Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید وزارت زراعت بر مکانیزه شدن کشاورزی

عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری می‌گوید که بخش کشاورزی کشور با چالش‌های فراوان روبه‌رو است و این وزارت تلاش دارد تا کشاورزی در کشور مکانیزه شود.

آقای عمری در برنامه تجلیل از روز مزرعه، می‌‌افزاید که رشد کشاورزی در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بیش‌تر است.

سرپرست وزارت زراعت، آب‌یاری ومال‌داری گفت: «بیایند همرای اشخاص مسلکی ما در تماس شوید در قدم اول همرای این ها در تماس شوید که این‌ها برای تان نسل‌های خوب مالداری و نوع‌های خوب تخم‌ها را برای تان معرفی بکنند ازش استفاده بکنید.»

در همین حال، برخی دیگر از مقام‌های این وزارت می‌گویند که در حال حاضر ۴۶ گونه تخم اصلاح‌شده از سوی این وزارت ترویج و در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

محمد قاسم عبیدی، رییس تحقیقات توافقی وزارت زراعت، گفت: «وقتی که گندم‌های ما به دسترس شان قرار می‌گیرد آن را باید کشت کنند مطابق همان طرزالعملی که ریاست تحقیقات ترویج در اختیار شان قرار می‌دهد که مطابق آن باید کشت کنند وارسی کنند.»

مجاهد سمیز، مسوول پروژه‌های دفتر ای‌اچ‌اچ، می‌گوید: «ما پس از پنج سال خواهیم دید که اگر در کارهای ما موفقیت داشته باشیم، به کار خود ادامه خواهیم داد و ما امیدوار استیم که این اقدام ما موفق شود.»

وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری آمار می‌دهد که افغانستان سالانه به ۶ اعشاریه ۳ میلیون تُن گندم نیاز دارد و انتظار می‌رود که ۵ اعشاریه ۲ میلیون تن گندم در سال روان در کشور تولید شود.

تاکید وزارت زراعت بر مکانیزه شدن کشاورزی

آقای عمری در برنامه تجلیل از روز مزرعه، می‌‌افزاید که رشد کشاورزی در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بیش‌تر است.

تصویر بندانگشتی

عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری می‌گوید که بخش کشاورزی کشور با چالش‌های فراوان روبه‌رو است و این وزارت تلاش دارد تا کشاورزی در کشور مکانیزه شود.

آقای عمری در برنامه تجلیل از روز مزرعه، می‌‌افزاید که رشد کشاورزی در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بیش‌تر است.

سرپرست وزارت زراعت، آب‌یاری ومال‌داری گفت: «بیایند همرای اشخاص مسلکی ما در تماس شوید در قدم اول همرای این ها در تماس شوید که این‌ها برای تان نسل‌های خوب مالداری و نوع‌های خوب تخم‌ها را برای تان معرفی بکنند ازش استفاده بکنید.»

در همین حال، برخی دیگر از مقام‌های این وزارت می‌گویند که در حال حاضر ۴۶ گونه تخم اصلاح‌شده از سوی این وزارت ترویج و در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

محمد قاسم عبیدی، رییس تحقیقات توافقی وزارت زراعت، گفت: «وقتی که گندم‌های ما به دسترس شان قرار می‌گیرد آن را باید کشت کنند مطابق همان طرزالعملی که ریاست تحقیقات ترویج در اختیار شان قرار می‌دهد که مطابق آن باید کشت کنند وارسی کنند.»

مجاهد سمیز، مسوول پروژه‌های دفتر ای‌اچ‌اچ، می‌گوید: «ما پس از پنج سال خواهیم دید که اگر در کارهای ما موفقیت داشته باشیم، به کار خود ادامه خواهیم داد و ما امیدوار استیم که این اقدام ما موفق شود.»

وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری آمار می‌دهد که افغانستان سالانه به ۶ اعشاریه ۳ میلیون تُن گندم نیاز دارد و انتظار می‌رود که ۵ اعشاریه ۲ میلیون تن گندم در سال روان در کشور تولید شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره