Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان

نماینده امارات متحده عربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری نشستی درباره اوضاع افغانستان در بیست ویکم ماه جون خبر می‌دهد.

لانا نسیبه در یک نشست خبری در نیویارک افزوده است که افغانستان هنوزهم در صدر اجندای این شورا قرار دارد و اعضای شورای امنیت بر مسئله بانوان در این کشور بیش‌تر تمرکز خواهد کرد.

به گفته‌ی بانو نسیبه، قراراست که فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان نیز گزارش خود را درباره اوضاع افغانستان در ماه نوامبر، ارایه کند.

لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عرب در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: «قسمی که شما تذکر دادید ما به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد تا اوضاع افغانستان را در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک موضوع مهم و اساسی نگه داریم، ما درباره اوضاع افغانستان در ۲۱ ماه جون سال روان میلادی یک نشستی را برگزار خواهیم کرد.»

این عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه‌ی سخنانش از پشتیبانی بانوان در افغانستان نیز تاکید کرده است.

بانو نسیبه در این باره گفت: «ما تمرکز خود را بر اوضاع افغانستان و به ویژه بر مسئله حقوق بانوان متمرکز خواهیم ساخت و این موضوعی‌ست که تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره آن موضع آشکار دارند.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق بانوان، گفت: «این مسوولیت حکومت سرپرست است تا از این نیروی انسانی جامعه، از این نیروی کار جامعه که عبارت از زنان است استفاده کند.»

اما امارت اسلامی در واکنش به برگزاری این نشست، می‌گوید که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد باید به نماینده امارت اسلامی سپرده شود تا از موقف خود در این گونه نشست‌ها دفاع کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حق مردم افغانستان که در سازمان ملل است کرسی مردم افغانستان برشان سپرده شود و دایم از مردم افغانستان در آنجا یادآوری شود و خود افغان‌ها از حقوق خود دفاع کنند.»

بیش از یک ماه پیش، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه‌یی را درباره افغانستان به تصویب رساندند.

در این قطعنامه از امارت اسلامی خواسته شد تا محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان را بی‌درنگ لغو کند.

احتمال برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان

لانا نسیبه در یک نشست خبری در نیویارک افزوده است که افغانستان هنوزهم در صدر اجندای این شورا قرار دارد و اعضای شورای امنیت بر مسئله بانوان در این کشور بیش‌تر تمرکز خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

نماینده امارات متحده عربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد از برگزاری نشستی درباره اوضاع افغانستان در بیست ویکم ماه جون خبر می‌دهد.

لانا نسیبه در یک نشست خبری در نیویارک افزوده است که افغانستان هنوزهم در صدر اجندای این شورا قرار دارد و اعضای شورای امنیت بر مسئله بانوان در این کشور بیش‌تر تمرکز خواهد کرد.

به گفته‌ی بانو نسیبه، قراراست که فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ماموریت ویژه ارزیابی در امور افغانستان نیز گزارش خود را درباره اوضاع افغانستان در ماه نوامبر، ارایه کند.

لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عرب در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: «قسمی که شما تذکر دادید ما به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد تا اوضاع افغانستان را در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک موضوع مهم و اساسی نگه داریم، ما درباره اوضاع افغانستان در ۲۱ ماه جون سال روان میلادی یک نشستی را برگزار خواهیم کرد.»

این عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه‌ی سخنانش از پشتیبانی بانوان در افغانستان نیز تاکید کرده است.

بانو نسیبه در این باره گفت: «ما تمرکز خود را بر اوضاع افغانستان و به ویژه بر مسئله حقوق بانوان متمرکز خواهیم ساخت و این موضوعی‌ست که تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره آن موضع آشکار دارند.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق بانوان، گفت: «این مسوولیت حکومت سرپرست است تا از این نیروی انسانی جامعه، از این نیروی کار جامعه که عبارت از زنان است استفاده کند.»

اما امارت اسلامی در واکنش به برگزاری این نشست، می‌گوید که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد باید به نماینده امارت اسلامی سپرده شود تا از موقف خود در این گونه نشست‌ها دفاع کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حق مردم افغانستان که در سازمان ملل است کرسی مردم افغانستان برشان سپرده شود و دایم از مردم افغانستان در آنجا یادآوری شود و خود افغان‌ها از حقوق خود دفاع کنند.»

بیش از یک ماه پیش، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه‌یی را درباره افغانستان به تصویب رساندند.

در این قطعنامه از امارت اسلامی خواسته شد تا محدودیت‌ها بر بانوان در افغانستان را بی‌درنگ لغو کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره