Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان از کندی روند توزیع پاسپورت در کابل انتقاد می‌کنند

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که داشتن پاسپورت حق مسلم هر شهروند است و مسوولان ریاست پاسپورت باید سهولت‌های بیش‌تر را در این زمینه فراهم کنند.

حمید، باشنده کابل، می‌گوید که بیش از یک سال می‌شود که برای گرفتن پاسپورت درخواست داده؛ اما پاسخی تا هنوز دریافت نکرده است.

حمید به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «امروز تقریبا دو روز مانده به تاریخ که فورم ما تاریخ بخورد و هنوز ما را داخل ریاست پاسپورت اجازه نمی‌دهد.»

عبدالله، باشنده کابل، گفت: «دولت یک توجه بسیار خاص کند. گرچه می‌گویند که پاسپورت توزیع می‌شود اما رونداش بسیار کند است. شخصا خودم هفده ماه می‌شود که بخاطر پاسپورت اپلای کردیم اما تا فعلا هیچ احوالی نیست.»

اما ریاست عمومی پاسپورت به این باور است که روند توزیع پاسپورت به‌گونه‌ی عادی در کشور جریان دارد و روزانه تا ۱۰هزار جلد پاسپورت در کشور توزیع می‌شود.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت، گفت: «روند توزیع پاسپورت به شمول ۳۳ ولایت دیگر به‌گونه‌ی عادی جریان دارد و روزانه ما به هموطنان ما هزاران پاسپورت توزیع می‌کنیم.»

پیش از این سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت گفته بود که این ریاست تلاش دارد تا ظرفیت توزیع پاسپورت را تا ۱۵هزار جلد در روز افزایشش دهد.

شهروندان از کندی روند توزیع پاسپورت در کابل انتقاد می‌کنند

ریاست عمومی پاسپورت به این باور است که روند توزیع پاسپورت به‌گونه‌ی عادی جریان دارد و روزانه تا ۱۰هزار جلد پاسپورت توزیع می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که داشتن پاسپورت حق مسلم هر شهروند است و مسوولان ریاست پاسپورت باید سهولت‌های بیش‌تر را در این زمینه فراهم کنند.

حمید، باشنده کابل، می‌گوید که بیش از یک سال می‌شود که برای گرفتن پاسپورت درخواست داده؛ اما پاسخی تا هنوز دریافت نکرده است.

حمید به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «امروز تقریبا دو روز مانده به تاریخ که فورم ما تاریخ بخورد و هنوز ما را داخل ریاست پاسپورت اجازه نمی‌دهد.»

عبدالله، باشنده کابل، گفت: «دولت یک توجه بسیار خاص کند. گرچه می‌گویند که پاسپورت توزیع می‌شود اما رونداش بسیار کند است. شخصا خودم هفده ماه می‌شود که بخاطر پاسپورت اپلای کردیم اما تا فعلا هیچ احوالی نیست.»

اما ریاست عمومی پاسپورت به این باور است که روند توزیع پاسپورت به‌گونه‌ی عادی در کشور جریان دارد و روزانه تا ۱۰هزار جلد پاسپورت در کشور توزیع می‌شود.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت، گفت: «روند توزیع پاسپورت به شمول ۳۳ ولایت دیگر به‌گونه‌ی عادی جریان دارد و روزانه ما به هموطنان ما هزاران پاسپورت توزیع می‌کنیم.»

پیش از این سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت گفته بود که این ریاست تلاش دارد تا ظرفیت توزیع پاسپورت را تا ۱۵هزار جلد در روز افزایشش دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره