Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد معلولان و بازماندگان شهدا از پرداخت نشدن تنخواه شان

برخی از معلولان و بازماندگان شهدا از پرداخت نشدن حقوق شان از سوی امارت اسلامی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که چندین ماه است که به مشکل شان رسیدگی نشده است.

ملکی ۴۴ ساله می‌گوید که بخش‌های اعضای بدن خود را در جنگ‌های داخلی از دست داده و این این جنگ‌ها دختر کوچک‌اش را که چهار ساله بود، نیز از وی گرفته است.

این بانو در اوضاع بد اقتصادی بسر می‌برد.

ملکی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «اعضای تمام بدنم حرکت نمی‌کنند. در وقت جنگ‌ها افگار شدم و تمام بدنم از حرکت ماند. هیچ کار کرده نمی‌توانم. همین بچه‌ام است که مرا کمک می‌کند.»

از سویی‌هم، شماری از معلولان می‌گویند که تنخواه‌شان از سوی امارت اسلامی  پرداخت نمی‌شود و آنان با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو استند.

صالح محمد افسر نظامی حکومت پیشین بود و ۳۴ سال پیش درنتیجه‌ی برخورد ماین از ناحیه کمر زخمی شده است.

زینب، مادر یک معلول به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وقتی یک معلول داشته باشی و پدر اولادها نباشد، سخت است. یک خانم نمی‌تواند کاری کند، حتا پول نداشته باشد که نسخه بچه‌ خود را بگیرد. ماه ۲هزار دوای بچه‌ام می‌شود.»

عبدالعزیز، معلول، می‌گوید: «وقتی آدم معلول و معیوب باشد، از او هیچ کار گرفته نمی‌شود و از هیچ کار نیست. او نه دریوری می‌تواند و نه کار دیگری.»

در همین حال، وزارت شهدا و معلولین می‌گوید که بودجه سال جدید تا هنوز تصویب نشده است و تنخواه معلولان پس از تصویب بودجه که در روزهای نزدیک رخ خواهد داد، پرداخت خواهد شد.

فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولان آمار می‌دهد که ۶۰۰هزار بیوه، یتیم و افراد دارای معلولیت در مرکز معلومات این وزارت ثبت استند.

بربنیاد اطلاعات وزرات شهدا و معلولان، این وزارت به خانواده‌های قربانیان نیروهای امارت اسلامی و خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین نیز کمک خواهد کرد.

انتقاد معلولان و بازماندگان شهدا از پرداخت نشدن تنخواه شان

وزارت شهدا و معلولین می‌گوید که بودجه سال جدید تا هنوز تصویب نشده و تنخواه معلولان پس از تصویب بودجه، پرداخت خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

برخی از معلولان و بازماندگان شهدا از پرداخت نشدن حقوق شان از سوی امارت اسلامی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که چندین ماه است که به مشکل شان رسیدگی نشده است.

ملکی ۴۴ ساله می‌گوید که بخش‌های اعضای بدن خود را در جنگ‌های داخلی از دست داده و این این جنگ‌ها دختر کوچک‌اش را که چهار ساله بود، نیز از وی گرفته است.

این بانو در اوضاع بد اقتصادی بسر می‌برد.

ملکی به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «اعضای تمام بدنم حرکت نمی‌کنند. در وقت جنگ‌ها افگار شدم و تمام بدنم از حرکت ماند. هیچ کار کرده نمی‌توانم. همین بچه‌ام است که مرا کمک می‌کند.»

از سویی‌هم، شماری از معلولان می‌گویند که تنخواه‌شان از سوی امارت اسلامی  پرداخت نمی‌شود و آنان با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو استند.

صالح محمد افسر نظامی حکومت پیشین بود و ۳۴ سال پیش درنتیجه‌ی برخورد ماین از ناحیه کمر زخمی شده است.

زینب، مادر یک معلول به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وقتی یک معلول داشته باشی و پدر اولادها نباشد، سخت است. یک خانم نمی‌تواند کاری کند، حتا پول نداشته باشد که نسخه بچه‌ خود را بگیرد. ماه ۲هزار دوای بچه‌ام می‌شود.»

عبدالعزیز، معلول، می‌گوید: «وقتی آدم معلول و معیوب باشد، از او هیچ کار گرفته نمی‌شود و از هیچ کار نیست. او نه دریوری می‌تواند و نه کار دیگری.»

در همین حال، وزارت شهدا و معلولین می‌گوید که بودجه سال جدید تا هنوز تصویب نشده است و تنخواه معلولان پس از تصویب بودجه که در روزهای نزدیک رخ خواهد داد، پرداخت خواهد شد.

فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولان آمار می‌دهد که ۶۰۰هزار بیوه، یتیم و افراد دارای معلولیت در مرکز معلومات این وزارت ثبت استند.

بربنیاد اطلاعات وزرات شهدا و معلولان، این وزارت به خانواده‌های قربانیان نیروهای امارت اسلامی و خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین نیز کمک خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره