Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف: نبود ساختمان و آموزگار در روستاها  "یک مشکل" است

مقام‌های وزارت معارف امروز (شنبه) در نشستی گفته‌اند که نبود ساختمان مکتب و کم‌بود آموزگار از چالش‌های عمده شهروندان کشور در روستاها است.

عبدالرزاق صدیقی، رییس مدارس و دارالحفاظ وزارت معارف، که در نشستی در هوتل انترکانتننتال برگزار شده بود، فراهم کردن زمینه آموزش را از مسوولیت‌ مقام‌های امارت اسلامی عنوان کرده و افزوده‌اند که جامعه بدون دانش به پیش‌رفت نخواهد رسید.

آقای صدیقی ادعا کرده است که کارهای بنیادی در بخش معارف در بیست سال گذشته انجام نشده است.

عبدالرزاق صدیقی گفت: «مشکل در کمبود معلم است. قبل از انقلاب، بعد از حمله روس‌ها و اکنون در برخی از مناطق کشور مکاتب وجود ندارند.»

درهمین حال، محمد امین عمری، والی غزنی از نهادهای کمک‌رسان می‌خواهد که به مشکل نداشتن ساختمان آموزگار در غزنی رسیدگی کند.

عبدالله سرحدی، والی بامیان، در این نشست گفت: «در بسیاری از مناطق افغانستان مدرسه و ساختمان مکاتب وجود ندارد و مشکل دیگر معلمان است که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.»

عبدالمتین عزام، رییس دفتر مقام ولایت پنجشیر آمار داده است که بیش از ۳۵ مکتب در این ولایت ساختمان ندارد.

آقای عزام گفت: «بیش از ۳۵ مکتب در پنجشیر وجود دارد که در خانه‌های شخصی هستند و توسط وزارت معارف به کرایه گرفته شده‌اند.»

درهمین حال، مسوول یک نهاد کمک‌رسان در این نشست گفته است که حاضر است تا در زمینه آموزش، بهداشت و کشاورزی به مردم همکاری کند.

احمد خالد سلیمان‌خیل، عضو بنیاد خیریه محمد قیس ارغندی‌وال، در این نشست گفت: «در ۳۴ ولایت کشور یعنی در سطح هر ولایت یک مکتب معیاری می‌سازیم که همه امکانات را خواهد داشت.»

از نبود ساختمان مکتب و کم‌بود آموزگار در حالی نگرانی می‌شود که نزدیک به دو سال است که دختران بالاتر از صنف ششم در سراسر کشور از رفتن به مکتب محروم مانده‌اند.

وزارت معارف: نبود ساختمان و آموزگار در روستاها  "یک مشکل" است

آقای صدیقی ادعا کرده است که کارهای بنیادی در بخش معارف در بیست سال گذشته انجام نشده است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های وزارت معارف امروز (شنبه) در نشستی گفته‌اند که نبود ساختمان مکتب و کم‌بود آموزگار از چالش‌های عمده شهروندان کشور در روستاها است.

عبدالرزاق صدیقی، رییس مدارس و دارالحفاظ وزارت معارف، که در نشستی در هوتل انترکانتننتال برگزار شده بود، فراهم کردن زمینه آموزش را از مسوولیت‌ مقام‌های امارت اسلامی عنوان کرده و افزوده‌اند که جامعه بدون دانش به پیش‌رفت نخواهد رسید.

آقای صدیقی ادعا کرده است که کارهای بنیادی در بخش معارف در بیست سال گذشته انجام نشده است.

عبدالرزاق صدیقی گفت: «مشکل در کمبود معلم است. قبل از انقلاب، بعد از حمله روس‌ها و اکنون در برخی از مناطق کشور مکاتب وجود ندارند.»

درهمین حال، محمد امین عمری، والی غزنی از نهادهای کمک‌رسان می‌خواهد که به مشکل نداشتن ساختمان آموزگار در غزنی رسیدگی کند.

عبدالله سرحدی، والی بامیان، در این نشست گفت: «در بسیاری از مناطق افغانستان مدرسه و ساختمان مکاتب وجود ندارد و مشکل دیگر معلمان است که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.»

عبدالمتین عزام، رییس دفتر مقام ولایت پنجشیر آمار داده است که بیش از ۳۵ مکتب در این ولایت ساختمان ندارد.

آقای عزام گفت: «بیش از ۳۵ مکتب در پنجشیر وجود دارد که در خانه‌های شخصی هستند و توسط وزارت معارف به کرایه گرفته شده‌اند.»

درهمین حال، مسوول یک نهاد کمک‌رسان در این نشست گفته است که حاضر است تا در زمینه آموزش، بهداشت و کشاورزی به مردم همکاری کند.

احمد خالد سلیمان‌خیل، عضو بنیاد خیریه محمد قیس ارغندی‌وال، در این نشست گفت: «در ۳۴ ولایت کشور یعنی در سطح هر ولایت یک مکتب معیاری می‌سازیم که همه امکانات را خواهد داشت.»

از نبود ساختمان مکتب و کم‌بود آموزگار در حالی نگرانی می‌شود که نزدیک به دو سال است که دختران بالاتر از صنف ششم در سراسر کشور از رفتن به مکتب محروم مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره