخواهد شد.

تصویر بندانگشتی

دفتر سازمان ملل متحد برای زنان و اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش‌های جداگانه گفته‌اند که ممنوعیت زنان از کار سبب کاهش کمک‌های مالی به افغانستان می‌شود.

این نهادها به این باوراند که کاهش کمک‌های سازمان ملل متحد به افغانستان، زنان و دختران این کشور را بیش‌تر از دیگران آسیب می‌زند.

 میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، در پیوند اثرهای محدودیت‌ها گفت: «منع کار زنان متاسفانه تاثیرات خیلی نامطلوب را بالای رشد اقتصادی و همچنان افزایش فقر در کشور بجا گذاشته است.»

از سوی دیگر، یان اگلند مسوول شورای پناهندگان ناروی که با برخی از مقام‌های امارت اسلامی در قندهار دیدار کرده، گفته است که رهنمودهای کار زنان در نهادهای غیردولتی به زودی نهایی نخواهد شد.

آقای اگلند به نقل از امارت اسلامی افزوده است که راه‌کارهایی وجود خواهد داشت که کار و آموزش بانوان را در کشور امکان‌پذیر می‌کند.

یان اگلند گفته است: «ما در ابتدا توافق کردیم که به دنبال راه‌حل‌های موقت باشیم که زنان حرفه‌ای و شجاع ما بتوانند دوباره به کار خود بازگردند. وقتی ما تنها با مردان کار می‌کنیم، پس نمی‌توانیم به آسیب‌پذیرترین مردم افغانستان از جمله زنانی که سرپرستی خانواده‌های شان را به عهده دارند، رسیدگی کنیم.»

امارت اسلامی از جهان می‌خواهد که در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکند و زنان در حال حاضر در بخش‌های که نیازمندی وجود دارد، سرگرم کار استند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «در عرصه کار خانم‌ها باید بگویم که در تمام ادارات که نیاز به استخدام آنان است، نیاز به کار آنان است، آنان کار می‌کنند و مصروف هستند. شما در جریان استید که در وزارت صحت، وزارت معارف همچنان در وزارت مالیه، ریاست پاسپورت و در میدان‌های هوایی و در بخش‌های دیگر.»

ثریا پیکان، فعال حقوق زن، به طلوع‌نیوز گفت: «نقش زنان در تولید در آموزش در تربیه در طبابت و همچنان در سایر عرصه‌های اقتصادی بسیار مهم است.»

پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد در یک نامه خطاب به زنان و دختران در افغانستان گفته است که از مجموع ۷۰ درصد کارمند زن این سازمان، ۵۵ درصد آن زنان افغانستان هستند و این سازمان متعهد به پشتیبانی از زنان و دختران در این کشور است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره