Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل: امسال ۱۵۰ پروژه در پایتخت اجرا می‌شود

شهرداری کابل می‌گوید که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، ۱۵۰ پروژه زیربنایی به ارزش ۵میلیارد و ۲۴۰ میلیون افغانی در پایتخت عملی می‌شوند.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل می‌گوید که از میان ۱۵۰ پروژه طرح شده، ۸۵ پروژه آن جاده سازی است که قرار است در سال روان خورشیدی در شهر کابل عملی شوند.

به گفته‌ی نعمت الله بارکزی، جاده‌های کوتل خیرخانه، رحمان مینه و کوته‌سنگی شامل این پروژه‌ها هستند.

نعمت الله بارکزی گفت: «شاروالی کابل در سال ۱۴۰۲ به ارزش ۵میلیارد و ۲۴۰ میلیون افغانی، ۱۵۰ پروژه را اعلام کرده است که ان‌شاءالله اجرا می‌شود. از این جمله ۸۵ پروژه سرک بازی یعنی ساخت سرک است.

کار ساخت جاده عمومی پروژه امنیت تا جاده عمومی قلعه‌زمان‌خان که چندی پیش آغاز شده بود، اکنون به پایان رسیده است.

نجیب الله، باشنده محل، گفت: «مشکلات این سرک زیاد بود. مردم زیادی این‌جا زندگی می‌کنند. حالا که سرک جور شده، مشکلات حل شده است.»

از سوی دیگر، شماری از پایتخت‌نشینان از شهرداری کابل می‌خواهند که پروژه‌های زیربنایی را به گونه یک‌سان در شهر کابل عملی کند.

بر بنیاد اطلاعات شهرداری کابل، ۱۸۰ پروژه توسعه‌یی که شامل سرک سازی، کانال سازی، ساخت چهارراه‌ها، تنظیف و سرسبزی می‌شوند، در سال‌پار خورشیدی عملی شده‌اند.

شهرداری کابل: امسال ۱۵۰ پروژه در پایتخت اجرا می‌شود

از سوی دیگر، شماری از پایتخت‌نشینان از شهرداری کابل می‌خواهند که پروژه‌های زیربنایی را به گونه یک‌سان در شهر کابل عملی کند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل می‌گوید که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، ۱۵۰ پروژه زیربنایی به ارزش ۵میلیارد و ۲۴۰ میلیون افغانی در پایتخت عملی می‌شوند.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل می‌گوید که از میان ۱۵۰ پروژه طرح شده، ۸۵ پروژه آن جاده سازی است که قرار است در سال روان خورشیدی در شهر کابل عملی شوند.

به گفته‌ی نعمت الله بارکزی، جاده‌های کوتل خیرخانه، رحمان مینه و کوته‌سنگی شامل این پروژه‌ها هستند.

نعمت الله بارکزی گفت: «شاروالی کابل در سال ۱۴۰۲ به ارزش ۵میلیارد و ۲۴۰ میلیون افغانی، ۱۵۰ پروژه را اعلام کرده است که ان‌شاءالله اجرا می‌شود. از این جمله ۸۵ پروژه سرک بازی یعنی ساخت سرک است.

کار ساخت جاده عمومی پروژه امنیت تا جاده عمومی قلعه‌زمان‌خان که چندی پیش آغاز شده بود، اکنون به پایان رسیده است.

نجیب الله، باشنده محل، گفت: «مشکلات این سرک زیاد بود. مردم زیادی این‌جا زندگی می‌کنند. حالا که سرک جور شده، مشکلات حل شده است.»

از سوی دیگر، شماری از پایتخت‌نشینان از شهرداری کابل می‌خواهند که پروژه‌های زیربنایی را به گونه یک‌سان در شهر کابل عملی کند.

بر بنیاد اطلاعات شهرداری کابل، ۱۸۰ پروژه توسعه‌یی که شامل سرک سازی، کانال سازی، ساخت چهارراه‌ها، تنظیف و سرسبزی می‌شوند، در سال‌پار خورشیدی عملی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره