Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید ین اگلند بر تعامل کشورهای اروپایی با حکومت سرپرست

دبیرکل هیات ناروی برای مهاجران از سفیران و کشورهای اروپایی می‌خواهد تا دوباره به افغانستان برگردند و با حکومت سرپرست تعامل کنند.

ین اگلند در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌افزاید که در پیلوماسی رژیم‌ها و حکومت‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند بل کشورها به رسمیت شناخته می‌شوند، و از همین رو این نهاد افغانستان را به رسمیت می‌شناسد.

ین اگلند، دبیرکل هیات ناروی برای مهاجران، گفت: «در دیپلوماسی، رژیم و حکومت‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه کشورها به رسمیت شناخته می‌شوند. کشور ما ناروی، افغانستان را از دیر زمان به رسمیت شناخته است. رژیم‌ها و حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما ما افغانستان را به رسمیت شناخته‌ایم. سفیر ما باید هرچه زودتر به افغانستان برگردد و من بخاطر این کار و همچنان سفیران اروپایی برای بازگشت شان لابی‌گری می‌کنم. خوش استم که اتحادیه اروپا از قبل در اینجا حضور دارد. آنان باید بیایند و باید مقام‌های طالبان تعامل کنند.»

دبیرکل هیات ناروی برای مهاجران می‌گوید که با نظر داشت اوضاع کنونی، افغانستان به یک توافق سیاسی نیاز دارد و از همین رو نیاز است تا یک حکومت همه‌شمول ایجاد شود.

او که به تازگی با برخی از مقام‌های امارت اسلامی در کندهار دیدار کرده است در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌افزاید که با صدور یک راهکار در آینده، ممنوعیت‌ها بر آموزش و کار زنان در افغانستان، از میان برداشته خواهند شد.

آقای اگلند در این باره به طلوع‌نیوز گفت:«آنان دو چیز به من گفتند. نخست اینکه ممنوعیت بر آموزش دختران و کار زنان در نهادهای بشردوستانه از طریق صدور یک رهنمود برداشته خواهند شد و این رهنمود تقریبا به پایان رسیده است. بناء امیداریم که این رهمنود را به زودی ببینیم تا بتوانیم کارهای خود را دوباره در سراسر افغانستان با همکاران اناث آغاز کنیم و دختران بتوانند به مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بروند.»

آقای اگلند با اشاره به کمک‌های بشری به افغانستان، می‌گوید که شماری از نهادهای مددرسان، از بهر ممنوعیت دختران از کار و آموزش کمک‌های شان را سیاسی ساخته‌اند.

دبیرکل هیات ناروی برای مهاجران، افزود: «فکر می‌کنیم این را سیاسی می‌سازند وقتی آنان می‌گویند که طالبان کارهای شان را خوش ندارند و تعبیض در برابر زنان قایل می‌شوند، زنان را از آموزش و کار منع می‌کنند، پس باید پول را از افغانستان بیرون کرد. فکر می‌کنیم که این سیاسی‌سازی کمک‌هاست. چون کمک بخاطر مردم و فقرا است. آنان باید با رهبری طالبان تعامل کنند و به گونه‌ی که ما می‌گویم به آنان بگویند که با این همه مخالف اند. نسبت به خارج ساختن کمک از فقرا، تعامل بهتر است.»

ین اگلند نیز می‌افزاید که در حال حاضر ۲۸ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

تاکید ین اگلند بر تعامل کشورهای اروپایی با حکومت سرپرست

دبیرکل هیات ناروی برای مهاجران می‌گوید که با نظر داشت اوضاع کنونی، افغانستان به یک توافق سیاسی نیاز دارد و از همین رو نیاز است تا یک حکومت همه‌شمول ایجاد شود.

تصویر بندانگشتی

دبیرکل هیات ناروی برای مهاجران از سفیران و کشورهای اروپایی می‌خواهد تا دوباره به افغانستان برگردند و با حکومت سرپرست تعامل کنند.

ین اگلند در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌افزاید که در پیلوماسی رژیم‌ها و حکومت‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند بل کشورها به رسمیت شناخته می‌شوند، و از همین رو این نهاد افغانستان را به رسمیت می‌شناسد.

ین اگلند، دبیرکل هیات ناروی برای مهاجران، گفت: «در دیپلوماسی، رژیم و حکومت‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه کشورها به رسمیت شناخته می‌شوند. کشور ما ناروی، افغانستان را از دیر زمان به رسمیت شناخته است. رژیم‌ها و حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما ما افغانستان را به رسمیت شناخته‌ایم. سفیر ما باید هرچه زودتر به افغانستان برگردد و من بخاطر این کار و همچنان سفیران اروپایی برای بازگشت شان لابی‌گری می‌کنم. خوش استم که اتحادیه اروپا از قبل در اینجا حضور دارد. آنان باید بیایند و باید مقام‌های طالبان تعامل کنند.»

دبیرکل هیات ناروی برای مهاجران می‌گوید که با نظر داشت اوضاع کنونی، افغانستان به یک توافق سیاسی نیاز دارد و از همین رو نیاز است تا یک حکومت همه‌شمول ایجاد شود.

او که به تازگی با برخی از مقام‌های امارت اسلامی در کندهار دیدار کرده است در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌افزاید که با صدور یک راهکار در آینده، ممنوعیت‌ها بر آموزش و کار زنان در افغانستان، از میان برداشته خواهند شد.

آقای اگلند در این باره به طلوع‌نیوز گفت:«آنان دو چیز به من گفتند. نخست اینکه ممنوعیت بر آموزش دختران و کار زنان در نهادهای بشردوستانه از طریق صدور یک رهنمود برداشته خواهند شد و این رهنمود تقریبا به پایان رسیده است. بناء امیداریم که این رهمنود را به زودی ببینیم تا بتوانیم کارهای خود را دوباره در سراسر افغانستان با همکاران اناث آغاز کنیم و دختران بتوانند به مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بروند.»

آقای اگلند با اشاره به کمک‌های بشری به افغانستان، می‌گوید که شماری از نهادهای مددرسان، از بهر ممنوعیت دختران از کار و آموزش کمک‌های شان را سیاسی ساخته‌اند.

دبیرکل هیات ناروی برای مهاجران، افزود: «فکر می‌کنیم این را سیاسی می‌سازند وقتی آنان می‌گویند که طالبان کارهای شان را خوش ندارند و تعبیض در برابر زنان قایل می‌شوند، زنان را از آموزش و کار منع می‌کنند، پس باید پول را از افغانستان بیرون کرد. فکر می‌کنیم که این سیاسی‌سازی کمک‌هاست. چون کمک بخاطر مردم و فقرا است. آنان باید با رهبری طالبان تعامل کنند و به گونه‌ی که ما می‌گویم به آنان بگویند که با این همه مخالف اند. نسبت به خارج ساختن کمک از فقرا، تعامل بهتر است.»

ین اگلند نیز می‌افزاید که در حال حاضر ۲۸ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره