Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا: در حال حاضر ۷۲۰ میگاوات برق وارد می‌کنیم

شرکت برشنا می‌گوید افغانستان در حاضر به ۱۵۰۰ میگاوات برق دسترسی دارد و از این مقدار بیش از هفتصد میگاوات آن از کشورهای دیگر به ویژه ازبیکستان وارد می‌شود.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید که بیش از ۵۰۰ میگاوات برق از منابع داخلی به ویژه بندهای آب‌گردان تامین می‌شود.

کشورهای آسیای میانه و ایران از صادرکنندگان برق به افغانستان استند.

حکمت الله میوندی در این باره گفت: «در کل تولید داخلی ما ۵۶۵ میگاوات است و کل کشور از ۱۴۰۰ تا ۱۴۵۰ میگاوات برق نیاز دارد.»

در کنار برق وارداتی، بندهای برق نغلو، ماهی‌پر، سروبی، کجکی، سلما و درونته بیش‌تر از ۳۰۰ میگاوات برق تولید می‌کنند.

ممتاز احمد، کارمند فابریکه ماهی‌پر، به طلوع‌نیوز گفت: «از ماه میزان الی ماه جوزا این گردش دارد بعد از آن آب از دریای لوگر و هم از دریای کابل خشک می‌شود این فابریکه پرچاو می‌باشد زمانی پرچاوی زمان ترمیم یک پایه با دوپایه که نیاز داشته باشد ما ترمیم می‌کنیم.»

در اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی به دلیل قطع و وصل برق وارداتی و کمبود برق در افغانستان، ایالات متحده امریکا با هزینه ۳۴۰ میلیون دالر یک دستگاه برق حرارتی را در کابل ساخت.

اما از در بیش‌تر اوقات از دستگاه برق حرارتی به دلیل بلند هزینه تیل، کار گرفته نمی‌شود.

احمد ویس سرگند، آمر عمومی دستگاه‌های برق حرارتی، گفت: «دستگاه برق حرارتی در سال ۲۰۰۹ به بهره براداری سپرده شد که ظرفیت مجموعی‌اش یکصدو پنج میگاوات است که معمولا در اوقات پیک زمستانی یا انحدام پایه‌های برق وارداتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

با آن‌که افغانستان دارای منابع طبیعی و آب فروان است؛ اما تا اکنون توجه در بخش تولید از منابع داخلی نشده و پایتخت‌نشینان در فصل سرما و گرما با کم‌بود برق روبه‌رو می شوند.

شرکت برشنا: در حال حاضر ۷۲۰ میگاوات برق وارد می‌کنیم

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید که بیش از ۵۰۰ میگاوات برق از منابع داخلی به ویژه بندهای آب‌گردان تامین می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا می‌گوید افغانستان در حاضر به ۱۵۰۰ میگاوات برق دسترسی دارد و از این مقدار بیش از هفتصد میگاوات آن از کشورهای دیگر به ویژه ازبیکستان وارد می‌شود.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا می‌گوید که بیش از ۵۰۰ میگاوات برق از منابع داخلی به ویژه بندهای آب‌گردان تامین می‌شود.

کشورهای آسیای میانه و ایران از صادرکنندگان برق به افغانستان استند.

حکمت الله میوندی در این باره گفت: «در کل تولید داخلی ما ۵۶۵ میگاوات است و کل کشور از ۱۴۰۰ تا ۱۴۵۰ میگاوات برق نیاز دارد.»

در کنار برق وارداتی، بندهای برق نغلو، ماهی‌پر، سروبی، کجکی، سلما و درونته بیش‌تر از ۳۰۰ میگاوات برق تولید می‌کنند.

ممتاز احمد، کارمند فابریکه ماهی‌پر، به طلوع‌نیوز گفت: «از ماه میزان الی ماه جوزا این گردش دارد بعد از آن آب از دریای لوگر و هم از دریای کابل خشک می‌شود این فابریکه پرچاو می‌باشد زمانی پرچاوی زمان ترمیم یک پایه با دوپایه که نیاز داشته باشد ما ترمیم می‌کنیم.»

در اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی به دلیل قطع و وصل برق وارداتی و کمبود برق در افغانستان، ایالات متحده امریکا با هزینه ۳۴۰ میلیون دالر یک دستگاه برق حرارتی را در کابل ساخت.

اما از در بیش‌تر اوقات از دستگاه برق حرارتی به دلیل بلند هزینه تیل، کار گرفته نمی‌شود.

احمد ویس سرگند، آمر عمومی دستگاه‌های برق حرارتی، گفت: «دستگاه برق حرارتی در سال ۲۰۰۹ به بهره براداری سپرده شد که ظرفیت مجموعی‌اش یکصدو پنج میگاوات است که معمولا در اوقات پیک زمستانی یا انحدام پایه‌های برق وارداتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

با آن‌که افغانستان دارای منابع طبیعی و آب فروان است؛ اما تا اکنون توجه در بخش تولید از منابع داخلی نشده و پایتخت‌نشینان در فصل سرما و گرما با کم‌بود برق روبه‌رو می شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره