Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانشگاهی که ۱۱ سال پس از تاسیس در ارزگان ساختمان ندارد

رحمت الله رحمانی رییس دانشگاه ارزگان می‌گوید که یازده سال از تاسیس این دانشگاه می‌گذرد؛ اما تا هنوز هم ساختمان ندارد. 

آقای رحمانی می‌افزاید که دانش‌جویان پنج دانش‌کده‌ی این دانشگاه در ساختمان‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش می‌بینند. 
 
در حدود ۲ هزار محصل در دانشگاه ارزگان سرگرم آموزش استند

رحمت الله رحمانی به طلوع‌نیوز گفت: «ساختمان مشخص برای دانشگاه نداریم. این دانشگاه فعلن در بعضی ساختمان‌های معارف و ساختمان‌های تخنیکی و مسلکی فعالیت دارد.» 
 
شماری از دانش‌جویان در این ولایت نیز نبود ساختمان برای دانشگاه و خوابگاه را از چالش‌های جدی در روند آموزش خویش می‌دانند و از مسوولان می‌خواهند که به این چالش‌ها رسیدگی کنند.

عبدالباری، دانش‌جو، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما توانایی مالی نداریم که اتاق کرایه کنیم و مصارف نان ما را بپردازیم. ساختمان و مصارف کتاب از دیگر مشکلات است.» 

جاوید احمد، دانش‌جوی دیگر، می‌گوید: «مصراف راه که میاییم زیاد است. اگر لیلیه فراهم شود، بسیاری مصارف از گردن دانش‌جویان دور می‌شود. حالا زیاد در تشویش استند.» 

همزمان با این، والی ارزگان چالش‌های دانش‌جویان را می‌پذیرد و از تلاش‌ها برای رسیدگی به آن، خبر می‌دهد. 
 
محمد علی جان احمد، والی ارزگان، گفت: «برای فراهم کردن تمام سهولت‌ها به مرکز سفر خواهم داشت و مشکلات دانشگاه را با وزیر تحصیلات عالی، رییس‌الوزرا و امیرالمومنین شریک می‌کنم.»

بربنیاد اطلاعات مسوولان ولایت ارزگان، کار ساخت‌وساز یک تعمیر در دانشگاه ولایت ارزگان شش سال پیش به هزینه‌ی ۳۳ میلیون افغانی آغاز شد؛ اما به علت بروز اختلاف‌ها میان مردم محل و حکومت بر سر زمین، روند ساخت‌وساز آن متوقف شد.

دانشگاهی که ۱۱ سال پس از تاسیس در ارزگان ساختمان ندارد

شماری از دانش‌جویان در این ولایت نیز نبود ساختمان برای دانشگاه و خوابگاه را از چالش‌های جدی در روند آموزش خویش می‌دانند و از مسوولان می‌خواهند که به این چالش‌ها رسیدگی کنند.

تصویر بندانگشتی

رحمت الله رحمانی رییس دانشگاه ارزگان می‌گوید که یازده سال از تاسیس این دانشگاه می‌گذرد؛ اما تا هنوز هم ساختمان ندارد. 

آقای رحمانی می‌افزاید که دانش‌جویان پنج دانش‌کده‌ی این دانشگاه در ساختمان‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش می‌بینند. 
 
در حدود ۲ هزار محصل در دانشگاه ارزگان سرگرم آموزش استند

رحمت الله رحمانی به طلوع‌نیوز گفت: «ساختمان مشخص برای دانشگاه نداریم. این دانشگاه فعلن در بعضی ساختمان‌های معارف و ساختمان‌های تخنیکی و مسلکی فعالیت دارد.» 
 
شماری از دانش‌جویان در این ولایت نیز نبود ساختمان برای دانشگاه و خوابگاه را از چالش‌های جدی در روند آموزش خویش می‌دانند و از مسوولان می‌خواهند که به این چالش‌ها رسیدگی کنند.

عبدالباری، دانش‌جو، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما توانایی مالی نداریم که اتاق کرایه کنیم و مصارف نان ما را بپردازیم. ساختمان و مصارف کتاب از دیگر مشکلات است.» 

جاوید احمد، دانش‌جوی دیگر، می‌گوید: «مصراف راه که میاییم زیاد است. اگر لیلیه فراهم شود، بسیاری مصارف از گردن دانش‌جویان دور می‌شود. حالا زیاد در تشویش استند.» 

همزمان با این، والی ارزگان چالش‌های دانش‌جویان را می‌پذیرد و از تلاش‌ها برای رسیدگی به آن، خبر می‌دهد. 
 
محمد علی جان احمد، والی ارزگان، گفت: «برای فراهم کردن تمام سهولت‌ها به مرکز سفر خواهم داشت و مشکلات دانشگاه را با وزیر تحصیلات عالی، رییس‌الوزرا و امیرالمومنین شریک می‌کنم.»

بربنیاد اطلاعات مسوولان ولایت ارزگان، کار ساخت‌وساز یک تعمیر در دانشگاه ولایت ارزگان شش سال پیش به هزینه‌ی ۳۳ میلیون افغانی آغاز شد؛ اما به علت بروز اختلاف‌ها میان مردم محل و حکومت بر سر زمین، روند ساخت‌وساز آن متوقف شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره