Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران به درگیری مرزی اخیر

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران ادعا دارد که دشمنان ایران پشت درگیری مرزی میان مرزبانان ایرانی و نیروهای امارت اسلامی قرار دارند و به دنبال ایجاد یک جنگ هستند.

سردار امیرعلی حاجی‌زاده در نشستی در دانشگاه علم و صنعت تهران، درگیری با نیروهای مرزی امارت اسلامی را "بی‌اهمیت" خوانده و ‌افزوده است که این موضوع جای نگرانی نیست.

او در باره درگیری اخیر گفته است: «پشت این قضایا خیلی از دشمنان ما استند که می‌خواهند این را تبدیل به یک موضوع بزرگ بکنند. تبدیل به یک درگیری و جنگ کنند که مطلقاً این اتفاق نخواهد افتاد. به هر حال، وضعیت افغانستان برای ما روشن است. بعضی‌ها میایند و خودسرانه کارهایی می‌کنند و می‌خواهند ایجاد درگیری کنند، آن را نباید خیلی بزرگ‌اش کنیم.»

در سویی دیگر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به این باور است که برخی از حلقه‌ها می‌خواهند تا روابط افغانستان با کشورهای همسایه را صدمه بزند.

ذبیح الله مجاهد تاکید می‌کند که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط خوب با کشورهای همسایه است.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی از حلقات می‌خواهند روابط میان افغانستان و کشورهای همسایه را خراب کنند و بعضی مسایل کوچک را بزرگ می‌سازند. این مسوولیت هر دو کشور است که به این‌گونه دسیسه‌ها متوجه باشند. امارت اسلامی خواهان روابط خوب و مستحکم با تمامی همسایگان خود است و اجازه نمی‌دهد که این‌گونه مسایل کوچک سبب خرابی روابط شود.»

درهمین حال، شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که درگیری مرزی به سود هیچ طرف نیست.

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «هم مقام‌های ایرانی و هم جانب افغانی به این مورد متوجه شوند و روابطی که میان ما و همسایگان ما وجود دارد، باید خراب نشود.»

درگیری میان مرزبانان امارت اسلامی و ایرانی به روز شنبه در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز انجام شد که در نتیجه‌ی آن، یک نیروی امارت اسلامی و یک مرزبان ایرانی کشته شدند.

واکنش فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران به درگیری مرزی اخیر

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به این باور است که برخی از حلقه‌ها می‌خواهند تا روابط افغانستان با کشورهای همسایه را صدمه بزند.

تصویر بندانگشتی

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران ادعا دارد که دشمنان ایران پشت درگیری مرزی میان مرزبانان ایرانی و نیروهای امارت اسلامی قرار دارند و به دنبال ایجاد یک جنگ هستند.

سردار امیرعلی حاجی‌زاده در نشستی در دانشگاه علم و صنعت تهران، درگیری با نیروهای مرزی امارت اسلامی را "بی‌اهمیت" خوانده و ‌افزوده است که این موضوع جای نگرانی نیست.

او در باره درگیری اخیر گفته است: «پشت این قضایا خیلی از دشمنان ما استند که می‌خواهند این را تبدیل به یک موضوع بزرگ بکنند. تبدیل به یک درگیری و جنگ کنند که مطلقاً این اتفاق نخواهد افتاد. به هر حال، وضعیت افغانستان برای ما روشن است. بعضی‌ها میایند و خودسرانه کارهایی می‌کنند و می‌خواهند ایجاد درگیری کنند، آن را نباید خیلی بزرگ‌اش کنیم.»

در سویی دیگر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به این باور است که برخی از حلقه‌ها می‌خواهند تا روابط افغانستان با کشورهای همسایه را صدمه بزند.

ذبیح الله مجاهد تاکید می‌کند که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط خوب با کشورهای همسایه است.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی از حلقات می‌خواهند روابط میان افغانستان و کشورهای همسایه را خراب کنند و بعضی مسایل کوچک را بزرگ می‌سازند. این مسوولیت هر دو کشور است که به این‌گونه دسیسه‌ها متوجه باشند. امارت اسلامی خواهان روابط خوب و مستحکم با تمامی همسایگان خود است و اجازه نمی‌دهد که این‌گونه مسایل کوچک سبب خرابی روابط شود.»

درهمین حال، شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که درگیری مرزی به سود هیچ طرف نیست.

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «هم مقام‌های ایرانی و هم جانب افغانی به این مورد متوجه شوند و روابطی که میان ما و همسایگان ما وجود دارد، باید خراب نشود.»

درگیری میان مرزبانان امارت اسلامی و ایرانی به روز شنبه در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز انجام شد که در نتیجه‌ی آن، یک نیروی امارت اسلامی و یک مرزبان ایرانی کشته شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره