Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بی‌کاری؛ جوانان دانش‌آموخته در مزارشریف تکسی‌رانی می‌کنند

شماری از جوانان در ولایت بلخ که از رشته‌های گونه‌گون سند فراغت دارند، می‌‎گویند که به علت نبود کار، ناگزیر شده‌اند به تکسی‌رانی رو آورند.

این جوانان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای آنان در ادارات دولتی، فرصت‌های کاری را فراهم سازد.

ضیا الرحمن که سی سال دارد و دانش‌آموخته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی است، می‌گوید که مدت پنج سال در ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ کار کرده است و علاقه‌ی که به ادامه آموزش داشت، برای پیشبرد تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، به هند سفر کرد؛ اما به علت چالش‌های اقتصادی نتوانست به آموزش خود ادامه دهد و هم اکنون، در جاده‌های شهر مزارشریف سرگرم تکسی‌رانی است.

ضیاءالرحمن، دانش‌آموخته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی، گفت: «نظر به شوق و علاقه که به ادامه تحصیل خود داشتم عازم کشور هندوستان شدم و می‌خواستم تحصیلات ماستری خود را به پایان برسانم اما نسبت مشکلات اقتصادی نتوانستم ماستری را به پایان برسانم.»

غلام سخی، دانش‌آموخته خبرنگاری، گفت:«تقریبا ۵ سال می‌شود از پوهنځی ژورنالیزم فارغ شدیم. بنابر مشکلات که داشتیم به تکسی‌رانی رو آوردیم.»

حشمت الله، دانش‌جوی رشته اقتصاد، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دو سال دانشگاه خواندم. بعد دو سال نسبت به تحولات و مشکلات سر راه ما آمد، به تکسی‌رانی رو آوردم.»

ریاست کار و امور اجتماعی بلخ، بی‌کاری میان جوانان دانش‌آموخته در این ولایت را می‌پذیرد و از تلاش‌ها، به هدف ایجاد فرصت‌های کاری به آنان سخن می‌‌زند.

نصیراحمد ابو خالد، رییس کار و امور اجتماعی بلخ، گفت: «جوان‌های که تحصیل کرده استند واقعا نیازمند استند و در عین حال تعدادی استعداد و سویه دارند تا در دفاتر دولتی کار بکند در دفاتر امارت اسلامی که بست خالی باشد آنجا راجع می‌سازیم.»

این در حالی‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، شمار زیادی از جوانان دانش‌آموخته، به علت نبود کار به بیرون از کشور رفتند، تا بتوانند هزینه زندگی خانواده‌های خود را تامین کنند.

افزایش بی‌کاری؛ جوانان دانش‌آموخته در مزارشریف تکسی‌رانی می‌کنند

این جوانان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای آنان در ادارات دولتی، فرصت‌های کاری را فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

شماری از جوانان در ولایت بلخ که از رشته‌های گونه‌گون سند فراغت دارند، می‌‎گویند که به علت نبود کار، ناگزیر شده‌اند به تکسی‌رانی رو آورند.

این جوانان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای آنان در ادارات دولتی، فرصت‌های کاری را فراهم سازد.

ضیا الرحمن که سی سال دارد و دانش‌آموخته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی است، می‌گوید که مدت پنج سال در ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ کار کرده است و علاقه‌ی که به ادامه آموزش داشت، برای پیشبرد تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، به هند سفر کرد؛ اما به علت چالش‌های اقتصادی نتوانست به آموزش خود ادامه دهد و هم اکنون، در جاده‌های شهر مزارشریف سرگرم تکسی‌رانی است.

ضیاءالرحمن، دانش‌آموخته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی، گفت: «نظر به شوق و علاقه که به ادامه تحصیل خود داشتم عازم کشور هندوستان شدم و می‌خواستم تحصیلات ماستری خود را به پایان برسانم اما نسبت مشکلات اقتصادی نتوانستم ماستری را به پایان برسانم.»

غلام سخی، دانش‌آموخته خبرنگاری، گفت:«تقریبا ۵ سال می‌شود از پوهنځی ژورنالیزم فارغ شدیم. بنابر مشکلات که داشتیم به تکسی‌رانی رو آوردیم.»

حشمت الله، دانش‌جوی رشته اقتصاد، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دو سال دانشگاه خواندم. بعد دو سال نسبت به تحولات و مشکلات سر راه ما آمد، به تکسی‌رانی رو آوردم.»

ریاست کار و امور اجتماعی بلخ، بی‌کاری میان جوانان دانش‌آموخته در این ولایت را می‌پذیرد و از تلاش‌ها، به هدف ایجاد فرصت‌های کاری به آنان سخن می‌‌زند.

نصیراحمد ابو خالد، رییس کار و امور اجتماعی بلخ، گفت: «جوان‌های که تحصیل کرده استند واقعا نیازمند استند و در عین حال تعدادی استعداد و سویه دارند تا در دفاتر دولتی کار بکند در دفاتر امارت اسلامی که بست خالی باشد آنجا راجع می‌سازیم.»

این در حالی‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، شمار زیادی از جوانان دانش‌آموخته، به علت نبود کار به بیرون از کشور رفتند، تا بتوانند هزینه زندگی خانواده‌های خود را تامین کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره