Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت ترانسپورت و هوانوردی: روزانه ۲۰ پرواز بین‌المللی داریم

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که تمامی میدان‌های هوایی کشور فعال است و روزانه ۲۰ پرواز بین‌المللی از این میدان‌ها انجام می‌شود.

حمید‌الله آخندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در مراسم فراغت انستیتوت هوانوردی می‌افزاید که برای بهبود بخش هوانوردی، ۳۰ دانش‌جو برای تحصیل به ازبیکستان فرستاده شده‌اند.

حمیدالله آخندزاده در این مراسم گفت: «ما از طریق این انستیتوت تمامی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور را فعال نگه می‌داریم و در حال حاضر نیز این فرودگاه‌ها برای پروازهای داخلی و خارجی فعال هستند که روزانه ۲۰ پرواز بین‌المللی از آن‌ها انجام می‌شود.»

آقای آخندزاده در مراسم فراغت دانش‌جویان بر خودبسندگی بخش هوانوردی در کشور نیز تاکید ورزید.

در همین حال، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعهد می‌کند که در بلند بردن ظرفیت دانش‌جویان انستیتوت ترانسپورت و هوانوردی همکاری خواهد کرد.

ندا محمد ندیم گفت: «ما در این زمینه تعهد داریم که کار باید به اهل کار سپرده شود، هیچ کس دیگری نمی‌تواند کاری را که یک انجنیر انجام می‌دهد انجام دهد، بنابراین در هر زمینه افراد مسلکی نیاز است که باید در آنجا استخدام شوند.»

فارغان انستیتوت هوانوردی ملکی از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را برای دانش‌آموخته‌گان فراهم کند.

شهیر سلطان‌زاده، دانش‌آموخته انستیتوت هوانوردی ملکی، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم برای این فارغان که دو سال درس خوانده اند و زحمت کشیده اند، فرصت‌های کاری فراهم کند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، بیش از ۵۰ تن در سال ۱۴۰۲ در بخش اداره ترافیک هوایی، نظارت، راه‌یابی و چند بخش‌ها آموزش‌های دوساله دیده‌اند.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی: روزانه ۲۰ پرواز بین‌المللی داریم

حمید‌الله آخندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در مراسم فراغت انستیتوت هوانوردی می‌افزاید که برای بهبود بخش هوانوردی، ۳۰ دانش‌جو برای تحصیل به ازبیکستان فرستاده شده‌اند.

Thumbnail

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که تمامی میدان‌های هوایی کشور فعال است و روزانه ۲۰ پرواز بین‌المللی از این میدان‌ها انجام می‌شود.

حمید‌الله آخندزاده، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در مراسم فراغت انستیتوت هوانوردی می‌افزاید که برای بهبود بخش هوانوردی، ۳۰ دانش‌جو برای تحصیل به ازبیکستان فرستاده شده‌اند.

حمیدالله آخندزاده در این مراسم گفت: «ما از طریق این انستیتوت تمامی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور را فعال نگه می‌داریم و در حال حاضر نیز این فرودگاه‌ها برای پروازهای داخلی و خارجی فعال هستند که روزانه ۲۰ پرواز بین‌المللی از آن‌ها انجام می‌شود.»

آقای آخندزاده در مراسم فراغت دانش‌جویان بر خودبسندگی بخش هوانوردی در کشور نیز تاکید ورزید.

در همین حال، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعهد می‌کند که در بلند بردن ظرفیت دانش‌جویان انستیتوت ترانسپورت و هوانوردی همکاری خواهد کرد.

ندا محمد ندیم گفت: «ما در این زمینه تعهد داریم که کار باید به اهل کار سپرده شود، هیچ کس دیگری نمی‌تواند کاری را که یک انجنیر انجام می‌دهد انجام دهد، بنابراین در هر زمینه افراد مسلکی نیاز است که باید در آنجا استخدام شوند.»

فارغان انستیتوت هوانوردی ملکی از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را برای دانش‌آموخته‌گان فراهم کند.

شهیر سلطان‌زاده، دانش‌آموخته انستیتوت هوانوردی ملکی، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم برای این فارغان که دو سال درس خوانده اند و زحمت کشیده اند، فرصت‌های کاری فراهم کند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، بیش از ۵۰ تن در سال ۱۴۰۲ در بخش اداره ترافیک هوایی، نظارت، راه‌یابی و چند بخش‌ها آموزش‌های دوساله دیده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره