Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دولت فراگیر؛ شرط به رسمیت شناختن حکومت افغانستان از سوی تهران

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در نشستی گفته است که تهران حکومت سرپرست افغانستان را تا زمان تشکیل نشدن دولت فراگیر به رسمیت نخواهد شناخت.

وزیر خارجه ایران، امارت اسلامی را بخشی از واقعیت افغانستان دانسته است.

حسین امیرعبداللهیان گفته است: «ما از این‌که در افغانستان دولت فراگیر تشکیل نشده، ناخرسندیم و این موضوع را به حاکمان کنونی افغانستان نیز اعلام کرده‌ایم. ما هیات حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید داریم. همچنین طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است نه همه‌ی آن.»

این دیپلومات ارشد ایرانی تاکید کرده است که تهران نگران محروم شدن زنان و دختران افغان از آموزش است.

آقای عبداللهیان از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که حق‌آبه تهران را بر اساس معاهده سال ۱۳۵۱ بپردازد. به باور او، مشکل حق‌آبه ایران از طریق بیانیه‌های سیاسی حل نمی‌شود، باید در چارچوب اقدامات حقوقی به مساله‌ حق‌آبه رسیدگی شود.

حسین امیرعبداللهیان افزوده است: «ما در ارتباط با موضوع حق‌آبه ایران از هیرمند، گفت‌وگوهایی با مقامات افغانستان داشته‌ایم و معتقدیم که بر اساس قرارداد ۱۳۵۱ باید در این ارتباط مسیر حقوقی مورد توجه قرار بگیرد.»

پیش از این نیز رییس‌جمهور ایران با لحن تند از حکومت سرپرست افغانستان خواسته بود که موضوع حق‌آبه ایران را جدی بگیرد و آن‌را بپردازد.

اما انس حقانی، از اعضای ارشد امارت اسلامی در نشست امروز در قصر سپیدار در‌باره‌ی موضوع حق‌آبه و سخنان رییس‌جمهور ایران واکنش نشان داد.

انس حقانی گفت: «بگذارید رییس‌جمهور ایران هرچه می‌گوید، بگوید. من به این باور هستم که رییس‌جمهور ایران در مورد حق‌آبه، هرچه گفت مردم درباره‌ی او بد و رد گفتند. ای کاش ما سیاست وزارت امور خارجه را دنبال می‌کردیم. بیست سال جنگ گذشت. ثابت شدیم. خداوند متعال فتح را به ما داد. دشمنان بزرگ شکست خوردند. بنابراین من می‌گویم تلاش کنیم به نسل جدید زبان تند آموزش ندهیم.»

پیش از این، حکومت سرپرست افغانستان تشکیل حکومت فراگیر را همواره از موضوعات داخلی کشور خوانده و تاکید کرده است که نباید هیچ کشوری در امور داخلی افغانستان مداخله کند.

دولت فراگیر؛ شرط به رسمیت شناختن حکومت افغانستان از سوی تهران

حسین امیر عبداللهیان از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که حق‌آبه تهران را بر اساس معاهده سال ۱۳۵۱ بپردازد.

تصویر بندانگشتی

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در نشستی گفته است که تهران حکومت سرپرست افغانستان را تا زمان تشکیل نشدن دولت فراگیر به رسمیت نخواهد شناخت.

وزیر خارجه ایران، امارت اسلامی را بخشی از واقعیت افغانستان دانسته است.

حسین امیرعبداللهیان گفته است: «ما از این‌که در افغانستان دولت فراگیر تشکیل نشده، ناخرسندیم و این موضوع را به حاکمان کنونی افغانستان نیز اعلام کرده‌ایم. ما هیات حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید داریم. همچنین طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است نه همه‌ی آن.»

این دیپلومات ارشد ایرانی تاکید کرده است که تهران نگران محروم شدن زنان و دختران افغان از آموزش است.

آقای عبداللهیان از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که حق‌آبه تهران را بر اساس معاهده سال ۱۳۵۱ بپردازد. به باور او، مشکل حق‌آبه ایران از طریق بیانیه‌های سیاسی حل نمی‌شود، باید در چارچوب اقدامات حقوقی به مساله‌ حق‌آبه رسیدگی شود.

حسین امیرعبداللهیان افزوده است: «ما در ارتباط با موضوع حق‌آبه ایران از هیرمند، گفت‌وگوهایی با مقامات افغانستان داشته‌ایم و معتقدیم که بر اساس قرارداد ۱۳۵۱ باید در این ارتباط مسیر حقوقی مورد توجه قرار بگیرد.»

پیش از این نیز رییس‌جمهور ایران با لحن تند از حکومت سرپرست افغانستان خواسته بود که موضوع حق‌آبه ایران را جدی بگیرد و آن‌را بپردازد.

اما انس حقانی، از اعضای ارشد امارت اسلامی در نشست امروز در قصر سپیدار در‌باره‌ی موضوع حق‌آبه و سخنان رییس‌جمهور ایران واکنش نشان داد.

انس حقانی گفت: «بگذارید رییس‌جمهور ایران هرچه می‌گوید، بگوید. من به این باور هستم که رییس‌جمهور ایران در مورد حق‌آبه، هرچه گفت مردم درباره‌ی او بد و رد گفتند. ای کاش ما سیاست وزارت امور خارجه را دنبال می‌کردیم. بیست سال جنگ گذشت. ثابت شدیم. خداوند متعال فتح را به ما داد. دشمنان بزرگ شکست خوردند. بنابراین من می‌گویم تلاش کنیم به نسل جدید زبان تند آموزش ندهیم.»

پیش از این، حکومت سرپرست افغانستان تشکیل حکومت فراگیر را همواره از موضوعات داخلی کشور خوانده و تاکید کرده است که نباید هیچ کشوری در امور داخلی افغانستان مداخله کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره